LEI trastiem

Fondiem nepieciešms Juridiskās Personas Identifikators

 

Šobrīd daudzas bankas sagaida, ka fondi tām iesniegs savus LEI (Juridiskās Personas Identifikatorus).

Juridiskās prasības attiecībā uz šo izriet no pārskatītās Eiropas Finanšu tirgu direktīvas MIFID II   un atbilstīgās MiFIR Regulas par Eiropas finanšu instrumentu tirgiem . Publisko no 2018. gada 3. janvāra ieguldītājinstitūcijām, tai skaitā bezpeļņas fondiem, ja tās vēlas ieguldīt, piemēram, valdības obligācijās vai biržā tirgotajos fondos, ir jāuzrāda derīgs LEI. Darījumā iesaistītajām finanšu iestādēm ir pienākums regulatoriem ziņot par darījuma dalībnieku LEI. Pienākums identificēt juridiskās personas ir paplašināts, pārskatot direktīvu un paplašinot tās piemērošanas jomu, lai to varētu piemērot ne tikai uz atvasināto instrumentu tirdzniecību.

Pēc noteiktā datuma bankas drīkstēs veikt šādus darījumus tikai tad, ja to dalībniekus būs iespējams identificēt pēc aktīviem LEI kodiem.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojumi aprakstīti PDF

GS1 izsniedz Juridiskās Personas Identifikatoru - papildu informāciju var iegūt šeit.