Giám sát tài chính châu Âu ESMA

ESMA là viết tắt của Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu

Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) là một cơ quan độc lập của EU, đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính của Liên minh Châu Âu với tư cách là cơ quan quản lý. Khi làm như vậy, ESMA tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường tài chính ổn định và có trật tự.

Chỉ thị về Thị trường trong Công cụ Tài chính MiFID II chỉ định rằng mỗi quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu đưa ra một danh sách các thị trường được quản lý. Quốc gia có liên quan phải chuyển tiếp danh sách tới các quốc gia thành viên khác và ESMA.

ESMA công bố danh mục tất cả các thị trường được quản lý trên trang web của mình và cập nhật thường xuyên. Thư mục này chứa mã thống nhất để xác định các thị trường được quản lý theo định nghĩa của ESMA theo Điều 65 Đoạn 6.

Trích dẫn từ MiFID II, Điều 18, Đoạn 10:

ESMA sẽ thiết lập một danh sách tất cả các MTF và OTF trong Liên minh. Danh sách sẽ […] bao gồm mã duy nhất xác định MTF và OTF để sử dụng trong các báo cáo theo Điều 6, 10 và 26 của Quy định (EU) số 600/2014. […] ESMA sẽ xuất bản và cập nhật danh sách đó trên trang web của mình. 

Gia hạn mã LEI của bạn

  • Yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 phút
  • Không có chi phí phát sinh
  • Mẫu đơn đăng ký đơn giản 

Gia hạn

Chuyển giao mã LEI của bạn

  • Yêu cầu chỉ trong 2 phút
  • Chuyển giao miễn phí
  • Gia hạn đồng thời

Chuyển giao

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.