Lejuplādēt LEI datu bāzi

Jūs varat lejuplādēt visu LEI direct datu bāzi kā arī Globālo LEI datu bāzi vienotā LEI failu formātā (CFF) šeit: Reference terms of use LEI search (PDF)

Lūdzu aplūkot šo LEI ROC Dokumentu. Vairāk informācijas par kopīgo LEI datu failu formātu šeit: