LEI pentru companii, municipalități, asociații

Din data de 3 ianuarie 2018, LEI - identificatorul entității juridice - este obligatoriu pentru participanții la piețele financiare, implicați în tranzacții cu valori mobiliare. Acest lucru se aplică companiilor, dar și municipalităților, asociațiilor și fundațiilor. Societățile trebuie să fie furnizeze LEI partenerului lor de valori mobiliare, cum ar fi managerul bancar sau al activelor, deoarece nu mai sunt autorizați să se ocupe de titluri sau instrumente derivate după data de 03.01.2018, dacă nu este posibilă identificarea precisă a clientului printr-un LEI.

Ce trebuie făcut?

În mod ideal, companiile ar trebui să efectueze cererea de LEI acum pentru a se asigura că toate tranzacțiile cu valori mobiliare rămân pe deplin operaționale, acest lucru fiind impus din data de 03.01.2018. Cererea poate fi făcută direct prin intermediul acestui portal sau printr-o împuternicire din partea băncii responsabile sau a administratorului de active.

Prin auto- înregistrare, entitatea înregistrată trebuie să furnizeze date de referință exacte, cum ar fi numele oficial și sediul social. GS1 Romania va verifica apoi datele de referință cu autoritatea locală relevantă- de exemplu, un registru național al comerțului.

Context

The LEI is a twenty-digit code linked to essential reference data for clear and unambiguous identification. These are, for example, the register name and register number, legal form of the company, legal domicile of the head office or the fund manager.

A fost implementat în 2008 ca urmare a crizei pieței financiare. Insolvabilitatea băncii de investiții Lehman Brothers a declanșat o reacție în lanț pe piețelor financiare. Principalele economiile dezvoltate și marile economii emergente(G20) au convenit să sporească transparența și securitatea în tranzacționarea în afara pieței a instrumentelor financiare derivate.

Obținerea unui LEI.

3 pași simpli pentru a obține LEI (Identificatorul Entității Juridice).

Înregistrați-vă pentru LEI acum

Informații suplimentare

Seviciul LEI în format PDF

GS1 emite Identificatorul Entității Juridice- obțineți informații suplimentare aici.