Pośrednicy finansowi

Pośrednicy finansowi łączą podaż i popyt na rynku kapitałowym

Są nimi organizacje, które pośredniczą między dostawcami kapitału i uczestnikami rynku w kwestiach związanych z wymogami kapitałowymi.

Przez pośredników rozumie są instytucje kredytowe, takie jak banki i banki oszczędnościowe.  Co więcej są nimi firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Przykład

Aby rozszerzyć swoje ramy operacyjne poprzez zwiększenie kapitału, spółki oferują akcje i osoby, które są chętne zainwestować swoje oszczędności w sposób dochodowy lub są zainteresowane tymi akcjami. Potencjalny nabywca może nabyć akcje za pośrednictwem banku, który oferuje bezpośredni handel akcjami.  Alternatywą jest inwestowanie w ubezpieczenie powiązane z funduszem.  W ten sposób pośrednicy finansowi łączą dostawców i kupujących.

W ramach usług, takich jak zarządzanie majątkiem, oferowane przez spółki zarządzające aktywami, pośrednik finansowy wykonuje zadania określone przez prawodawcę.   Obejmuje to między innymi obowiązek sprawozdawczy w odniesieniu do umów na instrumenty pochodne zgodnie z rozporządzeniem EMIR.

Uzyskanie kodu LEI.

3 proste kroki aby uzyskać kod LEI (identyfikator podmiotu prawnego).

Zarejestruj się już teraz

Informacje dodatkowe

LEI service compact as PDF

GS1 Germany wydaje Identyfikator podmiotu prawnego - tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.