Európai pénzügyi eszközök piacáról szóló rendelet, MiFIR

A MiFIR szabályozza a MiFID II vagyis a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv végrehajtását

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (Markets in Financial Instruments (MiFIR) – Regulation), mint kísérő rendelet követeli meg a LEI (Legal Entity Identifier) néven ismert jogalany-azonosító alkalmazását 26. cikke 6. bekezdése szerint.

MiFIR rendelet 26. cikk Ügyletjelentési kötelezettség (kivonat)

(1)   Azok a befektetési vállalkozások, amelyek pénzügyi eszközökkel ügyleteket teljesítenek, az ilyen ügyletek adatairól a lehető leghamarabb, de legkésőbb a következő munkanap zárásáig mindenre kiterjedő és pontos jelentést tesznek az illetékes hatóságnak.

 

Az illetékes hatóságoknak az a 2014/65/EU irányelv 85. cikkének megfelelően ki kell dolgozniuk a szükséges eljárásokat annak biztosítására, hogy az adott pénzügyi eszközök likviditása szempontjából legfontosabb piac illetékes hatósága is megkapja ezeket az információkat. Az illetékes hatóságok kérésre az ESMA rendelkezésére bocsátják az e cikkel összhangban jelentett valamennyi információt. […]

(3) A jelentéseknek adatokat kell szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy eladott pénzügyi eszközök nevéről és számáról, a teljesítés mennyiségéről, dátumáról és idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk kell azoknak az ügyfeleknek az azonosítását, amelyek nevében a befektetési vállalkozás az adott ügyletet teljesítette, a befektetési vállalkozáson belül a befektetési döntésért és az ügylet teljesítéséért felelős személyeknek és a használt számítógépes algoritmusoknak az azonosítását, annak az alkalmazandó mentességnek az azonosítását, amely alapján a kereskedésre sor került, az érintett befektetési vállalkozások azonosításának módját, valamint a 236/2012/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerinti, részvényekkel és állampapírokkal kapcsolatos, az említett rendelet 12., 13. és 17. cikkének hatálya alá tartozó short ügyleteknek az azonosítását. Azoknál az ügyleteknél, amelyeket kereskedési helyszínen teljesí­ tettek, a jelentéseknek tartalmazniuk kell az ügyletek típusait azonosító megjelöléseket is, a 20. cikk (3) bekezdésének a) pontja és a 21. cikk (5) bekezdésének a) pontja alapján elfogadandó intézkedéseknek megfelelően. A származtatott ügyletekre vonatkozóan a jelentésekben fel kell tüntetni, hogy az ügylet a 2014/65/EU irányelv 57. cikkének megfelelően objektíven mérhető módon csökkenti-e kockázatokat. […]

(6) Az ügyfelek azonosítását célzó, (3) és (4) bekezdés szerinti azonosítás bejelentésére a befektetési vállalkozások egy, a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott, jogi személyi azonosítót[1] használnak. [...]

A MiFIR rendeletben hivatkozott jogalany- azonosító LEI kódot, egy a globális jogalany-azonosító rendszert működtető nemzetközi szervezet által, Helyi operációs egységként (LOU) akkreditált szervezet adja ki az érintettek számára. 


[1] A „jogi személyi azonosítót” az EMIR 26. cikkére vonatkozóan a Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikkében, „jogalany-azonosító” kifejezéssel nevesíti 

LEI igénylés

3 egyszerű lépésben hozzájuthat a LEI azonosítóhoz

Regisztráljon most