Pielikums Nr.1: Komunikācijas politika

Šī politika attiecas uz  Noteikumiem un nosacījumiem.

Mērķis

Šīs politikas mērķis ir nodrošināt kontrolētu komunikāciju attiecībā uz LEI vai Juridiskās Personas datu ieraksta (LE-RD) problēmām.

Komunikācijas kanāli

Visi pieprasījumi par LEI vai Juridiskās Personas datu ieraksta (LE-RD) problēmām ir nosūtāmi ar e-pasta starpniecību uz challenge@lei-direct.de.

Autorizācija

Ikviens var pieteikt problēmu, bet šai personai ir jānorāda spēkā esoša e-pasta adrese.

Pierādījumi

Problēmas pieteicējam (fiziskai vai juridiskai personai) ir jāsniedz pierādījumi par problēmu (saites vai pielikumi).

Reaģēšanas laiks

Visas ar problēmu saistītās puses saņem EOB atbildi uz ziņojumu nākamajā darbdienā.

Problēmas risināšana var ilgt līdz desmit darba dienām.