Európai piaci infrastruktúráról szóló rendelet, EMIR

Az EMIR (European market infrastructure regulation) a származtatott ügyletek tőzsdén kívüli kereskedelmét szabályozza

 Az EMIR, vagyis a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Gazdasági Térség (EEA) egészére vonatkozik. Célja, hogy minimalizálja az európai derivatív, más néven származtatott ügyletek piacának a rendszerkockázatait.

Leglényegesebb tartalma a tőzsdén kívüli származtatott tranzakciók klíringje, a kockázatkezelés és a tőzsdén kívüli származtatott derivatív ügyletek beszámolási kötelezettsége a kereskedési adattár felé. Az EMIR ugyancsak tartalmaz előírásokat a BaFin és az ESMA közötti kommunikációra vonatkozóan.

Az EMIR által meghatározott jelentések és beszámolási kötelezettségek teljesítéséhez, jogalany-azonosító, Legal Entity Identifier LEI használata szükséges (EMIR 9. cikk). 

Magának a rendeletnek a megvalósításáért az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) a felelős.

LEI igénylése

3 egyszerű lépés a LEI azonosítóhoz

Regisztráljon most