Thị trường Châu Âu về Công cụ Tài chính Quy định MiFIR

MiFIR quy định việc thực hiện MiFID II, tức là Chỉ thị về thị trường trong các công cụ tài chính.

Gửi phản hồi

Đối với các câu hỏi thường gặp, hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại đây. Nếu bạn đang muốn khiếu nại về một hồ sơ, vui lòng gửi email. Nếu không, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ để liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.