Par Juridiskās Personas Identifikatoru

Saskaņā ar ISO 17442 standartu LEI ir unikāls 20 ciparu kods, kas ir saistīts ar vienu juridisko personu. LEI kods ir atsauces datu rīks, kas standartizē to, kā finanšu darījumu partneris tiek identificēts. Tā mērķis ir palīdzēt uzlabot sistēmiskā riska novērtēšanu un uzraudzību, kā arī atbalstīt izmaksu ziņā efektīvāku atbilstību regulatīvo ziņojumu prasībām. Vienai juridiskajai persona var tikt piešķirts tikai viens LEI kods.

GS1 nenosaka, kurām globālām juridiskām personām nepieciešami LEI kodi. Šīs prasības nosaka starptautiskie noteikumi, kuri attiecas uz finanšu tirgus dalībniekiem.

Kam vajadzīgs LEI?

LEI kods var tikt pieprasīts finanšu darījumā iesaistītajām pusēm, bet ne tikai :

 • Reģistrētiem uzņēmumiem, tostarp reģistrētām meitas uzņēmumiem
 • Fondiem/Trastiem
 • Bezpeļņas organizācijām
 • Valdības struktūrām un organizācijām
 • Vienīgajiem īpašniekiem (personām, kuras ir redzamas savā vietējajā reģistrā)
 • Filiāļu birojiem (galvenajam uzņēmumiem ir jau jābūt LEI)

LEI kodus nereģistrē fiziskajām personām un operatīvajām vienībām. Šiem uzņēmumiem būtu jāizmanto viņu mātes uzņēmuma LEI.

Dažiem uzņēmumiem LEI kods nav brīvprātīga, bet obligāta identifikācijas forma, ko nosaka vietējie, nacionālie vai starptautiskie regulējumi. Plašāku informāciju par regulējumiem, kuri nosaka LEI nepieciešamību, skatīt šeit: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei

 

 

Kādiem nolūkiem izmanto LEI kodu?

LEI ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem noteikumiem, piemēram, CRD IV, EMIR, Solvency II un Dodd-Frank Act, un tādējādi tas ir kļuvis par neatņemamu ziņojumu daļu daudzās finanšu nozares jomās. Turklāt LEI jau ir minēts citos noteikumos, piemēram, tehniskajos standartos, kas attiecas uz AIFPD (Direktīvu par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem), vai saskaņā ar MiFID II (Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem II) / MiFIR (Tirgus finanšu instrumentu regulā).

Kāda ir LEI koda struktūra?

Juridiskās personas Identifikatora (LEI) struktūra ir noteikta ISO 17442 standartā. LEI kods sastāv no 20 rakstzīmēm:

 

Pirmās četras identificē vietējo LEI izdevējiestādi (LOU), kura ir izsniegusi LEI kodu. 

Piektā un sestā rakstzīme ir rezervēta un vienmēr iestatīta uz 0.

Nākamās 12 rakstzīmes sastāv no cipariem un burtiem. Šī kombinācija ir unikāla katrai juridiskajai personai.

Pēdējie divi cipari ir kontrolcipari.

Kam vajadzīgs LEI?

Uzņēmumi, kuri iesaistās atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā un par kuriem jāziņo darījumu reģistrā (saite uz Bundesanstalt zur Finanzdienstleistungsaufsicht [Finanšu pakalpojumu uzraudzības federālais institūts] www.bafin.de) kas ir:

 • Bankas un finanšu iestādes
 • Investīciju fondi
 • Apdrošināšanas sabiedrības
 • Drošības pakalpojumu sniedzēji

LEI kodu saņemšanā ir ieinteresēti arī uz eksportu orientēti uzņēmumi, kā arī citi reālās ekonomikas uzņēmumi, kas noslēdz atvasinājumu līgumus.

Tomēr fiziskām personām un juridiski atkarīgām uzņēmējdarbības vienībām LEI nav nepieciešams.

Kas izsniedz LEI kodus?

LEI kodus izsniedz vietējās izdevējiestādes - "Local Operating Units" (LOU) GS1 ir daļa no izvēlēto LOU tīkla, kuru ir akreditējis Globālais Juridisko Personu Identifikatoru Fonds - GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) LEI kodu izveidošanai, piešķiršanai un uzturēšanai. Kā LOU, GS1 ir atbildīga par LEI piešķiršanu no 2017. gada februāra un ir akreditēta LEI izsniegšanai visā pasaulē.

Kā saņemt LEI kodu?

Jūs varat pieteikties LEI saņemšanai ātri un vienkārši mūsu tiešsaistes portālā. Viss, kas jums jādara, ir jāizveido lietotāja konts un jāiesniedz pieteikums. Kad mēs saņemsim jūsu pieteikumu, tiks veikta validācijas pārbaude. Validācijas pārbaudes saistībā ar juridiskajiem LEI ierakstiem, tiek veiktas, lai apstiprinātu, ka pieprasītājs uzņēmums pastāv, ka tas ir tiesīgs saņemt LEI un, ka iesniegtie dati ir precīzi. Kad jūsu dati būs pārbaudīti, jums tiks izsniegts LEI kods, kuru nosūtīsim jums pa e-pastu.

Kāds ir LEI koda derīguma termiņš?

LEI koda derīguma termiņš ir 1 gads no tā izsniegšanas datuma vai no pēdējās atjaunošanas datuma gadu uz priekšu. Ja LEI kods netiek atjaunots 1 gada laikā, reģistrācijas statuss pēc noklusējuma būs zaudējis spēku (Lapsed). Šis spēku zaudējušais statuss var ietekmēt jūsu uzņēmuma spēju piedalīties normatīvajos pārskatos un finanšu darījumos.

Kāda informācija ir saistīta ar LEI kodu?

Katram LEI kodam ir pievienots atsauces datu kopums un tas ir publiski pieejams GLEIF datu bāzē:

 •     Oficiālais juridiskās personas vai fonda pārvaldītāja nosaukums
 •     Reģistra nosaukums un reģistrācijas numurs
 •     Uzņēmuma juridiskā forma
 •     Galvenās mītnes vai fonda pārvaldītāja juridiskā adrese
 •     ISO Valsts kods (piem., LV)
 •     LEI koda pirmās izsniegšanas datums
 •     Saglabātās informācijas pēdējo izmaiņu datums
 •     Nākamais LEI atjaunošanas datums.

Kāda ar uzņēmumu saistītā informācija tiek atspoguļota LEI reģistrā?

 • LEI koda dati
 • Uzņēmuma informācija
 • Galvenā biroja adrese
 • Juridiskā adrese


Vairāk informācijas un atbildes uz citiem jautājumiem meklējiet BUJ..

Papildus informācija

Vārdnīca

Lejuplādes