LEI Datenbestand downloaden

Tutaj możesz pobrać globalną bazę danych LEI w formacie LEI-CDF (Common File File LEI ). Reference terms of use LEI search (PDF)

Więcej informacji na temat formatu LEI-CDF można znaleźć w dokumencie LEI ROC.