Privātuma politika

Pateicamies par mūsu vietnes apmeklējumu un jūsu interesi par mūsu organizāciju. Jūsu personīgo datu aizsardzība mums ir svarīga.  Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, un ietver tādu informāciju kā personas vārdu, adresi, identifikācijas numuru, tālruņa numuru un/vai dzimšanas datumu.  Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (European General Data Protection Regulation), jums kā „datu subjektam” tiek nodrošinātas zināmas tiesības un pienākas aizsardzība, turpmāk tekstā - GDPR).  Šajā Privātuma politikā ir izklāstīts tas, kā mēs apstrādājam jūsu datus, kad jūs lietojat mūsu vietni (www.lei.direct) un ar to mijiedarbojaties, kā arī reģistrējaties tajā un piesakāties mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.  Ja jums ir kādi jautājumi vai atsauksmes, sazinieties ar mums privacy@gs1.org.

Atsauce šajā Privātuma politikā uz „mēs”, “mūsu”, “mūs” (un līdzīgi termini) attiecas uz GS1 AISBL -Beļģijā reģistrētu starptautisku bezpeļņas asociāciju, kuras juridiskā adrese ir Avenue Louise 326, bte-10, B-1050 Brussels, Belgium.

1.         DATU APSTRĀDES NOLŪKS

A.         Mūsu tīmekļa vietnes izmantošana

Jūs varat apmeklēt tīmekļa vietni, nesniedzot nekādus savus personas datus.  Ja jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni tikai informatīviem nolūkiem (proti, jūs tajā nepiesakāties, nereģistrējaties, neveicat pasūtījumus, kā arī nekā citādi nesniedzat mums informāciju par sevi), mēs neapstrādāsim nekādus jūsu personas datus, izņemot informāciju, ko mums nosūta jūsu pārlūkprogramma, lai jūs varētu apmeklēt tīmekļa vietni, un informāciju, kas mums tiek nosūtīta (tas ir, sīkdatnes).

B.         Tehniskie aspekti

Lai tehniski nodrošinātu šo tīmekļa vietni, mēs varam apstrādāt noteiktu no jums automātiski iegūtu informāciju, kura nepieciešama, lai jūsu pārlūkprogramma attēlotu un ļautu jums izmantot mūsu tīmekļa vietni.  Šī informācija tiek automātiski ievākta katru reizi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un tiek saglabāta mūsu servera žurnāldatnēs.  Šī informācija attiecas uz datora datorsistēmu.  Šajā procesā tiek ievākta šāda informācija:

 • Resursdators
 • IP adrese
 • autora vārds, uzvārds (ja piemērojams)
 • piekļuves datums un laiks
 • piekļuves metode (izguve/izvietošana)
 • pieprasījums
 • protokols (piemēram, http)
 • statuss (piemēram, kļūdu ziņojumi).
 • izgūto datu apjoms.
 • nosūtītājs
 • izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma un operētājsistēma.

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni jums pieejamu.  Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti jūsu interneta pārlūkprogrammā vai izvietoti jūsu datorsistēmā, kad jūs apmeklējat kādu tīmekļa vietni.  Sīkdatne satur īpašu rakstzīmju virkni, ar kuras palīdzību ir iespējams identificēt konkrētu pārlūkprogrammu, kad tīmekļa vietne tiek izsaukta atkārtoti.  Mēs izmantojam šīs sīkdatnes vienīgi, lai jums nodrošinātu mūsu tīmekļa vietni un tās tehniskās funkcijas.  Atsakoties no sīkdatnēm, mēs nevarētu jums piedāvāt dažas no mūsu tīmekļa vietnes funkcijām.  Atskaitot statistisko analīzi saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu mēs izmantojam tikai sesijas sīkdatnes.  Šīs sesiju sīkdatnes tiek dzēstas brīdī, kad jūs pametat tīmekļa vietni.  Tas neattiecas uz pieteikšanās sīkdatnēm, kurās tiek saglabātas jūsu piekļuves tiesības.  Šīs sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc 24 stundām.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā varētu tehniski nodrošināt tīmekļa vietni, lai:

 • pildītu līgumsaistības vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu), ciktāl jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem; un
 • aizsargātu mūsu likumīgās intereses (saskaņā ar GDPR6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), lai tīmekļa vietni padarītu jums tehniski un droši pieejamu.  Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu jums nodrošināt tehniski funkcionālu un lietotājdraudzīgu vietni, kā arī, lai aizsargātu mūsu vietni no kiberdrošības apdraudējuma riska un novērstu iespēju, ka mūsu vietne var radīt kiberdrošības riskus trešām pusēm.

C.         Tīmekļa vietnes analīze

Mēs izmantojam Google Analytics un sīkdatnes, kas mums ļauj analizēt datplūsmu un darbības mūsu tīmekļa vietnē un uzlabot tās kvalitāti un saturu.  Informācija, kas iegūta saistībā ar tīmekļa vietnes statistikas analīzi, netiks apvienota ar citiem mūsu rīcībā esošiem datiem, kas tika ievākti saistībā ar šo tīmekļa vietni.

Google AdWords:  Mēs izmantojam tiešsaistes reklamēšanas programmu Google AdWords un reklāmguvumu uzskaites pakalpojumu, kas ir daļa no Google AdWords.   Google reklāmguvumu uzskaite (Conversion Tracking) ir korporācijas Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis) (turpmāk - "Google") nodrošināts analītikas pakalpojums.  Kad jūs noklikšķināt uz Google izvietotas reklāmas, jūsu datorā tiek izvietota reklāmguvumu uzskaites sīkdatne. Šīs sīkdatnes zaudē spēku pēc 30 dienām, un tās nesatur nekādus personas datus, kā arī netiek izmantotas, lai identificētu konkrētas personas.

Ja jūs apmeklējat noteiktas mūsu tīmekļa vietnes lapas, un sīkdatņu derīguma termiņš vēl nav beidzies, Google var atpazīt, ka jūs esat noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un tikuši pārvirzīti uz šo vietni.  Katrs Google AdWords klients saņem citu sīkdatni, kas nozīmē, ka nav iespējams izsekot sīkdatnes AdWords klientu tīmekļa vietnēs.

Informāciju, kas ir ievākta, izmantojot reklāmguvumu uzskaites sīkdatnes, izmanto, lai ģenerētu reklāmguvumu statistiku AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu izsekošanas risinājumu.  Klienti var redzēt vietnes lietotāju kopskaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz viņu reklāmas un tikuši pārvirzīti uz attiecīgu lapu, izmantojot reklāmguvumu uzskaites tagu. Tomēr jūs nesaņemsiet nekādu informāciju, kura ļauj identificēt konkrētus lietotājus.

Ja jūs nevēlaties piedalīties izsekošanā, jūs varat iebilst pret šādu izmantošanu, liedzot savā datorā izvietot sīkdatnes, veicot attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammā (deaktivizēt tagad, vai uzstādiet pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Papildu informāciju par Google privātuma politiku var atrast vietnē:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/, vai https://policies.google.com.

Google Tagu pārvaldnieks (Tag Manager):  Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Tagu pārvaldnieka pakalpojumu.  Google Tagu pārvaldnieks ir risinājums, kas tirgotājiem ļauj pārvaldīt tīmekļa vietnes tagus, izmantojot vienotu saskarni.  Pats Google Tagu pārvaldnieks (kas izmanto tagus) ir domēns, kas neizmanto sīkdatnes un neievāc nekādus personas datus.  Google pakalpojums Tagu pārvaldnieks aktivizē citus tagus, kuri var vākt datus.  Google Tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem.  Ja domēna vai sīkdatnes līmenī ir veikta deaktivizācija, tā paliks spēkā attiecībā uz visiem izsekošanas tagiem, kurus izmanto Google Tagu pārvaldnieks.

Google Analytics:  Mēs izmantojam Google Analytics sistēmu, kas ir tīmekļa plūsmas analīzes pakalpojums.  Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas ir teksta faili, kurus izvieto jūsu datorā, lai attiecībā uz mūsu tīmekļa vietni palīdzētu mums analizēt to, kā lietotāji izmanto šo vietni.  Šī sīkdatnes izveidotā informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un tur arī glabāta.  Tomēr, ja mūsu vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs savlaicīgi saīsinās jūsu IP adresi.  Vienīgi izņēmuma gadījumos uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs tiks nosūtīta pilna IP adrese un attiecīgi saīsināta tur.  Mūsu vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat mūsu vietni, sagatavotu pārskatus par vietnes darbību un vietnes operatoram sniegtu citus ar vietni saistītus pakalpojumus un interneta izmantošanu.  Saistībā ar Google Analytics pakalpojumu jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem.  Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes ar paplašinājumu „_anonymizeIp()”. Tas ļauj saīsināt IP adrešu apstrādi, un nav nepieciešams tieši personiski sazināties.  Jūs varat atteikties pieņemt sīkdatnes, veicot atbilstīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, taču ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot pilnu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

D.         Reģistrācija

Papildus tam, ka jūs varat viegli piekļūt mūsu tīmekļa vietnei, jūs arī varat aktīvi izmantot mūsu vietni, lai pasūtītu kādu no mūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrētos jaunumu saņemšanai, vai arī lai sazinātos ar mums.  Papildus iepriekšminētajam par jūsu personas datu apstrādi vienīgi informatīviem nolūkiem, šajā gadījumā mēs apstrādājam arī citus personas datus, kas mums nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt jūsu pasūtījumu, vai arī apstrādāt jūsu pieprasījumu un uz to atbildēt.

Kontaktinformācijas pieprasīšana:   Lai varētu apstrādāt jūsu pieprasījumus un uz tiem atbildēt (piemēram, tādiem, kas saņemti ar kontaktinformācijas veidlapas starpniecību, vai arī uz mūsu e-pasta adresi), mēs apstrādājam jūsu personas datus.  Šie personas dati ietver jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai jums nosūtītu atbildi, kā arī citu informāciju, kuru jūs mums nosūtāt.  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz lietotāju pieprasījumiem uz tiesiskā pamata, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), lai pienācīgi atbildētu uz kontaktinformācijas pieprasījumiem.

Līguma apstrāde:   Ja jūs ar mūsu vietnes starpniecību pasūtāt produktus vai pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pieņemtu un apstrādātu jūsu pasūtījumu un nodrošinātu jums pasūtītos produktus vai pakalpojumus.  Šajā kontekstā mēs apstrādāsim informāciju, ko būsim saņēmuši no attiecīgajām ievades veidlapām (brīvprātīgi sniegtu informāciju apzīmē ar „ja piemērojams”):

 • E-pasta adrese
 • Uzrunas forma
 • Amats
 • Pilns vārds un uzvārds
 • Uzņēmums
 • Darbības nozare
 • Ielas/mājas numurs
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Valsts
 • Telefons

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā slēgtu, pildītu vai izbeigtu līgumu, lai izpildītu līgumu, vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

E.         Saziņa saistībā ar pakalpojuma nodrošināšanu

Ja mēs saņemsim jūsu e-pasta adresi saistībā ar jūsu veiktu reģistrācijas pieprasījumu, tad, lai varētu jums piedāvāt savus produktus vai pakalpojumus, mēs paturam tiesības uz jūsu e-pasta adresi nosūtīt mūsu klāstā ietilpstošus saistītos produktus vai pakalpojumus, ja vien jūs pret šādu saziņu neesat iebilduši.  Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, nosūtot mums attiecīgu ziņu uz e-pasta adresi privacy@gs1.org .  Mēs apstrādājam jūsu personas datus ar nolūku, lai jums nosūtītu mūsu periodisko biļetenu uz tiesisku pamata iepriekšminētajā gadījumā, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses (saskaņā ar GDPR) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), lai reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus.

F.         Kontaktinformācijas pieprasījumi

Ja jūs mums nosūtāt kontaktinformācijas pieprasījumu, noslēdzat līgumu, un tas netiek darīts, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, bet gan citu saziņas kanālu (piemēram, e-pastu, tālruni, vai tikšanos klātienē), mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kurus jūs mums darāt pieejamus un kuri mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu savus produktus vai pakalpojumus, noslēgtu, pildītu un vajadzības gadījumā izbeigtu mūsu ar jums noslēgtos līgumus/ pasākumus, kā aprakstīts turpmāk.

Kontaktinformācijas pieprasīšana:  Lai apstrādātu jūsu pieprasījumus un uz tiem atbildētu pa tālruni, pastu, mūsu e-pasta adresi, mēs apstrādājam jūsu sniegtos personas datus.  Jebkurā gadījumā šo personas datu kategorijā ietilpst jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese vai faksa numurs, lai mēs varētu nosūtīt jums atbildi, kā arī jebkuru citu informāciju, kuru jūs mums nosūtāt saziņas kontekstā.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz lietotāja pieprasījumiem uz juridiska pamata, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), proti, lai pienācīgi atbildētu uz kontaktinformācijas pieprasījumiem.

Līguma noslēgšana:  Ja jūs telefoniski, ar e-pasta starpniecību vai tiekoties klātienē (vai tamlīdzīgi) pasūtāt kādu mūsu produktu vai pakalpojumu, mēs apstrādājam pasūtījumā jūsu norādītos personas datus, lai pieņemtu un apstrādātu jūsu pasūtījumu, kā arī lai nodrošinātu jums jūsu pasūtītos produktus vai pakalpojumus.  Šajā kontekstā mēs apstrādājam informāciju, ko esam saņēmuši ar attiecīgu ievades veidlapu starpniecību (brīvprātīgi sniegta informācija tiek marķēta „ja piemērojams”):

 • E-pasta adrese
 • Uzrunas forma
 • Amats
 • Pilns vārds un uzvārds
 • Uzņēmums
 • Darbības nozare
 • Ielas/mājas numurs
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Valsts
 • Telefons

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā slēgtu, pildītu vai izbeigtu līgumu, lai izpildītu līgumu, vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

G.         Datu apstrāde saskaņā ar līgumu

Lai mēs varētu pildīt savas līgumsaistības, mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos veidos:

Pakalpojumu sniegšana:  Lai pildītu savas līgumiskās saistības pret jums, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus (tostarp sazinātos ar jums, precizētu turpmākus pieprasījumus un nodrošinātu pakalpojumus).   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā slēgtu, pildītu vai izbeigtu līgumu, lai izpildītu līgumu, vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu). 

Maksājumu veikšana:  Maksājumu apstrādes vajadzībām mēs iesaistām maksājumu pakalpojumu sniedzējus un bankas.   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā slēgtu, pildītu vai izbeigtu līgumu, lai izpildītu līgumu, vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

Atbilstība tiesību normām:  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pildītu citas juridiskās saistības, kuras mums piemēro saistībā ar līguma izpildi.  Tas jo īpaši skar datu glabāšanas termiņus, kurus nosaka komerciālie, tirdzniecības un nodokļu tiesību akti.  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai likumīgā veidā slēgtu, pildītu vai izbeigtu līgumu, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu) saistībā ar attiecīgajiem komerciālo, tirdzniecības vai nodokļu tiesību aktu noteikumiem.

Tiesību izpildes panākšana:  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai aizstāvētu savas likumīgās tiesības un celtu prasības tiesā.  Turklāt mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai aizsargātu sevi tiesā, kā arī, ciktāl tas nepieciešams, aizsargātu sevi pret noziedzīgiem nodarījumiem, vai uzsāktu kriminālvajāšanu par tiem.   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai īstenotu tiesības aizsargāt mūsu likumīgās intereses (saskaņā ar GDPR), 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), ciktāl mēs ceļam likumīgas prasības, vai aizstāvam  savas likumīgās prasības tiesā vai strīdu izšķiršanās iestādē, vai novēršam kriminālpārkāpumus, vai pret tiem vēršamies.

2.         DATU SAŅĒMĒJI

Pirmajā līmenī tikai mūsu pilnvarotie darbinieki var piekļūt informācijai par jūsu personas datiem.  Dažos gadījumos, ciktāl to atļauj vai pieprasa tiesību akti, mēs nododam jūsu personas datus citiem saņēmējiem, kuri mums sniedz pakalpojumus saistībā ar mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumiem.  Mēs ierobežojam jūsu personas datu nosūtīšanu līdz tiešām nepieciešamajai informācijai.  Dažos gadījumos mūsu pakalpojumu sniedzēji saņem jūsu personas datus kā apstrādātāji, kuri var piekļūt un apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.  Dažos gadījumos datu saņēmēji ar tiem nosūtītajiem datiem rīkojas neatkarīgi.

Nepieciešamās jūsu personas datu saņēmēju kategorijas var ietvert:

 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējus un bankas - maksājumu apstrādei;
 • IT pakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošina mūsu tīmekļa vietnes administrēšanu un mitināšanu, vai arī mūsu lietotņu darbību; un
 • Parādu piedziņas sabiedrības un juridiskos konsultantus. 

3.         DATU NOSŪTĪŠANA PĀRI ROBEŽĀM

Ja mums ir nepieciešams kopīgot jūsu personas datus iekšēji vai ar trešām pusēm citās valstīs, mēs nodrošinām nepieciešamos drošības pasākumus, lai datus aizsargātu.   Attiecībā uz datiem, kuri tiek nosūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kuras datu aizsardzības režīmu Eiropas Komisija nav atzinusi kā pietiekamu, mēs cita starpā paļaujamies uz:

 • Līgumu slēgšanu un izpildi, kas pienācīgi aizsargā jūsu personas datus atbilstīgi GDPR prasībām;
 • ES standarta klauzulām, kas ir standartizēti līguma punkti, kurus izmanto līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu, ka personas datu nosūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, atbilstu GDPR.  Pēc jūsu pieprasījuma mēs jums varam sniegt šo klauzulu eksemplāru;
 • Apsvērumiem par labu sabiedrības interesēm;
 • Jūsu nepārprotamu piekrišana;
 • Privātuma vairoga regulējumu, kas aizsargā personas datus, ko pārsūta uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

4.         DATU GLABĀŠANA

Ja jūs mūsu tīmekļa vietni izmantojat tikai informācijas gūšanas nolūkā, tad tās apmeklējuma laikā mēs glabājam jūsu personas datus mūsu serveros.  Pēc tam, kad jūs esat atstājuši mūsu tīmekļa vietni, jūsu personas dati tiek dzēsti.  Izvietotās sīkdatnes mēs parasti dzēšam arī pēc tam, kad jūs esat pametuši mūsu vietni, izņemot pieteikšanās sīkdatnes, kuras glabājam 24 stundas.

Ja jūs aktīvi izmantojat mūsu tīmekļa vietni, nosūtāt kontaktinformācijas pieprasījumus, noslēdzat līgumus ārpus šīs tīmekļa vietnes, mēs sākotnēji glabājam jūsu personas datus līdz brīdim, kad esam atbildējuši uz jūsu pieprasījumu.   Ja notiek komercdarbības attiecības un/vai tiek noslēgts līgums, mēs glabājam jūsu personas datus visā mūsu komercdarbības attiecību un/vai līgumattiecību laikā. Tas ietver arī līguma slēgšanu (pirmslīguma tiesisko attiecību uzsākšanu) un izpildi.

5.         JŪSU TIESĪBAS KĀ DATU SUBJEKTAM

GDPR jums nodrošina šādas turpmāk uzskaitītās tiesības:

Piekļuves tiesības:  Jums ir tiesības jebkurā laikā no mums pieprasīt apstiprinājumu tam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, un ja mēs to darām, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi attiecīgajai un citai noteiktai informācijai (tostarp par apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, plānoto glabāšanas laiku, jūsu tiesībām, datu izcelsmi, automatizētas lēmumu pieņemšanas rīku izmantošanu un, ja dati tiek pārsūtīti trešai valstij, — pietiekamām garantijām).

Tiesības labot datus:  Jums ir tiesības labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai kļūdaini. 

Tiesības dzēst datus:  Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti bez nepamatotas kavēšanās. Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti bez nepamatotas kavēšanās. Cita starpā tiesības dzēst datus netiek nodrošinātas, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: (i) lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju; (ii) pildītu juridiskas saistības, kuras mums piemēro; vai (iii), ja tas nepieciešams, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi:  Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību:  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, lai tos nosūtītu vai liktu nosūtīt citam datu pārzinim.

Piekrišanas atsaukšanas tiesības:  Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Tiesības iebilst: Jums ir tiesības noteiktos apstākļos iebilst pret savu personas datu apstrādi (kā paredzēts GDPR 21. pantā).  Dažos gadījumos mūsu intereses var paredzēt, lai mēs turpinātu, vai mums būs pienākums apstrādāt jūsu personas datus, neskatoties uz jūsu iebildumiem.  Iebildumi šajā gadījumā tiek izvērtēti katrā gadījumā atsevišķi.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Tiesības iesniegt sūdzību neskar nekādus citus administratīvos vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļus.

Kompetentā uzraudzības iestāde ir:

  Datu aizsardzības iestāde
Rue de la Presse 35
1000 Brussels
Belgium
Tālrunis:+32 (0)2 274 48 00
Fakss:+32 (0)2 274 48 35
E-pasts:contact@apd-gba.be 
Tīmekļa vietne:https://www.dataprotectionauthority.be/ 

 

Mēs jums iesakām savas pretenzijas vai bažas nosūtīt mums tieši uz privacy@gs1.org

6.         JŪSU PIENĀKUMS SNIEGT DATUS

Principā jums nav pienākuma mums sniegt savus personas datus.  Taču, ja jūs savus personas datus mums nesniedzat, tas var ierobežot mūsu spēju darīt jums pieejamos mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus.  Personas dati, kuri mums ir nepieciešami iepriekšminētajiem apstrādes nolūkiem, ir atzīmēti kā obligāta informācija — ar „*” vai citu attiecīgu simbolu.

*          *          *

Šī ir uzņēmuma GS1 AISBL, kas rīkojas kā datu pārzinis, Privātuma politika, kura attiecas uz GS1 Globālo LOU pakalpojumu.  Mēs varam grozīt šo Privātuma politiku, lai ievērotu un pildītu jebkādas izmaiņas tiesību aktos un/vai atspoguļotu to, kā mūsu uzņēmums apstrādā personas datus.  Šī dokumenta versija tika sagatavota 2018. gada maijā, un tā stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā (tas ir, datumā, kurā tika uzsākts GS1 LOU pakalpojums).