Informācija par LEI

Īsa LEI definīcija:

Juridiskās Personas Identifikators ir 20 ciparu kods, kas nekļūdīgi identificē finanšu tirgus dalībniekus. Tā ir atzīta, vienota un globāla sistēma ar vienu mērķi: lielāku drošību un pārskatāmību attiecībā uz visām iesaistītajām personām. Individuāls LEI numurs ir tieša atbilde uz cēloņiem, kas noveda pie globālās finanšu krīzes, un, kā atzīta identifikācijas sistēma, tā pirmo reizi apvieno finanšu darījumu puses (piemēram, juridiskās personas vai investīciju fondus), neatkarīgi no to izcelsmes valsts, valdībām vai valdību veida.

LEI nav brīvprātīga identifikācija, tā ir obligāta visiem finanšu tirgus dalībniekiem. Piemēram, Vācijā tas nozīmē, ka vairākiem tūkstošiem uzņēmumu ir jāpiesakās LEI saņemšanai - īpaši tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto instrumentu tirdzniecību, kā arī lielām bankām, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām. Mēs sagaidām, ka pienākums saņemt LEI nākotnē attieksies uz vēl citu nozaru uzņēmumiem. Nacionālā līmenī Juridiskās Personas Identifikatori tiek izsniegti ar tā dēvēto vietējo izsniedzējiestāžu starpniecību jeb angl. Local Operating Units (LOU) - GS1 Germany ir viena no šīm sertificētajām izsniedzējiestādēm.

Kam ir jāpiesakās LEI saņemšanai?

LEI nav brīvprātīga identifikācijas forma, bet ir obligāta visiem tiem finanšu tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas EMIR ziņošanas prasības. Piemēram, Vācijā tas nozīmē, ka vairākiem tūkstošiem uzņēmumu ir jāpiesakās LEI saņemšanai, jo īpaši visiem tiem tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto instrumentu tirdzniecību, kā arī lielām bankām, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām. Sagaidāms, ka nākotnē pienākums saņemt LEI attieksies arī uz citiem uzņēmumiem. Visiem uzņēmumiem, kas veic darījumus ar vērtspapīriem, līdz 03.01.2018, jābūt reģistrētam aktīvam LEI, jo tad stājas spēkā MiFID-II direktīva, ko nosaka ES MiFIR Regula. Cita starpā tas ietekmē arī fondus

Kādiem nolūkiem izmanto LEI?

LEI izmanto, lai nekļūdīgi identificētu finanšu tirgus dalībnieku globālā mērogā. Izmantojot Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmu (Global Legal Entity Identifier System - GLEIS),, tiek nodrošināta pārredzamība un drošība vairāku finanšu pušu starpā un vienota darījumu izsekojamība.

Kā izskatās LEI kods?

Ähnlich wie bei IBAN (International Bank Account Number) oder BIC (Business Identifier Code) ist der LEI Code nach einem ISO-Standard aufgebaut.

Beim LEI Code Format handelt es sich um den 20-stelligen alphanumerischen ISO 17442 mit folgendem Aufbau der LEI Nummer:

Code: 1234 56 789101112131415161718 1920

1234: Präfix mit vier Zeichen für die LEI-Vergabestelle (LOU = Local Operating Unit); die LOU-Kennung von GS1 Germany lautet 9676

Tāpat kā IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) vai BIC (uzņēmuma identifikācijas kods), LEI kods tiek veidots saskaņā ar ISO standartu.

LEI formāts ir 20 zīmju burtu/ciparu ISO 17442 kods ar šādu struktūru:

Kods: 1234 56 789101112131415161718 1920

1234: Četru rakstzīmju prefikss, kas apzīmē vietējo LEI izdevējiestādi - LOU (Local Operating Unit); 9676 ir unikāli piešķirti GS1 Germany kā LOU

56: divu ciparu atdalītājs, īslaicīgi rezervēts

789101112131415161718: divpadsmit ciparu juridiskās personas identifikators


1920:divu ciparu kontrolcipars saskaņā ar ISO 17442 standartu.

Kam nepieciešams LEI?

Uzņēmumiem, kas piedalās atvasināto instrumentu tirdzniecībā un kuriem nepieciešams uzrādīt šo numuru darījumu reģistrā: (link to the website of the Bundesanstalt zur Finanzdienstleistungsaufsicht [Federal Institute for the Supervision of Financial Services] www.bafin.de) proti:

 • Bankām un finanšu iestādēm
 • Investīciju fondiem
 • Apdrošināšanas kompānijām
 • Vērtspapīru pakalpojumu sniedzējiem

Bez tam LEI ir noderīgs uz eksportu vērstiem uzņēmumiem, kā arī citiem reālās ekonomikas uzņēmumiem, kuri noslēdz atvasināto instrumentu līgumus.

Privātpersonām un juridiski atvasinātām vienībām LEI nav nepieciešams.

Kas izsniedz LEI?

LEI tiek izsniegts nacionālā līmenī un to dara oficiāla LEI izdevējiestāde jeb tā dēvētā Local Operating Unit (LOU). GS1 Germany ir viena no sertificētajām izdevējiestādēm.

Centrālā pakalpojumu nodaļa Globālajā Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmā (GLEIS) irGlobālais LEI Fonds (GLEIF). Tas atbalsta Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmas izplatīšanu un ieviešanu un koordinē LEI izdevējiestāžu darbību, nodrošinot visā pasaulē spēkā esošas normas.

Kā saņemt LEI?

Jūs varat ātri un vienkārši pieteikties LEI mūsu tiešsaistes portālā. Viss, kas jums nepieciešams,ir reģistrēties un iesniegt savu pieteikumu. Tūlīt pēc tam tiks pārbaudīti jūsu iesniegtie dati un jūs saņemsiet savu LEI. Apmaksa jāveic tikai pēc LEI saņemšanas.

Jūs varat pieteikties arī vairākiem LEI vienlaikus. Lūdzu, skatiet informāciju šeit. Kā pieteikties vienlaikus vairākiem LEI (PDF).

Ārvalstu uzņēmumi arī var pieteikties LEI saņemšanai pie GS1 Germany. Vienotā sistēma nozīmē, ka visi izsniegtie LEI ir derīgi visā pasaulē.

Cik ilgi LEI ir derīgs?

Pēc sākotnējā pieteikuma jūsu LEI būs derīgs vienu gadu, un jūs varat to atcelt, ievērojot trīs mēnešu uzteikuma periodu līdz termiņa beigām. Ja vēlaties izmantot savu LEI kodu ilgāk, jums tas jāatjauno LEI pakalpojumu sadaļā. Atjaunojot līgumu, vienu reizi gadā GS1 Germany pārskatīts ar autentifikāciju saistītos datus.

Kāda informācija tiek saglabāta LEI?

Katrs LEI ir saistīts ar papildu datiem, kas saistīti ar uzņēmumu un/vai fondu. Tie tiek publicēti GLEIF datu bāzē.

 •     Oficiālais juridiskās personas vai fonda pārvaldītāja nosaukums
 •     Reģistra nosaukums un reģistrācijas numurs
 •     Uzņēmējsabiedrības juridiskā forma
 •     Juridiskā adrese, galvenā mītne vai fonda pārvaldnieks
 •     ISO valsts kods (piem., LV)
 •     Pirmais LEI izsniegšanas datums
 •     Pēdējās saglabātās informācijas izmaiņu datums
 •     Nākamais LEI atjaunošanas datums

Kāda ar uzņēmumu saistītā informācija tiek atspoguļota LEI reģistrā?

 • LEI dati
 • Uzņēmuma dati
 • Galvenās mītnes adrese
 • Juridiskā adrese


Vairāk informācijas un atbildes uz citiem jautājumiem meklējiet FAQ.