Kod LEI dla banków, firm inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami

Od 3 stycznia 2018 r. banki, firmy inwestycyjne i podmioty zarządzające aktywami muszą zgłaszać do BaFin transakcje papierami wartościowymi zawierane w imieniu ich klientów. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jest niezbędny w celu zapewnienia klarownej identyfikacji tzw. podmiotów.

Co należy zrobić?

Jeśli jeszcze tego nie zrobione, należy poinformować klientów o nowej sytuacji prawnej i zasugerować im złożenie wniosku o nadanie kodu LEI. Jeśli klienci nie chcą się tym zajmować, banki i podmioty zarządzające aktywami, po okazaniu pełnomocnictwa, mogą w imieniu klienta złożyć wniosek na tej stronie. Samodzielna rejestracja wymaga dokładnych danych. GS1 Germany następnie potwierdzi prawidłowość danych referencyjnych z właściwymi organami lokalnymi, na przykład z krajowym rejestrem handlowym.

Informacje ogólne

Ustawodawstwo ustanowione przez MiFID II / MiFIR wymaga, aby znaczna liczba uczestników rynku, na których obecnie nie ciąży obowiązek analogiczny, musi w przyszłości nabyć kod LEI. Przykładowo firmy inwestycyjne powinny uzyskać kody LEI od swoich klientów przed rozpoczęciem świadczenia usług wymagających składania sprawozdań z transakcji przeprowadzonych w imieniu tych klientów.

Kod Lei został wprowadzony w 2008 r., jako odpowiedź na kryzys na rynku finansowym. Niewypłacalność banku inwestycyjnego Lehmann Brothers wywołała reakcję łańcuchową na rynkach finansowych. Wiodące gospodarki przemysłowe oraz wschodzące (G20) zgodziły się na zwiększenie klarowności i bezpieczeństwa w pozarynkowym obrocie finansowymi instrumentami pochodnymi.

[translate]

[translate]

Informacje dodatkowe

LEI service compact as PDF

GS1 Germany wydaje Identyfikator podmiotu prawnego - tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.