Informācija par LEI kodu

Īsa LEI definīcija:

Juridiskās Personas Identifikators ir 20 ciparu kods, kas nekļūdīgi identificē finanšu tirgus dalībniekus. Tā ir atzīta, vienota un globāla sistēma ar vienu mērķi: lielāku drošību un pārskatāmību attiecībā uz visām iesaistītajām personām. Individuāls LEI numurs ir tieša atbilde uz cēloņiem, kas noveda pie globālās finanšu krīzes, un, kā atzīta identifikācijas sistēma, tā pirmo reizi apvieno finanšu darījumu puses (piemēram, juridiskās personas vai investīciju fondus), neatkarīgi no to izcelsmes valsts, valdībām vai valdību veida.

LEI nav brīvprātīga identifikācija, tā ir obligāta visiem finanšu tirgus dalībniekiem. Piemēram, Vācijā tas nozīmē, ka vairākiem tūkstošiem uzņēmumu ir jāpiesakās LEI saņemšanai - īpaši tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto instrumentu tirdzniecību, kā arī lielām bankām, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām. Mēs sagaidām, ka pienākums saņemt LEI nākotnē attieksies uz vēl citu nozaru uzņēmumiem. Nacionālā līmenī Juridiskās Personas Identifikatori tiek izsniegti ar tā dēvēto vietējo izsniedzējiestāžu starpniecību jeb angl. Local Operating Units (LOU) - GS1 Germany ir viena no šīm sertificētajām izsniedzējiestādēm.

Kam ir jāpiesakās LEI koda saņemšanai?

LEI kods nav brīvprātīga identifikācijas forma, bet ir obligāta visiem tiem finanšu tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas EMIR ziņošanas prasības. Piemēram, Vācijā tas nozīmē, ka vairākiem tūkstošiem uzņēmumu ir jāpiesakās LEI koda saņemšanai, jo īpaši visiem tiem tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, kā arī lielām bankām, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām. Sagaidāms, ka nākotnē pienākums saņemt LEI kodu attieksies arī uz citiem uzņēmumiem. Visiem uzņēmumiem, kas veic darījumus ar vērtspapīriem, līdz 03.01.2018, jābūt reģistrētam aktīvam LEI kodam, jo tad stājas spēkā MiFID-II direktīva, ko nosaka ES MiFIR Regula. Cita starpā tas ietekmē arī fondus.

Kādiem nolūkiem izmanto LEI kodu?

LEI kodu izmanto, lai nekļūdīgi identificētu finanšu tirgus dalībnieku globālā mērogā. Izmantojot Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmu (Global Legal Entity Identifier System - GLEIS), tiek nodrošināta pārredzamība un drošība vairāku finanšu pušu starpā un vienota darījumu izsekojamība.

Kā izskatās LEI kods?

LEI kods ir līdzīgs IBAN (starptautiskā bankas konta numurs) vai BIC (uzņēmējdarbības identifikācijas kods), kas izveidots saskaņā ar ISO standartu.

LEI koda formāts ir ISO 17442 standarta 20 burtciparu kods ar šādu LEI numura struktūru:

Code: 1234 56 789101112131415161718 1920

1234: prefikss četriem burtiem uz LEI piešķiršanas iestāde (LOU = vietējā izdevējiestāde); GS1 Germany LOU identifikators ir 9676.

56: divu ciparu atdalītājs, īslaicīgi rezervēts

789101112131415161718: divpadsmit ciparu juridiskās personas identifikators

1920: divu ciparu kontrolsumma saskaņā ar ISO 17442 standartu.

Kam nepieciešams LEI kods?

Uzņēmumi, kas piedalās atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā, un jāziņo par to darījumu reģistrā saskaņā ar

2014.gada 12.februāra EMIR (Eiropas tirgus infrastruktūras regulas) 9.pantu, proti:
 • Bankām un finanšu iestādēm
 • Investīciju fondiem
 • Apdrošināšanas kompānijām
 • Vērtspapīru pakalpojumu sniedzējiem

Bez tam LEI kods ir noderīgs uz eksportu vērstiem uzņēmumiem, kā arī citiem reālās ekonomikas uzņēmumiem, kuri noslēdz atvasināto instrumentu līgumus.

Privātpersonām un juridiski atvasinātām vienībām LEI nav nepieciešams.

Kas izsniedz LEI kodus?

LEI tiek izsniegts nacionālā līmenī un to dara oficiāla LEI izdevējiestāde jeb tā dēvētā Vietējā izsniedzējiestāde (LOU). GS1 Germany ir viena no sertificētajām LEI kodu izdevējiestādēm.

Centrālā pakalpojumu nodaļa Globālajā Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmā (GLEIS) ir Globālais LEI Fonds (GLEIF). Tas atbalsta Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmas izplatīšanu un ieviešanu un koordinē LEI izdevējiestāžu darbību, nodrošinot visā pasaulē spēkā esošas normas.

Kā saņemt LEI kodu?

Jūs varat ātri un vienkārši pieteikties LEI mūsu tiešsaistes portālā. Viss, kas jums nepieciešams, ir reģistrēties un iesniegt savu pieteikumu. Tūlīt pēc tam tiks pārbaudīti jūsu iesniegtie dati un jūs saņemsiet savu LEI. Apmaksa jāveic tikai pēc LEI saņemšanas.

Jūs varat pieteikties arī vairākiem LEI vienlaikus. Lūdzu, skatiet informāciju šeit. Kā pieteikties vienlaikus vairākiem LEI (PDF).

Ārvalstu uzņēmumi arī var pieteikties LEI saņemšanai pie GS1 Germany. Vienotā sistēma nozīmē, ka visi izsniegtie LEI ir derīgi visā pasaulē.

Cik ilgi LEI kods ir derīgs?

Pēc sākotnējā pieteikuma jūsu LEI būs derīgs vienu gadu, un jūs varat to atcelt, ievērojot trīs mēnešu uzteikuma periodu līdz termiņa beigām. Ja vēlaties izmantot savu LEI kodu ilgāk, jums tas jāatjauno LEI pakalpojumu sadaļā. Atjaunojot līgumu, vienu reizi gadā GS1 Germany pārskatīts ar autentifikāciju saistītos datus.

Kāda informācija tiek saglabāta LEI?

Katrs LEI ir saistīts ar papildu datiem, kas saistīti ar uzņēmumu un/vai fondu. Tie tiek publicēti GLEIF datu bāzē.

 •     Oficiālais juridiskās personas vai fonda pārvaldītāja nosaukums
 •     Reģistra nosaukums un reģistrācijas numurs
 •     Uzņēmējsabiedrības juridiskā forma
 •     Juridiskā adrese, galvenā mītne vai fonda pārvaldnieks
 •     ISO valsts kods (piem., LV)
 •     Pirmais LEI izsniegšanas datums
 •     Pēdējās saglabātās informācijas izmaiņu datums
 •     Nākamais LEI atjaunošanas datums

Kāda ar uzņēmumu saistītā informācija tiek atspoguļota LEI reģistrā?

 • LEI dati
 • Uzņēmuma dati
 • Galvenās mītnes adrese
 • Juridiskā adrese


Vairāk informācijas un atbildes uz citiem jautājumiem meklējiet FAQ.

Papildus informācija

Vārdnīca