Załącznik 1: Polityka informacyjna

Niniejsza polityka odnosi się do  Warunków.

Cel

Celem tej polityki jest zapewnienie kontrolowanej wymiany informacji zakresie kodów LEI lub danych referencyjnych LE-RD dzięki systemowi pytań zabezpieczających (challenge–response authentication).

Kanały komunikacji

Wszystkie pytania zabezpieczające, związane z kodami LEI lub danymi referencyjnymi LE-RD należy przesyłać e-mailem na adres challenge@lei-direct.de.

Uprawnienia

Każdy może wprowadzić pytanie zabezpieczające, ale osoba ta musi podać poprawny adres e-mail.

Dowód

Osoba lub podmiot przesyłająca pytanie zabezpieczające musi dostarczyć dowód zapytania (linki lub załączniki).

Czas odpowiedzi

Każda strona biorąca udział pytaniach zabezpieczających otrzymuje odpowiedź od EOB następnego dnia roboczego.

Rozwiązanie pytania może trwać do dziesięciu dni roboczych.