Biežāk uzdotie jautājumi

Mūsu atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem

Kā saņemt LEI kodu?

Jūs varat pieteikties LEI saņemšanai ātri un vienkārši mūsu tiešsaistes portālā. Viss, kas jums jādara, ir jāizveido lietotāja konts un jāiesniedz pieteikums. Kad mēs saņemsim jūsu pieteikumu, tiks veikta validācijas pārbaude. Validācijas pārbaudes saistībā ar juridiskajiem LEI ierakstiem, tiek veiktas, lai apstiprinātu, ka pieprasītājs uzņēmums pastāv, ka tas ir tiesīgs saņemt LEI un, ka iesniegtie dati ir precīzi. Kad jūsu dati būs pārbaudīti, jums tiks izsniegts LEI kods, kuru nosūtīsim jums pa e-pastu.

Skatīt arī:
Kā izveidot lietotāja kontu ?
Ceļvedis - lietotāja konta iestatīšana (PDF)
Vai jums nepieciešams uzzināt vairāk par LEI?

Kas var reģistrēt manu uzņēmumu LEI kodam?

LEI reģistrāciju var veikt jebkura persona, kurai to ir atļāvusi firma, kurai tiek reģistrēts LEI kods, neatkarīgi no tā, vai tas ir firmas darbinieks, kontrolpaketes īpašnieks vai trešā puse, kurai ir dota nepārprotama atļauja reģistrēt uzņēmuma vārdā. Pilnvarotās puses, kuras nav uzskaitītas kā uzņēmuma amatpersonas, kuram LEI tiek reģistrēts, ir jāuzrāda parakstītu pilnvarojumu.


Turpināt reģistrāciju

Kā es varu reģistrēties lietotāja kontam?

Jūsu LEI pieteikumam jums nepieciešams lietotāja konts. Viss, kas jums jādara, ir jāreģistrējas šeit. Pēc jūsu konta verifikācijas varat pieteikties un piekļūt mūsu LEI pakalpojumiem.


Turpināt reģistrāciju
Ceļvedis - lietotāja konta iestatīšana (PDF)

Kāpēc man ir nepieciešams lietotāja konts?

Lietotāja konts ir jūsu LEI pārvaldības vadības centrs. Tiklīdz esat iegājuši savā lietotāja kontā, jūs varat, piemēram, pieprasīt vienu vai vairākus LEI kodus, atjaunot savus LEI kodus, pārsūtīt LEI kodus no cita pakalpojuma sniedzēja uz GS1 un atjaunot jūsu lietotāja profilu.


Turpināt reģistrāciju
Ceļvedis - lietotāja konta iestatīšana (PDF)

Kādus LEI pakalpojumus piedāvā GS1?

Jums ir nepieciešams lietotāja konts, lai pieteiktos un pārvaldītu savus LEI GS1 organizācijā. Tiklīdz esat iegājuši savā kontā, varat izvēlēties vienu no šādiem pakalpojumiem:

  • Pieteikties vēl vienam vai vairākiem LEI kodiem
  • Atjaunot sava LEI koda izmantošanas termiņu
  • Pārsūtīt LEI kodus vai lietotāja kontus no cita LOU uz GS1
  • Atjaunināt savu lietotāja kontu

Kā var pieteikties vairākiem LEI kodiem vienlaikus?

GS1 piedāvā kolektīvo LEI reģistrācijas pakalpojumu, ja tiek veikts pieprasījums vairāk kā 10 LEI kodiem.  Kolektīvais pieteikums ļauj lietotājiem iesniegt vienu failu iepriekš noteiktajā formā, lai reģistrētu jaunus LEI, to izmantošanai normatīvajos pārskatos. Pēc LEI kodu piešķiršanas šie LEI ieraksti parādīsies LEI.direct portālā. Šis process vienkāršo un automatizē vairāku uzņēmumu reģistrāciju un ir paredzēts liela ierakstu skaita apstrādei.

1.solis:: ja jums vēl nav lietotāja konta, lūdzu reģistrēties.  
2.solis: Paziņojiet mums, ka vēlaties iesniegt kolektīvu pieteikumu pa E-pastu.
3.solis: Mēs jums nosūtīsim Excel formu jūsu datu aizpildīšanai.
4.solis: Atsūtiet mums aizpildīto veidlapu un pilnvaru, ja nepieciešams.
5.solis: Mēs pārskatīsim jūsu datus un jūs saņemsiet savus LEI kodus.

Ceļvedis - kolektīvais LEI pieteikums (PDF)

Kādas ir LEI koda iegūšanas izmaksas?

Lūdzu skatiet mūsu cenrādi Visas izmaksas, kas saistītas ar LEI koda piešķiršanu un atjaunošanu, tiek aprēķinātas, pamatojoties uz izmaksu atgūšanu, saskaņā ar GLEIF prasībām.

Kādas ir GS1 LEI.direct portāla maksājumu prasības?

  • Pirms jebkādu darbību uzsākšanas ir nepieciešams veikt maksājumu.
  • LEI.direct portāla maksājumu opcijās ir pieejami kredītkartes un citi banku tiešsaistes formāti 
  • Visus maksājumu darījumus LEI.direct portālā apstrādā PCI noteikumiem atbilstošais uzņēmums Ingenico.

Kāds ir atjaunošanas process?

Lai gan uzņēmuma dati reģistrācijas brīdī var būt precīzi, tomēr ar uzņēmumu ierakstu saistītie atsauces dati laika gaitā var mainīties. Rezultātā lietotājiem atjaunošanas procesa laikā ik gadu ir jāatgriežas LEI.direct portālā, lai atjaunotu savus ierakstus. GS1 validācijas komanda veiks visu LEI.direct portālā veikto pieprasījumu pārbaudi. Tiks veiktas dublēšanās, datu precizitātes un datu formatēšanas pārbaudes. Ikgadējās ierakstu atjaunošanas neveikšanas gadījumā LEI kods var neatbilst FSB un ROC ieteiktajai praksei, un dažos gadījumos tas var norādīt arī uz neatbilstību normatīvajām prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu LEI agrīnā atjaunošana pagarinās jūsu LEI derīguma termiņu vēl par 12 mēnešiem no pašreizējā beigu datuma. Piemēram, ja jūsu LEI koda derīguma termiņš beidzas 2018.gada 1. novembrī un jūs to esat atjaunojuši 2018.gada 1. oktobrī, tad nākošās atjaunošanas datums jūsu LEI koda atjaunošanai būs 2019.gada 1. novembris.

Ceļvedis - LEI atjaunošana (PDF)

Vai lietotāji var pārcelt savu LEI kodu ierakstu(s) uz GS1?

Lietotāji var pieprasīt nodot GS1 savu esošo LEI ierakstu pārvaldību, kas pašlaik ir reģistrēta citā LOU. Lai pārsūtītu savu LEI uz GS1, jums vispirms ir jāizveido lietotāja konts un tad jāaizpilda veidlapa zem saites "Pārsūtīt LEI. Lai saņemtu papildus atbalstu, lūdzu, skatiet vadlīnijas par esošo LEI pārsūtīšanu.

Esošā LEI uzturēšana un administrēšana tiks pārcelta, bet pats identifikators paliks bez izmaiņām. Pārsūtīšana ir bez maksas, ja vien pašreizējais LEI koda statuss nav zaudējis spēku. Šajā gadījumā jums būs jāmaksā atjaunošanas maksa. Šis process var aizņemt vairāk laika nekā citu darbību pieprasījumi, jo pārsūtīšanas pieprasījumi ietver saskaņošanu starp diviem dažādiem LOU.

Ceļvedis - Esoša LEI pārsūtīšana (PDF)

Kā es varu atjaunot sava LEI koda atsauces datus?

Pilnvarotā puse jebkurā laikā var pieprasīt ieraksta izmaiņas, izmantojot atjaunināšanas procesu. Jūs to varat izdarīt, piekļūstot savam LEI.direct lietotāja kontam.

Kā dažādas korporatīvās darbības ietekmē LEI ierakstu?

NOSAUKUMA MAIŅA - LEI kods nemainīsies, kamēr tas joprojām ir tas pats uzņēmums. Tomēr informācija par nosaukuma maiņu ir jāiesniedz atjaunošanas sadaļā.

APVIENOŠANA - Divu LEI ierakstu apvienošanās gadījumā iegūstošais uzņēmums saglabā savu sākotnējo LEI, kamēr arī pievienotais uzņēmums saglabā savu LEI, bet tā statuss ir mainīts uz "apvienots". Tomēr, ja apvienošanās rezultātā tiek izveidots jauns uzņēmums, tad būs jāreģistrē jauns LEI kods.

INKORPORĀCIJA/GALVENĀ BIROJA MAIŅA - LEI kods saglabājas nemainīgs. Tomēr jaunā reģistrētā/galvenā biroja adrese ir jāiesniedz atjaunošanas sadaļā.

IEGŪŠANA/MĀTES UZŅĒMUMA MAIŅA - LEI kods saglabājas nemainīgs. Tomēr saistītā mātes uzņēmuma lauks būs jāatjaunina atjaunošanas sadaļā.

Kā es varu piekļūt LEI kodu datu failiem?

GS1 ikdienā nodrošinās pilnu universālo failu (XML formātu) failu lejupielādes sadaļā. Pilnajā failā būs visa GS1 pārvaldītā LEI kodu datu bāze, un tā ir pieejama mūsu meklēšanas pakalpojumā vai lejupielādējot visu failu.

Informācija par LEI meklēšanu (PDF)

Ko nozīmē atšķirīgā LEI kodu statusa informācija?

Izgūstot LEI kodu informāciju, izmantojot LEI meklēšanu GS1 vai globālajā datu bāzē, jūs saņemsiet katras datu kopas statusa informāciju.

Statusa informācijas pārskats

PENDING VALIDATION
LEI pieteikums ir iesniegts. Dati pašlaik ir pārbaudīti.

ISSUED
Visi dati ir pārbaudīti un LEI kods ir piešķirts. Tas nozīmē arī to, ka iepriekšējā gadā visi dati tika pārbaudīti.

LAPSED
Datu precizitāte pēdējo reizi tika pārbaudīta vairāk kā pirms gada un tādēļ šie LEI koda dati vairs nav aktuāli.

MERGED
Šis LEI uzņēmums tika apvienots ar citu uzņēmumu. Neatkarīgā juridiskā persona vairs neeksistē.

RETIRED
Šī LEI koda uzņēmums vairs neeksistē un nav apvienots ar citu uzņēmumu
TRANSFER
Šim LEI tika pieprasīta nodošana citai izdevējiestādei (LOU). Kad pārsūtīšana būs paveikta, LEI kods saņems statusu IZDOTS.

PENDING ARCHIVAL
LEI tiek gatavots nodošanai citai LEI vietējai izsniedzējiestādei (LOU).

DUPLICATE
LEI uzņēmumam, kuram LEI kods jau ir izsniegts. Viens no LEI kodiem tiks paziņots kā nederīgs un saņems statusu DUPLICATE.

ANNULLED
LEI kods ir paziņots kā kļūdains vai nederīgs pēc tā izsniegšanas.

TRANSFERRED
LEI datu kopa tika nosūtīta citai LEI vietējai izsniedzējiestādei (LOU). Informācija par jauno LEI vietējo izdevējiestādi tiks parādīta citā datu kopas laukā.

CANCELLED
LEI koda reģistrācija tika pārtraukta pirms LEI koda izsniegšanas. Datu kopums netiks publicēts pašreizējā stāvoklī, tomēr ar to var apmainīties starp LEI izdevējiestādēm (LOU).

Informācija par LEI meklēšanu (PDF)