Anexa 2- Dispoziții privind protecția datelor solicitate de platforma de plată

Vă rugăm luați la cunoștință că, în conexiune cu comanda dumneavoastră, datele personale referitoare în special la identitatea, domiciliul, statut personal, număr de telefon, adresă de email, card bancar și numărul contului bancar, sau referitoare la tranzacțiile introduse sau plățile realizate, sunt procesate de Ingenico Financial Solutions SA/NV(“Ingenico FS”)

i) în scopul de a ne permite să încheiem acordul cu GS1,

ii) în scopul monitorizării și gestionării fraudelor( determinării nivelului de risc asociat tranzacției, detectării și gestionării oricăror alerte rezultate) și

iii) în scopul satisfacerii obligațiilor legale ale Ingenico FS conform ligislației aplicabile în lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului și

iv) în scopul realizării de analize de piață, statistici, analize de date tranzacționale, îmbunătățiri ale serviciilor furnizate de Ingenico FS.

Colectarea datelor dumneavoastră personale este o cerință obligatorie pentru aceste scopuri. Fără aceste date personale, tranzacția dumneavoastră poate fi amânată sau marcată ca imposibilă și comanda anulată.

Vă informăm că datele sunt controlate și procesate de Ingenico FS, cu sediul în Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brussels și număr de înregistrare 886.476.763.

Ingenico FS nu va transmite datele dumneavoastră personale unei terțe părți, cu excepția următoarelor cazuri:

i) Transmiterea de către Ingenico FS a datelor personale către parteneri, subcontractori sau alte părți cu care Ingenico FS are relații contractuale și care furnizează servicii/asistență Ingenico FS în cadrul

(1) îndeplinirea acordului dintre noi și Ingenico FS

(2) prevenirea și gestionarea fraudelor și

(3) în scopul satisfacerii obligațiilor legale ale Ingenico FS conform ligislației aplicabile în lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului și

(4) transmiterea către terțe părți de date anonimizate sau agregate. Terțele părți care furnizează servicii/asistență Ingenico FS pentru monitorizarea și gestionarea fraudelor pot insera datele dumneavoastră personale în propriile baze de date specializate, utilizate pentru a furniza servicii pe piețe multiple.

ii) Dacă Ingenico FS este obligat de lege să transmită anumite informații sau documente către Banca Națională a Belgiei, către Unitatea de procesare a informațiilor financiare(CTIF-CFI), către autorități similare din Belgia sau din afară, în general către orice autoritate juridică sau administrativă, autorități de reglementare sau administrative. Transmiterea datelor personale către aceste entități va fi limitată la nivelul necesar sau cerut conform reglementărilor aplicabile.

In plus, o fraudă poate conduce la înregistrarea unor date personale legate de dumneavoastră într-un fișier dedicat, gestionat de Ingenico FS. Scopul unui astfel de fișier este de a păstra evidențe ale fraudelor precedente, în special pentru a furniza informații conform criteriilor utilizate pentru evaluarea riscurilor tranzacției și tabelele de scor utilizate. Înregistrarea datelor dumneavoastră în acest fișier poate conduce, de asemenea, la încadrarea dumneavoastră la un nivel de risc superior în cazul oricărei comenzi plasate ulterior, cu un comerciant care este clientul Ingenico FS și, în consecință, ar putea conduce la respingerea acestei cereri. Aveți dreptul de a accesa datele personale proprii pentru a le corecta și, de asemenea, aveți dreptul de a obiecta, pentru un motiv legitim, cu privire la procesarea lor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, adresați o solicitare scrisă(prin scrisoare recomandată), datată și semnată, la sediul social al Ingenico FS(a se vedea mai sus) sau trimiteți un e-mail la privacy@fs.ingenico.com și menționați în această scrisoare sau e-mail numele, adresa și numărul de telefon, la care puteți fi contactat în timpul orelor de program și anexați o copie a ambelor fețe ale cărții de identitate sau pașaportului. Puteți ascunde datele pe care nu vi se solicită să le furnizați în conformitate cu legislația locală.