LEI követelmények az EU Értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló rendeletében (SFTR)

A 2020 április 13-án hatályba lépő rendelettel az Európai Unió (EU) megnöveli az értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT-k) átláthatóságát, ami jobb megfigyelési képességek és a kockázatok hatékonyabb azonosítását eredményezi majd a piacon.
A LEI fontos része ennek az új rendelkezésnek, amit az Értékpapír-finanszírozási ügyletek finanszírozásáról és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló rendeletnek (SFTR) neveznek.

Mik azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek?

Amikor a befektetők és a jogalanyok pénzügyi eszközöket használnak,- úgy, mint a saját kötvényeket vagy részvényeket, - „értékpapír-finanszírozási ügyleteket” (SFT-ket) hajtanak végre. A leggyakoribb értékpapír-finanszírozási ügyletek a visszavásárlási tranzakciók és az értékpapír-kölcsönzési ügyletek.

Mit követel meg az SFTR a cégektől?

A rendelet értelmében a cégek kötelesek rendszeres időközönként bejelenteni az értékpapír-finanszírozási ügyleteik részleteit, beleértve a saját és a másik fél LEI-azonosítóját a bejegyzett és elismert kereskedési adattárba (TR). A lejelentett LEI kódoknak érvényesnek és aktív állapotúnak kell lenniük, hogy megfeleljenek a jelentési kötelezettségnek.

A LEI követelmény minden jogi személynek minősülő SFT félre érvényes.[1]

Kik az érintettek és hol?

Röviden összefoglalva, minden pénzügyi és nem pénzügyi szervezet köteles jelenteni értékpapír-finanszírozási ügyleteit és LEI azonosítóval azonosítani magát. A rendelet minden, az EU-ban létrehozott félre vonatkozik, beleértve annak minden fióktelepét annak földrajzi helyétől függetlenül, és a nem EU-övezetbeli felek valamennyi EU-s fióktelepét.

A rendelet a cégek széles körére érvényes, ideértve, többek között:[2]

  • bankok
  • brókerek
  • alapok és alternatív finanszírozási alapok
  • nyugdíjalapok
  • befektetési vállalkozások
  • központi partner elszámolóházak (CCP-k)
  • központi értéktárak (CSD-k)
  • biztosítási cégek és viszontbiztosítási eljárások
  • a közös értékpapír-befektetési szervezetek (UCIT-ek) eljárásai
  • akkreditált befektetési vagyonkezelők (AIF-ek) és nem pénzügyi szerződő feleik.

A kis-és középvállalkozásoknak nem kell saját maguknak lejelenteniük a pénzügyi szervezetekkel folytatott tranzakcióikat, mivel ezeket a tranzakciókat a szerződött pénzügyi partnerük fogja lejelenteni. Ugyanakkor a jelentés elkészítéséhez nekik is szükséges, hogy rendelkezzenek LEI azonosítóval.

Mikor lép hatályba a rendelet az egyes SFT résztvevői kategóriákban?

A jelentési kötelezettség 2020 áprilisa és 2021 júliusa között lép életbe és fokozatosan, egymást követő részletekben lesz érvényes az egyes cégkategóriákra. Az első csoportnak 2020 április 13-ig kell teljesítenie (melyet egy kockázatalapú felügyeleti intézkedéssel a COVID-19 miatt 2020. július 13-ig elhalasztanak).

Jelentési kötelezettség kezdő időpontja  Jelentési kötelezettséggel bíró jogalanyok
 2020. április 13.
 (Megjegyzés: a COVID-19 miatt a jelentési határidőt 2020. július 13)
 befektetési vállalkozások;
 hitelintézetek;
 releváns harmadik országbeli szervezetek
 2020. július 13.  központi partner elszámolóházak (CCP-k);
 központi értéktárak (CSD-k);
 releváns harmadik országbeli szervezetek
 2020. október 13.  biztosítási cégek;
 alapok;
 foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények (IORP);
 releváns harmadik országbeli szervezetek
 2021. április 13.  harmadik országbeli kibocsátók [3]
 2021. július 13.  nem pénzügyi szerződő felek

[3] Az SFTR jelentési időszak alatti LEI követelmények zökkenőmentes bevezetése érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) az SFTR jelentési kötelezettségek életbe lépését követően maximum tizenkét hónapot ad a harmadik országbeli kibocsátók (LEI azonosítóval nem rendelkezők) kivételével történő értékpapír kölcsönbeadások és kölcsönbevételek, valamint járulékos jelentések benyújtására. A validálási szabályok részleges enyhítése csak a harmadik országbeli kibocsátók LEI azonosítóira vonatkozik, ez az ideiglenes intézkedés csak 2021 április 13-ig lesz érvényben.

Mentességek

A Központi Bankok Európai Rendszere (ESCB), a Nemzetközi Fizetések Bankja és az államadósságot kezelő közjogi szervek mentesülnek a jelentés alól. Az ESCB 28 európai ország központi bankját képviseli (euró zónán belül és kívül), illetve az Európai Központi Bankot (ECB).

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] A Felhatalmazáson alapuló 2019/363-as bizottsági rendelet 2. cikke értelmében a következő jogi személyek kötelesek LEI azonosítóval rendelkezni: kedvezményezettek, brókerek, CCP-k, klíringtagok, kölcsönnyújtó ügynökök, CSD résztvevők, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynökök, jelentést benyújtó jogalanyok és jelentésért felelős jogalanyok.

Szerezze be LEI azonosítóját és készüljön fel az SFTR-re

A LEI (Legal Entity Identifier/Globális jogalany-azonosító) 3 egyszerű lépésben beszerezhető.

Regisztráljon LEI-t most