Privātuma politika

Pateicamies par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu un izrādīto interesi par mūsu uzņēmumu. Mēs ļoti nopietni izturamies pret jūsu personas datu aizsardzību. Personas dati nozīmē jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Tas ietver informāciju par personas oficiālo vārdu, adresi, tālruņa numuru un dzimšanas datumu.

Tā kā uz šiem datiem attiecas īpaša aizsardzība, mēs ievācam šos datus tikai tehniskiem mērķiem nepieciešamajā apjomā. Zemāk mēs paskaidrojam, kādu informāciju mēs ievācam laikā, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un kā šie dati tiek izmantoti.

Mūsu datu aizsardzības politika atbilst Vācijas Datu aizsardzības akta (BDSG) un Vācijas Raidorganizāciju akta (TMG) prasībām. Mēs ievāksim, apstrādāsim un uzglabāsim jūsu personas datus tikai, lai apstrādātu pieprasījumus un pasūtījumus/līgumus. Ja un tikai tad, ja jūs esat sniedzis/sniegusi atsevišķu atļauju, jūsu dati tiks izmantoti turpmāk skaidri atļautiem mērķiem, piemēram, lai sniegtu informāciju par produktiem un pakalpojumiem ar mūsu izdevuma starpniecību.

1. Datu kontrolētājs, kā tas ir noteikts Vācijas Raidorganizāciju akta (TMG) 13.panta 1.daļā / Vācijas Datu aizsardzības akta (BDSG) 3.panta 7. daļā.

1. Datu kontrolētājs, kā tas ir noteikts Vācijas Raidorganizāciju akta (TMG) 13.panta 1.daļā / Vācijas Datu aizsardzības akta (BDSG) 3.panta 7. daļā.

2. Tīmekļa vietnes izmantošana anonīmi vai ar aizstājējvārdu

Pamatā jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni, neievadot personas datus. Datu izmantošana ar aizstājējvārdu netiek savietota ar aizstājējvārda īpašnieku. Netiek veidoti aizstājējvārda izmantošanas profili.

3. Speciālās tīmekļa vietnes funkcijas

Mūsu tīmekļa vietnei ir dažādas funkcijas, kas, ja tiek izmantotas, ietver mūsu ievāktos, apstrādātos un uzglabātos personas datus. Zemāk mēs paskaidrojam, kas notiek ar šiem datiem:
• Atzvanīšanas pakalpojums:
Dati, ko mēs ievācam no veidlapas mūsu "atzvanīšanas pakalpojumam", tiek izmantoti tikai, lai apstrādātu atzvanīšanas pieprasījumus, kas iesniegti ar veidlapas starpniecību. Tiklīdz pieprasījums ir apstrādāts, ievāktie dati nekavējoties tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tiek piemēroti tiesību aktos noteiktie datu paturēšanas periodi.
• Kontaktformas:
Ar mūsu kontaktformu starpniecību ievāktie dati tiek izmantoti tikai, lai apstrādātu ar kontaktformu starpniecību iesniegtos pieprasījumus. Tiklīdz pieprasījumi ir apstrādāti, ievāktie dati nekavējoties tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tiek piemēroti tiesību aktos noteiktie datu paturēšanas periodi.
• Pieteikšanās zona:
Mūsu tīmekļa vietnē jums ir iespēja izmantot atsevišķu pieteikšanās zonu. Ja jūs esat aizmirsis/aizmirsusi savu lietotāja vārdu vai paroli, jūs varat šos datus iesūtīt atkārtoti - pēc savas kontaktinformācijas (savas e-pasta adreses) ievadīšanas. Mēs ievācam, uzglabājam un apstrādājam tikai datus par pieteikšanās zonas lietošanu, lai varētu apkarot ļaunprātīgu izmantošanu un izlabot kļūmes/uzturēt funkcionalitāti. Tā netiek izmantota citiem mērķiem vai nodota trešajām pusēm. Dati, kas ir ievākti saistībā ar funkciju "aizmirsts lietotāja vārds vai aizmirsta parole" tiek izmantoti tikai, lai atkārtoti iesūtītu aizmirstos piekļuves datus.

4. Kredītvēstures pārbaude

Tā kā mēs sniedzam pakalpojumu pirms maksājuma saņemšanas, mēs, lai nosargātu mūsu likumīgās intereses, paturam tiesības saņemt no turpmāk nosauktajām sabiedrībām kredīta pārskatus, kas sagatavoti, izmantojot matemātikas/statistikas metodes:
• Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss (www.boniversum.de)
• BID Bayerischer Inkasso Dienst AG, Weichengereuth 26, 96450 Coburg (www.bid-coburg.de)
Šādā nolūkā mēs nosūtām personas datus, kas ir nepieciešami, lai pārbaudītu kredītvēsturi, un izmantojam šādi iegūto informāciju, lai statistiski noteiktu nemaksas varbūtību. Kredīta pārskats var ietvert varbūtības vērtības, kas tiek aprēķinātas, izmantojot zinātniski atzītas matemātikas/statistikas procedūras. Tas ietver dažādu rādītāju izmantošanu, lai noteiktu klienta nākotnes risku, piemēram, ienākumus, adreses informāciju, darbu, ģimenes stāvokli un maksājumu vēsturi. Rezultāts tiek izteikts kā skaitliska vērtība (punkti). Saņemtā informācija veido pamatu mūsu lēmumam, lai attaisnotu, izpildītu vai izbeigtu līgumattiecības.


Tomēr šī informācija neietekmē maksājumu veikšanas iespēju izvēles klāstu.

5. Datu nodošana/ievākšana konkrētiem mērķiem

Mēs nododam personas datus trešajām pusēm tikai tad, ja tas mums ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumsaistības, proti, lai izpildītu noslēgto līgumu. Trešajām pusēm personas dati netiek nodoti, izņemot minētajiem līguma izpildes un maksājuma apstrādes mērķiem.
Ja jūs mums sniedzat personas datus, skaidri dodot savu atļauju, šie dati tiks izmantoti tikai tiem mērķiem, kam jūs sniedzāt savu atļauju un kam jūs piekritāt jau iepriekš. Mēs uzglabāsim jūsu personas datus, cik ilgi tas būs nepieciešams, lai īstenotu paredzēto datu ievākšanas mērķi vai atbilstīgi tiesību aktos noteiktajam. Jūs drīkstat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.
Jūsu likumīgās intereses tiks ievērotas atbilstīgi tiesību aktos noteiktajam. Jūs varat iegūt informāciju par uzglabātajiem jūsu personas datiem no datu apstrādātāja.

6. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiskais novērtējums

Kad notiek piekļuve mūsu tīmekļa vietnei vai atsevišķām tās datnēm, mēs ievācam, apstrādājam un uzglabājam turpmāk nosauktos datus: IP adrese, tīmekļa vietne, no kuras tika veikta piekļuve datnei, datnes nosaukums, piekļuves laiks un vieta, nodoto datu daudzums un paziņojums, vai piekļuve bija veiksmīga (tīmekļa žurnāls). Mēs izmantojam šos piekļuves datus tikai nepersonificētā formā nepārtrauktai mūsu tīmekļa vietnes satura pilnveidei un statistikas mērķiem.
Papildus tam, mēs izmantojam turpmāk nosauktos spraudņus un aktīvo skripta saturu, lai novērtētu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu:

• Mūsu tirgvedībai tiešsaistē mēs strādājam ar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, lai atklātu, vai interneta lietotājs uzzināja par mūsu tīmekļa vietni ar Google ad starpniecību. Google izmanto sīkdatnes, kas tiek uzglabātas jūsu datorā un ļauj jums izmantot analizējamo tīmekļa vietni. Sīkdatnes apstrādes reģistrācijai tiek izmantotas, kad jūs uzklikšķinat un Google izvietotās reklāmas. Šīs sīkdatnes iztek pēc 30 dienām un netiek izmantotas personas identifikācijai. Ja jūs vēlētos deaktivizēt šīs sīkdatnes apstrādes reģistrācijai, jūs varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, lai bloķētu domēna “googleadservices.com” sīkdatnes. Lai nepieļautu visu Google JavaScript kodu izpildi, jūs varat uzstādīt JavaScript bloķētāju (piem. www.noscript.net oder www.ghostery.com).Lai uzzinātu vairāk par šīm metodēm vai par jūsu rīcībā esošajām iespējām neļaut Google izmantot šo informāciju, noklikšķiniet šeit. šeit.

• Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics izmantot dažādas metodes, tai skaitā, sīkdatnes, kas ir saglabātas jūsu datorā un ļauj analizēt, ka apmeklētājs ir izmantojis šo tīmekļa vietni. Google Analytics iegūtā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tiek pārraidīta uz Google serveriem, kas var darboties valstīs ārpus Eiropas Savienības Dalībvalstīm un, iespējams, ārpus Līguma par Eiropas Ekonomikas Zonu Līgumslēdzējām valstīm. Aktivizējot IP anonimizāciju, Google Analytics reģistrācijas kodā šai tīmekļa vietnei liek Google anonimizet jūsu IP adresi pirms tā tiek pārraidīta. Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics reģistrācijas kodu, kas ietver operatora gat._anonymizeIp(); līdz ar to IP adreses var tikt ievāktas tikai anonīmā veidā (IP maskēšana). Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu, sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes darbībām un sniegtu citus pakalpojumus saistībā uz tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu tīmekļa vietnes operatoram. Jūsu pārlūka saistībā ar Google Analytics nodotā IP adrese netiks saistīta ar citiem Google datiem. Jūs varat mainītjūsu pārlūka programmnodrošinājuma iestatījumus, lai neļautu uzglabāt Google sīkfailus. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka šādi rīkojoties, jūs varat sev liegt visu mūsu tīmekļa vietnes funkciju izmantošanu visā to pilnībā. Turklāt jūs varat liegt Google ievākt un apstrādāt Google sīkdatņu radītos datus un saistībā ar to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tai skaitā, jūsu IP adresi), lejuplādējot un uzstādot pārlūka spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Google Analytics drošības un datu aizsardzības politikas ir pieejamas http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

7. Informācijas atklāšana par sīkdatņu izmantošanu

Dažādas mūsu tīmekļa vietnes lapas izmanto sīkdatnes, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni lietotājiem pievilcīgu un iespējotu noteiktas funkcijas. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko jūsu pārlūks var uzglabāt jūsu datorā. Datora faila uzglabāšanas process tiek saukts arī par sīkdatņu uzstādīšanu. Jūs varat pielāgot jūsu pārlūka iestatījumus, lai tiktu informēts, kad sīkdatnes ir iestatītas, lai izlemtu, vai tās apstiprināt katrā gadījumā atsevišķi, vai arī apstiprināt vai noraidīt visas sīkdatnes. Sīkdatnes var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai atklātu, vai jūsu dators jebkad ir piekļuvis konkrētam tiešsaistes pakalpojumam jau iepriekš (pastāvīgās datnes) vai lai saglabātu iepriekš apskatīto saturu (sesijas sīkdatnes). Mēs izmantojam sīkdatnes, lai paaugstinātu lietotāju ērtības. Lai izmantotu mūsu ērtību funkcijas, mēs jums iesakām mūsu tīmekļa vietnei apstiprināt sīkdatnes.

8. Datu drošība un datu aizsardzība, e-pasta saziņa

Tiek veikti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati to ieguves, uzglabāšanas un apstrādes laikā tiek aizsargāti pret trešo personu piekļuvi. E-pasta saziņas gadījuma mēs nespējam garantēt pilnīgu datu drošību, līdz ar to mēs iesakām informācijai, kam ir augstas konfidencialitātes prasības, izmantot pasta pakalpojumus.

9. Kontaktiem par datu aizsardzību – datu aizsardzības amatpersona

Saistībā ar jautājumiem par datu aizsardzību lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības darbinieku:
Tamim Ghazi
E-mail: ghazi@gs1-germany.de

10. Piekrišana atteikumam, pieprasījumi par piekļuvi datiem un to modificēšanai, datu bloķēšana un dzēšana

Saskaņā ar Vācijas Datu aizsardzības akta (BDSG) noteikumiem jums ir tiesības saņemt informāciju par jūsu saglabātajiem datiem bez maksas un, dažos gadījumos, jūs varat likt šos datus izlabot, bloķēt vai dzēst. Jūsu dati tiks dzēsti, ja vien tas neradīs tiesību aktu pārkāpumu. Ja esat devis atļauju izmantot jūsu personas datus, jūs jebkurā laikā varat šo atļauju atsaukt. Lūdzam jebkurā laikā sūtīt visus pieprasījumus par piekļuvi datiem, to dzēšanu vai labošanu, un visus ieteikumus uz šādu adresi:
GS1 Germany GmbH
Maarweg 133
50825 Köln
E-mail: info@gs1-germany.de
Fax: +49 221 94714-990

Izstrādātājs:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de