OTC (ārpusbiržas) tirdzniecība

Ārpusbiržas tirdzniecība, tiešā tirdzniecība, ārpustirgus tirdzniecība

Ārpusbiržas tirdzniecība attiecas uz finanšu darījumiem starp tirgus dalībniekiem, kuri nenotiek ar biržas starpniecību. Vācijā ārpusbiržas tirdzniecību dēvē par „telefontirdzniecību”, kura mūsdienās gan pārsvarā notiek elektroniski.

Ārpusbiržas tirgus ietver šādu vērtspapīru tirdzniecību ārpus tirgus:

  • Biržas vērtspapīri. Tas var būt skaidrojams ar to, ka iesaistītie partneri nevēlas publiskot darījumu,
  • Atvasinātie finanšu instrumenti bez standarta specifikācijām (ārpusbiržas atvasinātie instrumenti),
  • Vērtspapīri, kuru tirdzniecība biržā nav atļauta.

Attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumiem (tā sauktie ārpusbiržas atvasinātā instrumenta līgumi) Eiropas Parlaments Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (Eiropas tirgus infrastruktūras regula jeb EMIR) pieņēma 2012.gadā.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt

Papildus informācija

LEI pakalpojumi vienā PDF

GS1 izsniedz Juridiskās Personas Identifikatoru - papildu informāciju var iegūt šeit.