Despre Identificatorul Entității Juridice

LEI este un cod unic, de 20 de cifre, asociat unei singure persoane juridice, în conformitate cu standardul ISO 17442. LEI este un instrument asociat datelor de referință pentru a standardiza modul în care o contrapartidă este identificată în cadrul tranzacțiilor financiare. Obiectivul său este de a contribui la îmbunătățirea măsurării și monitorizării riscului sistemic și la respectarea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, si al cerințelor de raportare reglementate. O persoană juridică unică trebuie să primească doar un LEI la nivel global.

GS1 nu dictează care entități globale trebuie să solicite LEI. Aceste cerințe sunt determinate de reglementările internaționale aplicate participanților la piețele financiare.

Cine are nevoie de LEI?

LEI poate fi solicitat tuturor părților implicate într-o tranzacție financiară, incluzând dar fără a se limita la:

 • Societățile înregistrate, inclusiv filialele înregistrate
 • Fonduri / Trusturi
 • Organizații non-profit / caritate
 • Organismele și organizațiile guvernamentale
 • Persoane fizice care apar în registrul local
 • Filialele (Sediul central trebuie să aibă deja un LEI)

NU se solicită LEI persoanelor(indivizilor) sau diviziilor operaționale. Aceste entități trebuie să utilizeze LEI al organizației lor mamă.

Pentru unele companii, LEI nu este o formă voluntară de identificare, ci este impusă de reglementările locale, naționale sau internaționale. Pentru mai multe informații despre reglementările care impun identificarea cu LEI, consultați: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei

 

 

Care este scopul unui LEI?

Un LEI este necesar pentru respectarea reglementărilor europene și internaționale, cum ar fi CRD IV, EMIR, Solvency II și Legea Dodd-Frank și a devenit astfel o parte integrantă a raportărilor realizate în multe domenii ale sectorului financiar. Mai mult, LEI a fost deja menționat în alte regularizări, cum ar fi, de exemplu, Standardele Tehnice referitoare la AIFMD(Directiva privind Administratorii Fondurilor de Investiții Alternative) sau în contextul MiFID II(Directiva privind Piețele Instrumentelor Financiare II)/ MiFIR (Regulamentul Piețelor în Instrumente Financiare).

Care este structura unui LEI?

Structura Identificatorului Entității Juridice(LEI) este definită în ISO 17442: 2012. Un LEI este format din 20 de caractere:

 

Primele patru caractere identifică Unitatea Locală de Operare(LOU) care a emis LEI.

Al cincilea și al șaselea caracter sunt rezervate și trebuie setate întotdeauna la 0.

Următoarele 12 caractere constau atât din cifre, cât și din litere. Combinația este unică pentru o persoană juridică.

Ultimele două cifre sunt cifre de control.

Cine are nevoie de LEI?

Companiile care participă la comerțul cu instrumente derivate și care au obligația de a raporta acest lucru într-un registru al tranzacțiilor(vezi site-ul web al Autorității de Supraveghere Financiară www.asfromania.ro/) sunt:

 • Băncile și instituțiile financiare
 • Fondurile de investiții
 • Firme de asigurari
 • Furnizori de servicii cu valori mobiliare

LEI este, de asemenea, interesant pentru companiile orientate spre export, precum și pentru alte companii din economia reală care încheie contracte având ca obiect instrumente financiare derivate.

Persoanele fizice și entitățile comerciale dependente juridic nu au, totuși, nevoie de LEI.

Cine eliberează LEI?

Codurile LEI sunt emise de către"Unități de Operare Locale"LOU. GS1 face parte dintr-o rețea selectată de LOU, acreditate de Fundația Globală pentru Identificarea Entităților Juridice(GLEIF) pentru a crea, aloca și menține LEI. În calitate de LOU, GS1 a fost responsabilă de alocarea LEI începând cu februarie 2017 și este acreditată să elibereze LEI în întreaga lume.

Cum obții un LEI?

Puteți aplica pentru un LEI rapid și ușor prin intermediul portalului nostru online. Trebuie doar să creați un cont și să trimiteți o cerere. După primirea cererii, se efectuează un control de validare. Verificările de validare efectuate trebuie să confirme că entitatea solicitantă există, că este eligibilă să primească un LEI și că datele trimise sunt corecte. Odată ce datele dvs. sunt verificate, codul dvs. LEI este emis și trimis prin e-mail.

Care este perioada de valabilitate a unui LEI?

Perioada de valabilitate a unui LEI este de 1 an de la data emiterii sau de la data ultimei perioade de reînnoire. Dacă LEI nu este reînnoit în intervalul de 1 an, statutul de înregistrare va fi prestabilit ca Lapsed(Expirat). Statutul Lapsed(Expirat) poate afecta capacitatea entității dvs. de a participa la rapoartele reglementate și la tranzacțiile financiare.

Ce informații sunt asociate cu LEI?

Un set de date de referință este atașat fiecărui LEI și publicate în baza de date GLEIF:

 • Denumirea oficială a persoanei juridice sau a administratorului fondului
 • Numele și numărul registrului
 • Forma juridică a Companiei
 • Sediul înregistrat al sediului central sau al administratorului fondului
 • Codul ISO de țară(ex. RO)
 • Data primei emiteri a LEI
 • Data ultimei schimbări a informațiilor salvate
 • Data scadentă pentru următoarea reînnoire a LEI

Ce informații despre companie sunt cuprinse în registrul LEI?

 • Datele asociate cu un LEI
 • Datele companiei
 • Adresa sediului central
 • Adresa legala


Definiția LEI și alte răspunsuri, le puteți găsi în FAQ.

Informații suplimentare

Glosar

Descărcări