GS1 globālie LEI pakalpojumi

GS1 kopā ar tās 112 biedru organizācijām pasaulē ir vairāk kā 40 gadu pieredze produktu un vietu unikālā identifikācijā, tā ir augsti kvalificēta, lai piedāvātu pilnīgu LEI pakalpojumu klāstu un ekspertīzi datu pārbaudē un vietējās valodas, likumu un regulējumu pārzināšanā.

Dodiet iespēju savam uzņēmumam izpildīt finanšu normatīvās prasības un nodrošiniet, ka tiek pieņemti gudrāki un uzticamāki lēmumi par to, kas un ar ko veic darījumus.

Globālais Juridisko Personu Identifikācijas Fonds (GLEIF) ir akreditējis GS1 AISBL (GS1), starptautisku bezpeļņas organizāciju, kas ir dibināta Beļģijā un kura atrodas Briselē, kā vietējo izdevējiestādi (LOU), pilnvarojot to izsniegt Juridiskās Personas Identifikatorus (LEI).

GS1 LOU pakalpojumu centrs (GS1 LSC) ir GS1 izvēlētais operāciju aģents GS1 LOU lomai. GS1 LSC darbība ir pakalpojums, ko GS1 Vācija sniedz saskaņā ar līgumu ar GS1. GS1 Vācija pilda savu GS1 LSC funkciju atsevišķi no GS1 biedru organizācijas darbības.

LEI.Direct ir vietne, kuru uztur GS1 un GS1 LSC LEI pakalpojumu sniegšanai.

Par GS1

GS1 ir neitrāla, bezpeļņas organizācija, kas izstrādā un uztur pasaulē visplašāk pielietotos globālos standartus efektīvai uzņēmējdarbības komunikācijai. Mēs visvairāk esam atpazīstami pēc svītrkoda, kuru BBC ir nosaucis par vienu no "50 lietām, kas veidojusi pasaules ekonomiku". GS1 standarti uzlabo piegādes ķēžu efektivitāti, drošību un pārredzamību 25 dažādu nozaru fiziskajos un digitālajos kanālos. Mūsu mērogs un sasniegumi- vietējās biedru organizācijas 112 valstīs, 1,5 miljons lietotāju uzņēmumu un 6 miljardi transakciju dienā palīdz nodrošināt, ka GS1 standarti veido vienu kopīgu valodu, kas atbalsta sistēmas un procesus visā pasaulē. Uzziniet vairāk! www.gs1.org

Papildus informācija

GS1

Uzziniet vairāk par mums mūsu tīmekļa vietnē.


LEI pakalpojumu faktu lapa

GS1 atbalsta globālu LEI ieviešanu, papildu informāciju var iegūt šeit.