LEI uzņēmumiem, pašvaldībām, asociācijām

No 2018. gada 3. janvāra LEI - Juridiskās Personas Identifikators - obligāts visiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuri veic vērtspapīru darījumus. Tas attiecas ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī uz pašvaldībām, asociācijām un fondiem. Uzņēmumiem ir pienākums paziņot savu LEI attiecīgajiem vērtspapīru darījumu partneriem, piemēram, bankai vai aktīvu pārvaldītājam, jo tiem no nākamā gada vairs nebūs ļauts veikt darījumus ar vērtspapīriem vai atvasinājumiem, ja tiem ar LEI starpniecību nebūs iespējams precīzi identificēt klientu.

Kas ir jāizdara?

Ideālā gadījumā uzņēmumiem būtu jāiesniedz LEI pieteikumi tagad, lai nodrošinātu, ka visi vērtspapīru darījumi pilnībā būtu spēkā arī pēc 03.01.2018. Pieteikumu var iesniegt šajā portālā tieši vai arī ar attiecīgās bankas vai aktīvu pārvaldītāja pilnvaru.

Veicot pašreģistrāciju, iestādei, kura veic reģistrāciju, ir jāsniedz precīzi atsauces dati, piemēram, oficiālais nosaukums un juridiskā adrese. GS1 pēc tam pāraudīs atsauces datus atbilstīgajā vietējā institūcijā, piemēram, valsts uzņēmumu reģistrā.

Pamats

LEI ir divdesmit ciparu kods, kas saistīts ar būtiskiem atsauces datiem skaidrai un viennozīmīgai identifikācijai. Šie dati ir, piemēram, uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā forma, galvenā biroja juridiskā adrese vai fonda pārvaldītājs.

Tas tika ieviests 2008. gadā finanšu tirgu krīzes rezultātā. Ieguldījumu bankas Lehmann Brothers maksātnespēja izraisīja ķēdes reakciju finanšu tirgos. Vadošās rūpnieciski attīstītās un jaunās tirgus ekonomikas valstis (G20) vienojās palielināt pārredzamību un drošību ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībā.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojumi vienā PDF

GS1 izsniedz Juridiskās Personas Identifikatoru - papildu informāciju var iegūt šeit.