LEI bankām, investīciju uzņēmumiem, aktīvu pārvaldītājiem

No 2018. gada 3. janvāra bankām, ieguldījumu sabiedrībām un aktīvu pārvaldītājiem ir pienākums ziņot BaFin par vērtspapīru darījumiem, kas veikti to klientu labā. LEI - Juridiskās Personas Identifikators - ir obligāts juridisko vienību nepārprotamai identificēšanai.

Kas ir jāizdara?

Ja tas jau nav darīts, klientam ir jābūt informētam par jauno juridisko situāciju un mudinātam pieteikties LEI saņemšanai. Ja klienti nevēlas rīkoties paši, tad bankām un aktīvu pārvaldītājiem uz pilnvaru pamata šajā portālā ir iespējams pieprasīt kodu klienta vārdā. Lai varētu veikt pašreģistrāciju, ir nepieciešami precīzi atsauces dati. GS1 pēc tam pārbaudīs atsauces datus atbilstīgajā vietējā iestādē, piemēram, nacionālajā uzņēmumu reģistrā.

Pamats

Direktīvas MiFID II MiFIR noteikumi nosaka, ka ievērojamai daļai tirgus spēlētāju, attiecībā uz kuriem šobrīd nav noteikts obligāts pienākums uzrādīt LEI, nākotnē arī tiem būtu jābūt LEI. Piemēram, ieguldījumu sabiedrībām pirms pakalpojumu sniegšanas no saviem klientiem būtu jāsaņem LEI, kas būtu par pamatu pienākumam sniegt ziņojumu attiecībā uz darījumiem, kuri veikti šo klientu vārdā.

Tas tika ieviests 2008. gadā finanšu tirgu krīzes rezultātā. Ieguldījumu bankas Lehmann Brothers maksātnespēja izraisīja ķēdes reakciju finanšu tirgos. Vadošās rūpnieciski attīstītās un jaunās tirgus ekonomikas valstis (G20) vienojās palielināt pārredzamību un drošību ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojumi aprakstīti PDF

GS1 izsniedz Juridiskās Personas Identifikatoru - papildu informāciju var iegūt šeit.