Directiva privind piețele europene pentru instrumente financiare MiFID II

Directiva în cadrul Spațiului Economic European (SEE)

Directiva MiFID II 2014/65 / UE înlocuiește MiFID 2004/39 / EG în piețele instrumentelor financiare la 3 ianuarie 2018. Directiva MiFID vizează armonizarea piețelor financiare pe piața internă europeană.

Scopul directivei MiFID II este atât de consolidare, în continuare, a protecției investitorilor, cât și de restructurare a piețelor de valori mobiliare și instrumente derivate. Aceasta include reglementarea infrastructurilor comerciale prin intermediul piețelor de mărfuri sau prin comerțul cu frecvență înaltă până la asigurarea protecției investitorilor. Odată cu intrarea în vigoare a MiFID II, autoritățile de reglementare obțin competențe extinse de intervenție și sancționare.

Extras din articolul 58 din Directiva MiFID 2

(1) Statele membre se asigură că o întreprindere de investiții sau un operator de piață care tranzacționează într-o locație comercială instrumente derivate pe mărfuri sau cote de emisie sau derivate din acestea:

(a) să publice un raport săptămânal cu pozițiile agregate [...], precizând [...] numărul de persoane care dețin o funcție [...]

(b) să furnizeze autorității competente o defalcare completă a pozițiilor deținute de toate persoanele, inclusiv membrii sau participanții și clienții acestora, la locul de tranzacționare [...].

 

Implementarea MiFID II va fi reglementată prin Regulamentul MiFIR

Obținerea unui LEI.

3 pași simpli pentru a obține LEI (Identificatorul Entității Juridice).

Înregistrați-vă pentru LEI acum