Pielikums Nr.1: Komunikācijas politika

Šī komunikācijas politika attiecas uz LEI kodu reģistrācijas Noteikumiem un nosacījumiem

1.   Mērķis

Šī komunikācijas politikas mērķis ir nodrošināt kontrolētu komunikāciju par LEI vai LE-RD problēmām.

2.   Komunikācijas kanāli

Visus pieprasījumus par LEI vai LE-RD problēmām ir jāsūta uz challenge@lei-direct.de.

3.   Autorizācija

Jebkura persona vai uzņēmums var iesniegt problēmu (“Izaicinājums”), ar nosacījumu, ka šī persona sniedz derīgu E-pasta adresi.

4.   Pierādījumi

Problēmas iesniedzējam ir jāsniedz pierādījumi, kas pamatotu iesniegto problēmu (piemēram, saites vai dokumenti).

5.   Atbildes laiki

Jebkura iesaistītā problēmā iesaistītā puse saņem atbildi uz ziņojumu līdz nākošās darba dienas beigām no prasības iesniegšanas dienas. Atbildes sniegšana uz problēmu var aizņemt laiku līdz (10) desmit darba dienām.