Supraveghere Financiară Europeană ESMA

ESMA reprezintă Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

Autoritatea Europeană pentru Supravegherea Valorilor mobiliare și a Pieței (ESMA) este o autoritate independentă a UE care contribuie la stabilitatea sistemului financiar al Uniunii Europene în calitate de autoritate de reglementare. În acest sens, ESMA ajută la protecția investitorilor și promovează piețele financiare stabile și ordonate.

Directiva MiFID II pentru Piețe și Instrumente Financiareprecizează că fiecare stat membru al Uniunii Europene întocmește o listă a piețelor reglementate. Statul relevant ar trebui să transmită lista altor state membre și la ESMA.

ESMA publică pe site-ul său un director al tuturor piețelor reglementate și îl actualizează în mod regulat  Acest registru conține codul uniform pentru identificarea piețelor reglementate, așa cum sunt definite de ESMA în conformitate cu articolul 65 alineatul (6).

Extras din Directiva MiFID II, articolul 18 alineatul (10):

ESMA stabilește o listă a tuturor MTF-urilor și a OTF-urilor în Uniune. Lista cuprinde codurile unice care identifică MTF și OTF pentru a fi utilizate în rapoarte, în conformitate cu Articolele 6, 10 și 26 din Regulamentul(UE) nr. 600/2014. [...] ESMA publică și actualizează această listă pe site-ul său web.

 

Obținerea unui LEI.

3 pași simpli pentru a obține LEI (Identificatorul Entității Juridice).

Înregistrați-vă pentru LEI acum