Despre LEI

Raportarea Motivelor de Excepție

Valoarea formularului
Definiție
Nu există LEICompania mamă nu consimte să aibă un LEI.
Persoana fizicăNu există o companie mamă în conformitate cu definiția utilizată, deoarece entitatea este controlată de persoane fizice fără vreo entitate juridică intermediară care să respecte definiția de societate-mamă consolidată financiar.
NeconsolidatăNu există o societate mamă în conformitate cu definiția utilizată, deoarece entitatea este controlată de entități legale care nu sunt incluse în situațiile financiare consolidate.
Nici o persoană cunoscutăNu există nici un părinte în conformitate cu definiția utilizată, deoarece nu există nicio persoană cunoscută care controlează entitatea (de exemplu, acționariat diversificat).
Obstacole juridiceObstacolele care decurg din legile sau reglementările unei jurisdicții împiedică furnizarea sau publicarea acestor informații. Nu include cazurile în care, prin cadrul juridic aplicabil, care dezvăluie relația cu societatea mamă, s-ar solicita consimțământul uneia dintre entitățile din relație sau al ambelor, iar acest consimțământ nu ar putea fi obținut (în aceste cazuri se aplică "Consimțământul nu este obținut"). Nu este de așteptat ca LOU să verifice sau să analizeze dacă cadrul legal constituie un obstacol legal.
Nu s-a obținut consimțământulObstacolele ridicate de legile sau reglementările dintr-o jurisdicție împiedică furnizarea sau publicarea acestor informații: "Consimțământul societății părinte era necesar conform cadrului legal aplicabil, iar societatea mamă nu a fost de acord sau nu a putut fi contactată" Rețineți că este responsabilitatea societății copil să solicite consimțământul societății mamă atunci când este necesară dezvăluirea relației, de exemplu invitând în scris entitatea mamă să ofere consimțământul. Nu este de așteptat ca LOU să verifice sau să analizeze dacă cadrul legal constituie un obstacol legal.
Angajamente juridice obligatoriiAngajamentele juridice obligatorii (altele decât legile sau reglementările unei jurisdicții), cum ar fi articolele care guvernează persoana juridică sau un contract, împiedică furnizarea sau publicarea acestor informații. Nu este de așteptat ca LOU să verifice sau să analizeze dacă cadrul legal constituie un obstacol legal.
Prejudiciul nu este exclusEntitatea copil a căutat să consulte la GLEIS informațiile raportate de către entitatea părinte, dar nu a putut confirma lipsa prejudiciului astfel încât să se poată preveni în mod adecvat riscurile induse de răspunderea față de entitatea copil (sau cele care acționează în numele său) în cadrul juridic aplicabil. Dezvăluirea acestor informații ar fi în detrimentul entității juridice sau al societății-mamă. Aceasta va include motive în general acceptate de autoritățile publice în circumstanțe similare, pe baza unei declarații a entității. Acest motiv poate fi utilizat numai atunci când se aplică toate circumstanțele cumulative care urmează: [i) entitatea părinte nu a putut fi informată prin intermediul GLEIS și are posibilitatea de a corecta informațiile referitoare la relație înainte de publicare lor(inclusiv ridicarea unei cauze pentru renunțare voluntară, fie pentru că părintele nu are un LEI, fie are un LEI, dar GLEIS nu a implementat încă un astfel de sistem;] ii) relația nu este încă în domeniul public(informațiile care sunt în domeniul public presupun că modul în care informațiile au intrat în domeniul public nu încalcă cadrul legal aplicabil); iii) entitatea copil are motive să creadă că părintele poate considera că dezvăluirea aduce prejudicii; (iv) entitatea copil a căutat informațiile raportate de societatea părinte la GLEIS, dar nu s-a putut confirma absența dezavantajului într-un mod adecvat, care să prevină riscurile legate de răspunderea pentru entitatea copil(sau cele care acționează asupra acestuia) în temeiul cadrului juridic aplicabil.
Dezavantajul dezvăluiriiDezvăluirea acestor informații ar fi în detrimentul entității juridice sau al societății-mamă. Aceasta va include motive general acceptate de autoritățile publice în circumstanțe similare, pe baza unei declarații a entității.