Regulamentul privind Piețele Europene pentru Instrumentele Financiare MiFIR

MiFIR reglementează punerea în aplicare a MiFID II, de exemplu, Directiva privind Piețele Instrumentelor Financiare.

Acest regulament UE însoțitor, MiFIR, impune entității juridice, prin articolul 26 alineatul(6) identificarea cu LEI.

Regulamentul MiFIR, Articolul 26 Obligația de raportare a tranzacțiilor(extras)

(1)   Firmele de investiții care execută tranzacții cu instrumente financiare raportează autorităților competente detaliile complete și exacte ale acestor tranzacții cât mai curând posibil și nu mai târziu de încheierea următoarei zile lucrătoare.

Autoritățile competente stabilesc, în conformitate cu articolul 85 din Directiva 2014/65 / UE, măsurile necesare pentru a se asigura că autoritatea competentă a celei mai relevante piețe din punctul de vedere al lichidității pentru aceste instrumente financiare primește, de asemenea, respectivele informații.

Autoritățile competente pun la dispoziția ESMA, la cerere, orice informații raportate în conformitate cu prezentul articol. […]

3. Rapoartele trebuie să includă, în special, detalii privind denumirile și numerele instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, datele și orele de execuție, prețurile tranzacției, o indicație pentru identificarea clienților în numele cărora societatea de investiții a executat tranzacția respectivă, o indicație pentru identificare a persoanelor și a algoritmilor folositi de computer, din cadrul întreprinderii de investiții, responsabile cu decizia privind investiția și cu executarea tranzacției, o indicație privind derogarea aplicabilă în temeiul căreia s-a desfășurat tranzacția, mijloacele de identificare ale firmelor de investiții în cauză și o indicație pentru identificarea unei vânzări în lipsă, așa cum este ea definită în articolul 2 alineatul(1) litera(b) din Regulamentul(UE) nr. 236/2012, pentru orice acțiuni și datorie suverană Articolele 12, 13 și 17 din respectivul regulament. Pentru tranzacțiile care nu sunt efectuate într-o locație de tranzacționare, rapoartele includ o indicație pentru a se identifica tipurile de tranzacții în conformitate cu măsurile care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (a) și articolul 21 alineatul (5) litera (a). Pentru instrumentele financiare derivate pentru mărfuri, rapoartele indică dacă tranzacția reduce riscul într-un mod măsurabil în mod obiectiv, în conformitate cu articolul 57 din Directiva 2014/65/ UE. […]

6. În raportarea indicației pentru identificarea clienților în conformitate cu alineatele(3) și(4) întreprinderile de investiții utilizează un identificator pentru entitate juridică stabilită pentru a identifica clienții care sunt persoane juridice.[...]

 

Identificatorul entității juridice(LEI), menționat în regulamentul UE MiFIR, este eliberat entității juridice relevante de către o organizație acreditată, cunoscută sub numele de Unitate de Operațională Locală(LOU).

Obținerea unui LEI.

3 pași simpli pentru a obține LEI (Identificatorul Entității Juridice).

Înregistrați-vă pentru LEI acum