Globālā LEI Sistēma GLEIS

Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēma

Globālā LEI sistēma ļauj skaidri un nepārprotami identificēt dalībniekus finanšu darījumos.

Sistēmas pamatā ir ISO 17442. Šis standarts definē skaidrus juridiskos atpazīšana elementus (LEI), nosakot finanšu darījumā iesaistīto juridisko personu identitāti. 

LEI datu ieraksts pamatā sastāv no ID un ar to saistītajiem datiem. Katram LEI ir datu ieraksts, kas pazīstams kā Juridiskās Personas datu ieraksts - angl. Legal Entity Record Data (LE-RD)

2017.gadā GLEIS tika paplašināta, lai tajā iekļautu datu veidus pēc kuriem varētu veidot savienojumus ar mātes uzņēmumiem. Ja juridiskā persona, kurai pieder holdinga kompānija, vēlas iesniegt pieteikumu LEI saņemšanai, tad, iesniedzot datus, tai jāsniedz arī attiecīgie dati, kas vienkāršākā gadījumā ir holdinga kompānijas LEI kods. 

Turpmāko Globālo Juridisko Personu Identifikatoru (LEI) sistēmas izstrādi veic Globālais Juridisko Personu Identifikatoru Fonds (GLEIF) sadarbībā ar LOU

Globālo LEI Fondu (GLEIF) pārrauga LEI Regulatīvās Uzraudzības Komiteja (LEI ROC). LEI ROC tika izveidots pēc Finanšu Stabilitātes Padomes(FSB) rekomendācijām, kas tika dotas G20.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt