Consiliul de Stabilitate Financiară FSB

FSB monitorizează sistemul financiar global și face recomandări referitoare la acesta.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară(FSB) este un organism internațional înființat pentru a coordona activitatea autorităților financiare naționale și a organizațiilor de standardizare la nivel internațional. Scopul este de a dezvolta o politică de reglementare eficientă și o politică privind legislația în materie de supraveghere pe piețele financiare și de a promova punerea sa în aplicare.

 Sistemul Global LEI a fost dezvoltat pe baza recomandărilor formulate de FSB.

Împreună cu FSB, G20(Grupul celor douăzeci de miniștri ai finanțelor și ai guvernatorilor băncilor centrale) au aprobat charta pentru Comitetul de Supraveghere a Reglementărilor LEI(LEI ROC) în 2012.

În 2014 a fost înființată Fundația Globală pentru Identificarea Entităților Juridice(GLEIF)

Printre altele, FSB a înființat un Grup de Coordonare al Băncilor Corespondente în domeniul bancar(CBCG) pentru a coordona și menține punerea în aplicare a planurilor de acțiune pentru băncile corespondente.

[…] Sunt preconizate utilizări suplimentare, cum ar fi în cazul băncilor corespondente Adoptarea în continuare a LEI de către entitățile juridice din întreaga lume și utilizarea lor de către autorități în scopuri de reglementare este esențială, pentru a profita pe deplin de beneficiile colective

Obținerea unui LEI.

3 pași simpli pentru a obține LEI (Identificatorul Entității Juridice).

Cumpărați LEI acum

 

 

¹ Sursă: Implementarea și Efectele reformelor de reglementare financiară ale G20, 3 Iulie 2017 al 3-lea Raport Anual 

Informații suplimentare

www.fsb.org