Globālā LEI Sistēma GLEIS

Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēma

Globālā LEI sistēma ļauj nodrošināt skaidru, nepārprotamu finanšu darījumu dalībnieku identificēšanu.

Sistēmas pamatā ir ISO 17442. Šis standarts nosaka skaidras juridiskās atzīšanas elementus (LEI), ļaujot identificēt finanšu darījumā iesaistītās atbilstīgās juridiskās personas.  

LEI datu ieraksts pamatā sastāv no identifikatora un ar to saistītajiem datiem. Katram LEI ir datu ieraksts, ko sauc par Juridiskās Personas Ieraksta Datiem (LE-RD).

GLEIS 2017. gadā tika paplašināts, lai iekļautu datu formas par to, uz kādiem savienojumiem ar mātes uzņēmumiem var izveidot atsauci. Ja juridiska persona, kurai ir holdinga kompānija, vēlas pieteikties LEI, tad tai pieteikuma brīdī ir jāsniedz attiecīgi dati, kuri vienkāršākajā gadījumā ir holdinga kompānijas LEI.  

Turpmāko Globālā Juridiskās Personas Identifikatora (LEI) sistēmas izstrādi veic Globālais Juridisko Personu Identifikācijas Fonds (GLEIF) sadarbībā ar LOU - iem

Globālo LEI Fondu (GLEIF) uzrauga LEI regulatīvās uzraudzības komiteja (LEI ROC).

LEI ROC tika izveidots pēc Finanšu stabilitātes padomes (FSB) ieteikuma G20.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt