Lejuplādēt LEI datu bāzi

Jūs varat lejuplādēt visu LEI direct datu bāzi kā arī Globālo LEI datu bāzi vienotā LEI failu formātā (CFF) šeit. Reference terms of use LEI search (PDF)

Lūdzu aplūkot šo LEI ROC Dokumenti Vairāk informācijas par kopīgo LEI datu failu formātu šeit