Európai pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv, MIFID II

Előírás a teljes Európai Gazdasági Térségen (EEA) belül

2018. január 3-án a pénzügyi eszközök piacán a MiFID II 2014/65/EU irányelv felváltja a MiFID 2004/39/EG iránylevet. A MiFID (Markets in financial instruments directive) szabályozások célja a pénzpiacok harmonizálása az európai belső piacon.

A MiFID II irányelvnek egyformán célja a befektetők védelmének tovább erősítése, valamint az értékpapír-kibocsátás és a származtatott ügyletek piacának átszervezése. Ebbe beletartozik a kereskedelmi infrastruktúrák befektetők védelmére történő szabályozása az árupiacokon keresztül vagy a nagyfrekvenciás kereskedelemben. A MiFID II elfogadásával a szabályozó hatóságok kibővített beavatkozási és szankcionálási jogkört szereztek.

 

Kivonat a MiFID II. 58.cikkéből

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az olyan kereskedési helyszínt működtető befektetési vállalkozások vagy piacműködtetők, amelyeken árualapú származtatott ügyletekkel vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott termékeivel kereskednek:

a) heti jelentést hozzanak nyilvánosságra a kereskedési helyszínükön […], a személyek különböző kategóriái szerint összesített pozíciókról, megjelölve […] e kategóriák szerinti számát, […];

b) az illetékes hatóságnak átadják az adott kereskedési helyszínen jelen lévő összes személy – többek között a tagok vagy résztvevők és azok ügyfelei – pozícióinak teljes körű, legalább napi szintű bontását.

 

A MiFID II megvalósítását a MiFIR rendelet szabályozza.

LEI igénylése

3 egyszerű lépés a LEI azonosítóhoz

Regisztráljon most