LEI uzņēmumiem, pašvaldībām, asociācijām

No 2018. gada 3. janvāra LEI - Juridiskās Personas Identifikators obligāts finanšu tirgus dalībniekiem, kas iesaistās vērtspapīru darījumos. Tas attiecas ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī uz pašvaldībām, asociācijām un fondiem. Uzņēmumiem LEI jāpaziņo savam attiecīgajam partnerim, piemēram, savai bankai vai aktīvu pārvaldītājam, jo viņiem vairs nebūs atļauts veikt darījumus ar vērtspapīriem vai atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ja nebūs iespējams precīzi identificēt klientu, izmantojot LEI.

Kas ir jāizdara?

Ideālā gadījumā uzņēmumiem būtu jārūpējas, lai pieteiktos LEI, lai nodrošinātu, ka visi darījumi ar vērtspapīriem paliek pilnībā darbotiesspējīgi pēc 2018. gada 3. janvāra. Pieteikumu var iesniegt tieši šajā portālā vai izmantojot pilnvaru no atbildīgās bankas vai aktīvu pārvaldītāja.

Reģistrējoties pašam, reģistrantam jāsniedz precīzi dati, piemēram, uzņēmuma oficiālais nosaukums un juridiskā adrese. GS1 Germany pēc tam pārbaudīs visus atsauces datus attiecīgajā vietējā iestādē, piemēram, valsts komercreģistrā.

Pamats

LEI ir divdesmit ciparu kods, kas saistīts ar būtiskiem atsauces datiem skaidrai un viennozīmīgai identifikācijai. Piemēram, uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā forma, galvenā biroja juridiskā adrese vai fonda pārvaldītājs.

LEI tika ieviests 2008. gadā finanšu tirgu krīzes rezultātā. Ieguldījumu bankas Lehmann Brothers maksātnespēja izraisīja ķēdes reakciju finanšu tirgos. Vadošās rūpniecības un jaunās tirgus ekonomikas valstis (G20) vienojās palielināt pārredzamību un drošību ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojums vienā PDF

GS1 Germany izdod Juridiskās Personas Identifikatoru - saņemt papildus informāciju šeit