Chỉ thị về Thị trường Châu Âu trong Công cụ Tài chính MiFID II

Chỉ thị trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)

MiFID II 2014/65 / EU sẽ thay thế MiFID 2004/39 / EG trong Thị trường Công cụ Tài chính vào ngày 3/1 năm 2018. MiFID nhằm mục đích hài hòa các thị trường tài chính trong thị trường nội địa Châu Âu.

Mục tiêu của chỉ thị MiFID II là tăng cường hơn nữa việc bảo vệ nhà đầu tư và tái cấu trúc thị trường chứng khoán và chứng khoán phái sinh. Điều này bao gồm việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng thương mại thông qua thị trường hàng hóa hoặc quyền thương mại tần số cao để bảo vệ các nhà đầu tư. Với việc ban hành MiFID II, các cơ quan quản lý được mở rộng quyền can thiệp và xử phạt.

Trích dẫn Điều 58 của MiFID 2

1.  Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng một công ty đầu tư hoặc một nhà điều hành thị trường điều hành một địa điểm giao dịch mà giao dịch các dẫn xuất hàng hóa hoặc các khoản phụ cấp phát thải hoặc các dẫn xuất của chúng:

(a) công bố công khai một báo cáo hàng tuần với các vị trí tổng hợp […], chỉ rõ […] số lượng người giữ một vị trí […]

(b) cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền bảng tổng hợp đầy đủ về các vị trí được nắm giữ bởi tất cả mọi người, bao gồm cả các thành viên hoặc người tham gia và khách hàng của họ, trên địa điểm giao dịch đó, […].

Việc triển khai MiFID II sẽ được điều chỉnh bởi Quy định MiFIR.

Gia hạn mã LEI của bạn

  • Yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 phút
  • Không có chi phí phát sinh
  • Mẫu đơn đăng ký đơn giản 

Gia hạn

Chuyển giao mã LEI của bạn

  • Yêu cầu chỉ trong 2 phút
  • Chuyển giao miễn phí
  • Gia hạn đồng thời

Chuyển giao

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.