LEI dla firm, gmin, stowarzyszeń

Od 3 stycznia 2018 r. identyfikator podmiotu prawnego (LEI) będzie obowiązkowy dla uczestników rynku finansowego przeprowadzających transakcje związane z obrotem papierami wartościowymi. Dotyczy to firm, ale także gmin, stowarzyszeń i fundacji. Kody LEI muszą zostać przekazane przez firmy ich odpowiednim partnerom w zakresie papierów wartościowych, takich jak ich bank lub podmiotu zarządzające aktywami, ponieważ nie będą już mogli przeprowadzać transakcji związanych z papierami wartościowymi lub pochodnymi instrumentami finansowymi od przyszłego roku, jeśli nie możliwe będzie precyzyjne zidentyfikowanie klienta za pomocą LEI.

Co należy zrobić?

Najlepiej by było, gdyby firmy zajęły się składaniem wniosków o nadanie kodów LEI w celu zagwarantowania, że wszystkie transakcje na papierach wartościowych po 3.01.2018 są w pełni operacyjne. Wniosek można złożyć bezpośrednio na tym portalu lub za pośrednictwem pełnomocnika z właściwego banku lub podmiotu zarządzającego aktywami.

Przy samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący musi podać dokładne dane referencyjne, takie jak nazwa urzędowa i adres siedziby. GS1 Germany następnie potwierdzi prawidłowość danych referencyjnych z właściwymi organami lokalnymi, na przykład z krajowym rejestrem handlowym.

Informacje ogólne

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jest kodem składającym się z dwudziesty cyfr, powiązanym z podstawowymi danymi referencyjnymi, umożliwiającym jednoznaczną i klarowną identyfikację. Mogą to być na przykład nazwa rejestru i numer rejestracyjny, forma prawna spółki, adres siedziby lub podmiotu zarządzającego funduszem.

Kod Lei został wprowadzony w 2008 r., jako odpowiedź na kryzys na rynku finansowym. Niewypłacalność banku inwestycyjnego Lehmann Brothers wywołała reakcję łańcuchową na rynkach finansowych. Wiodące gospodarki przemysłowe oraz wschodzące (G20) zgodziły się na zwiększenie klarowności i bezpieczeństwa w pozarynkowym obrocie finansowymi instrumentami pochodnymi.

[translate]

[translate]

Informacje dodatkowe

LEI service compact as PDF

GS1 Germany wydaje Identyfikator podmiotu prawnego - tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.