Cerințe LEI în Regulamentul UE privind Tranzacțiile de Finanțare a Valorilor Mobiliare (SFTR)

[3] Pentru a asigura o introducere fără probleme a cerințelor LEI în cadrul regimului de raportare SFTR, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) va permite, pentru o perioadă de până la douăsprezece luni de la activarea cerințelor de raportare SFTR, transmiterea rapoartelor care omit LEI ale emitenților din țări terțe (care nu au un LEI) cu privire la valorile mobiliare care sunt împrumutate sau furnizate ca garanție într-un SFT. Relaxarea parțială a regulilor de validare se aplică doar LEI-urilor emitenților din țări terțe, iar măsura temporară va fi în vigoare numai până la 13 aprilie 2021.

 

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat al Comisiei 2019/363, următoarele entități vor fi identificate cu LEI: beneficiari, brokeri, CPC, membri compensatori, creditori agenți, CSD participanți, agenți tripartiti, entități care trimit rapoarte și entități responsabile de raportare.

ic_find_more Created with Sketch.

Aflați mai mult