LEI bankām, investīciju uzņēmumiem, aktīvu pārvaldītājiem

No 2018. gada 3. janvāra bankām, investīciju uzņēmumiem un aktīvu pārvaldītājiem jāziņo par darījumiem ar vērtspapīriem klientu vārdā BaFin. LEI - Juridiskās Personas Identifikators - ir obligāts, lai skaidri identificētu juridiskās personas.

Kas ir jāizdara?

Ja tas vēl nav izdarīts, klientus jāinformē par jauno juridisko situāciju un jāaicina pieteikties LEI. Ja klienti paši nevēlas to darīt, bankām un aktīvu pārvaldītājiem uz pilnvaru pamata ir tiesības šajā portālā pieteikties klienta vārdā. Pašreģistrācija prasa precīzus atsauces datus. GS1 Germany pēc tam pārbaudīs atsauces datus attiecīgajā vietējā iestādē, piemēram, valsts komercreģistrā.

Pamatinformācija

Normatīvie akti MiFID II / MiFIR nosaka, ka ievērojamam skaitam tirgus dalībnieku, kuriem līdz tam nebija obligāts LEI, turpmāk tam ir jābūt. Piemēram, investīciju kompānijām jāsaņem LEI no saviem klientiem, pirms tie sniedz pakalpojumus, kuri prasa ziņot par darījumiem, kas tiek veikti šo klientu vārdā.

Tas tika ieviests 2008. gadā finanšu tirgu krīzes rezultātā. Ieguldījumu bankas Lehmann Brothers maksātnespēja izraisīja ķēdes reakciju finanšu tirgos. Vadošās rūpniecības un jaunās tirgus ekonomikas valstis (G20) vienojās palielināt pārredzamību un drošību ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojums vienā PDF

GS1 Germany izdod Juridiskās Personas Identifikatoru - saņemt papildus informāciju šeit