Eiropas vērtspapīru un tirgu uzraudzības iestāde (EVTI)

EVTI ir Eiropas vērtspapīru un tirgu uzraudzības iestāde

Eiropas vērtspapīru un tirgu uzraudzības iestāde (EVTI) ir neatkarīga ES iestāde, kas veicina Eiropas Savienības finanšu sistēmas stabilitāti kā pārvaldes iestāde. To darot, EVTI uzlabo investoru aizsardzību un veicina stabilitāti un kārtību finanšu tirgos.

Finanšu instrumentu direktīvā MiFID II nosaka, ka ikviena Eiropas Savienības dalībvalsts sastāda regulēto tirgu sarakstu. Attiecīgajai valstij jānosūta saraksts citām dalībvalstīm un EVTI.

EVTI publicē visu regulēto tirgu sarakstu direktoriju savā tīmekļa vietnē un regulāri atjaunina to.  Šajā direktorijā ir ietverts EVTI noteiktais regulēto tirgu identifikācijas kods saskaņā ar 65. panta 6. punktu.

Izraksts no MiFID II, 18. panta 10. punkta:

EVTI izveido visu Savienības DTS un OTS sarakstu. Sarakstā iekļauj informāciju par [...], un katrai DTS un OTS piešķir unikālu kodu, ko izmanto paziņojumos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 6., 10. un 10. pantu. [...] EVTI šo sarakstu publicē un regulāri to atjaunina savā tīmekļa vietnē.

 

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt