Európai Pénzügyi Felügyelet, ESMA

Az ESMA az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rövidítése.

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) egy független uniós hatóság, amely, szabályozószervként közreműködik az Európai Unió pénzügyi rendszerének stabilitásában. Tevékenységével erősíti a befektetők védelemét és elősegíti a stabil és rendezett pénzügyi piacok működését.

A pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv, a MiFID II megszabja, hogy az Európai Unió minden egyes tagállamának létre kell hoznia a szabályozott piacok jegyzékét. A listát az érintett tagállamnak továbbítania kell a többi tagállam és az ESMA felé. 

Az ESMA közzéteszi a weboldalán az összes szabályozott piac jegyzékét és rendszeresen frissíti azt. Ez a jegyzék tartalmazza a szabályozott piacokra vonatkozó egyedi azonosítási kódot, amint azt az ESMA meghatározta a 65. cikk 6. bekezdés szerint. 

 

Kivonat a MiFID II, 18. cikkének 10. bekezdéséből:

Az ESMA jegyzéket készít az Unióban működő összes MTF-ről és OTF-ről. A jegyzék maga után vonja, hogy a 600/2014/EU rendelet 6., 10. és 26. cikkével összhangban készülő jelentésekben az MTF-et vagy OTF-et azonosító egyedi kóddal szerepel. [...] Az ESMA e jegyzéket saját honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

LEI igénylés

3 egyszerű lépésben hozzájuthat a LEI azonosítóhoz

Regisztráljon most