Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR)

Rozporządzenie EMIR reguluje obrót pozagiełdowy produktów pochodnych

Rozporządzenie EMIR (UE) nr 648/2012 ma zastosowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Rozporządzenie EMIR ma na celu zminimalizowanie ryzyka systemowego na europejskim rynku instrumentów pochodnych.

Główną treścią EMIR jest rozliczanie pozarynkowych transakcji pochodnych, zarządzanie ryzykiem oraz obowiązek zgłaszania transakcji instrumentamipochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym do repozytorium transakcji. Rozporządzenie EMIR obejmuje również komunikację z BaFin i EUNGiPW.

Aby wypełnić zobowiązania rozporządzenia EMIR w zakresie sprawozdawczości, wymagany jest identyfikator podmiotu prawnego (art. 9 EMIR). 

Za wdrożenie rozporządzenia EMIR odpowiada Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

 

Uzyskanie kodu LEI.

3 proste kroki aby uzyskać kod LEI (identyfikator podmiotu prawnego).

Zakup kod LEI już teraz