Trung gian tài chính

Các trung gian tài chính kết nối cung và cầu trên thị trường vốn

Trung gian tài chính là các tổ chức làm trung gian giữa người cung cấp vốn và người tham gia thị trường với các yêu cầu về vốn.

Về cơ bản, các tổ chức tín dụng như ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm được hiểu là các tổ chức trung gian. Ngoài ra, còn có các công ty đầu tư, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm.

Ví dụ

Để mở rộng khuôn khổ hoạt động của mình thông qua việc tăng vốn chủ sở hữu, các công ty chào bán cổ phiếu và những cá nhân muốn đầu tư tiền tiết kiệm của mình theo cách sinh lợi sẽ quan tâm đến cổ phiếu này. Người mua tiềm năng có thể mua cổ phiếu thông qua một ngân hàng cung cấp giao dịch cổ phiếu trực tiếp. Một giải pháp thay thế là đầu tư vào bảo hiểm được liên kết với quỹ. Bằng cách này, các trung gian tài chính kết nối nhà cung cấp và người mua.

Trong khuôn khổ các dịch vụ, chẳng hạn như quản lý tài sản do các công ty quản lý tài sản cung cấp, một trung gian tài chính có các nhiệm vụ do nhà lập pháp quy định. Điều này, trong số những điều khác, bao gồm nghĩa vụ báo cáo đối với các hợp đồng phái sinh theo EMIR.

Gia hạn mã LEI của bạn

  • Yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 phút
  • Không có chi phí phát sinh
  • Mẫu đơn đăng ký đơn giản 

Gia hạn

Chuyển giao mã LEI của bạn

  • Yêu cầu chỉ trong 2 phút
  • Chuyển giao miễn phí
  • Gia hạn đồng thời

Chuyển giao

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.