Informacje o LEI

Krótka definicja kodu LEI

Identyfikator podmiotu prawnego to 20-znakowy kod umożliwiający bezbłędną identyfikację uczestników rynku finansowego. Jest to uznany, ujednolicony i globalny system, który ma jeden cel: większe bezpieczeństwo i przejrzystość wszystkich zaangażowanych stron. Indywidualny numer LEI jest bezpośrednią odpowiedzią na przyczyny globalnego kryzysu finansowego i jako uznany system identyfikacji po raz pierwszy łączy strony transakcji finansowych (takich jak osoby prawne lub fundusze inwestycyjne) niezależnie od ich kraju, rządu lub rodzaju rządu.

Dla uczestników rynku finansowego kod LEI nie jest rozwiązaniem dobrowolnym, lecz obowiązkowym. W Niemczech jest to jednoznaczne z faktem, że kilka tysięcy firm musi ubiegać się o nadanie im kodu LEI. Dotyczy to przede wszystkim uczestników rynku zaangażowanych w obrót instrumentami pochodnymi, a także głównych banków, przedsiębiorstw nastawionych na eksport, a nawet gmin. Spodziewamy się, że obowiązek posiadania kodu LEI zostanie w przyszłości rozszerzony w taki sposób, aby dotyczył więcej firm. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) będzie rozpowszechniany w skali kraju za pośrednictwem jednostek uprawnionych do nadawania kodów (LOU) - GS1 Germany jest jedną z takich jednostek.

Kto musi ubiegać się o LEI?

Kod LEI nie jest dobrowolną formą identyfikacji, a obowiązkową, dotyczącą tych uczestników rynku finansowego , którzy podlegają wymogom sprawozdawczości stawianych przez rozporządzenie EMIR.. W Niemczech jest to jednoznaczne z faktem, że kilka tysięcy firm musi ubiegać się o nadanie im kodu LEI. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich podmiotów zajmujących się obrotem instrumentami pochodnymi, a także dużych banków, przedsiębiorstw nastawionych na eksport, a nawet gmin. Zakłada się, że w przyszłości obowiązek posiadania kodu LEI zostanie rozszerzony na inne firmy. Następnym krokiem jest, aby do dnia 03.01.2018 wszystkie firmy przeprowadzające transakcje na papierach wartościowych posiadały aktywny kod LEI, kiedy to w życie wejdzie dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID-II), zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR)(UE). Dotyczy to między innymi fundacji.

Do czego służy LEI?

Kod LEI służy do jednoznacznego identyfikowania uczestnika rynku finansowego w skali globalnej. Korzystanie z Globalnego Systemu Identyfikacji Prawnej (GLEIS), gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo wielu instytucjom finansowym i zapewnia ujednoliconą identyfikację transakcji.

Jak wygląda kod LEI?

Podobnie jak w przypadku IBAN (międzynarodowy numer konta bankowego) lub BIC (kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego), kod LEI jest skonstruowany zgodnie ze standardem ISO.

LEI jest 20-znakowym kodem alfanumerycznym ISO 17442, o następującej strukturze:

Kod: 1234 56 789101112131415161718 1920

1234: Prefiks z czterech znaków odpowiada jednostce nadającej LEI (LOU); 9676 jest unikalnym numerem GS1 Germany działającą jako LOU

56:dwucyfrowa separacja, tymczasowo zarezerwowana


789101112131415161718: identyfikator osoby prawnej składający się z dwunastu cyfr


1920: dwucyfrowa suma kontrolna zgodna z normą ISO 17442

Kto potrzebuje kodu LEI?

Firmy uczestniczące w obrocie instrumentami pochodnymi, które są zobligowane zdać sprawozdanie do rejestru transakcji (link do strony internetowej Bundesanstalt zur Finanzdienstleistungsaufsicht [Federalny Instytut Nadzoru Usług Finansowych] www.bafin.de), którymi są:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Podmioty świadczące usługi z zakresu papierów wartościowych

Co więcej kody LEI będą interesujące dla firm zorientowanych na eksport, a także dla innych przedsiębiorstw gospodarki realnej, które zawierają umowy o instrumentach pochodnych.

Osoby prywatne i prawnie zależne jednostki biznesowe nie muszą posiadać kodu LEI.

Kto nadaje kody LEI?

Na poziomie krajowym kody LEI są nadawane przez oficjalną jednostkę uprawnioną do nadawania kodów - tzw. LOU . GS1 Germany jest jedną z certyfikowanych jednostek nadających.

Centralna jednostka usług Globalnego Systemu Identyfikacji Prawnej (GLEIS) jest Globalną Fundacją Identyfikacji Prawnej(GLEIF). Wspiera rozbudowę i ustanowienie Globalnych Systemów Identyfikacji Prawnej i koordynuje jednostki nadające kody LEI poprzez dostarczanie standardów o zasięgu światowym.

W jaki sposób otrzymujesz kod LEI?

Możesz wystąpić z wnioskiem o nadanie kodu LEI w bardzo prosty i szybki sposób nanaszym portalu internetowym. Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się , a następnie złożyć wniosek. Natychmiast po sprawdzeniu danych otrzymasz swój kod LEI - a więc zanim jeszcze za niego zapłacisz.

Możesz również ubiegać się o kilka kodów LEI na raz. Prosimy o zapoznanie się Guide to collective LEI application (PDF).

Firmy zagraniczne również mogą ubiegać się o kod LEI nadany przez GS1 Germany. Ze względu na to, że system jest ujednolicony wszystkie nadane kody LEI obowiązują na całym świecie.

Jak długo ważny jest kod LEI?

Po złożeniu pierwszego wniosku twój kod LEI będzie ważny przez jeden rok i możesz go anulować z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca okresu ważności. Jeśli chcesz dłużej używać kodu LEI, musisz go odnowić w sekcji usług LEI. GS1 Germany w związku z odnowieniem umowy dokona raz w roku weryfikacji informacji związanych z uwierzytelnianiem.

Jakie informacje są zapisane w kodzie LEI?

Każdy kod LEI zawiera Informacje dodatkowe na temat firmy i/lub funduszu. Są one dodatkowo publikowane w bazie danych GLEIF.

 •     Oficjalna nazwa osoby prawnej lub opiekuna funduszu
 •     Nazwa i numer rejestru
 •     Forma prawna firmy
 •     Siedziba główna zarządu lub opiekuna funduszu
 •     Kod kraju ISO (np. DE)
 •     Data pierwszego wydania LEI
 •     Data ostatniej zmiany przechowywanych informacji
 •     Termin następnego odnowienie kodu LEI

Jakie informacje dotyczące firmy są ujawniane w rejestrze LEI?

 • Dane LEI
 • Dane firmy
 • Adres siedziby
 • Adres urzędowy


Definicję kodu LEI i inne informacje można znaleźć w sekcji najczęściej zadawanych pytań - FAQ.

Informacje dodatkowe

Glosariusz