Załącznik 1: Polityka informacyjna

Niniejsza Polityka komunikacji dotyczy Warunków rejestracji LEI.

1. Cel

Celem niniejszej polityki komunikacji jest zapewnienie kontrolowanej komunikacji w zakresie wyzwań związanych z LEI lub LE-RD.

Nasz zespół LEI.direct

Wszystkie wnioski dotyczące wyzwań związanych z LEI lub LE-RD należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres challenge@lei-direct.de.

Wszystkie wnioski dotyczące wyzwań związanych z LEI lub LE-RD należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: marek.strzelczyk@gs1pl.org

Każda osoba lub podmiot może złożyć wniosek ("Challenger"), pod warunkiem że osoba ta poda prawidłowy adres e-mail.

4. Dowody

Osoba upoważniona musi przedstawić dowody na poparcie swojego żądania (np. Linki lub dokumenty).

5. Czasy odpowiedzi

Każda strona biorąca udział w konkursie otrzymuje odpowiedź na wiadomość do końca dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie może potrwać do dziesięciu (10) dni roboczych.