Przenoszenie kodu LEI

LEI - łatwy do przeniesienia

Posiadasz jeden lub więcej kodów LEI i chcesz przejść od poprzedniej jednostki nadającej kody LEI do GS1 Germany? Żaden problem!

Po pierwsze, zarejestruj się u nas. Następnie wypełnij formularz znajdujący się w pliku pod nazwą "Przeniesienie LEI". To wszystko!

Jednostki nadające kody LEI dokonają przeniesienia LEI między sobą. Powiadomimy twojego obecnego usługodawcę. Poprosi cię on o potwierdzenie zamiaru zmiany usługodawcy. Następnie będzie on zobowiązany do przeniesienia kodu LEI zgodnie z przepisami fundacji GLEIF.

Brak dodatkowych kosztów

Zmiana jednostki nadającej kod LEI nie spowoduje podwójnego naliczenia opłat. Aż do momentu wygaśnięcia umowy będziesz płacił dotychczasowemu usługodawcy. Mamy świadomość, że taki termin istnieje i dlatego w odpowiednim czasie przypomnimy ci o odnowieniu LEI w naszej firmie.