Finanšu Stabilitātes Padome - FSB

FSB uzrauga globālo finanšu sistēmu un sniedz ieteikumus saistībā ar to.

Finanšu stabilitātes padome (FSB) ir starptautiska organizācija, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī koordinētu valstu finanšu iestāžu un globālo standartu izstrādātāju darbu. Tās mērķis ir izstrādāt efektīvu regulējošo politiku un uzraugošās likumdošanas politiku finanšu tirgos, kā arī veicināt tās īstenošanu.

Globālā LEI-sistēma ika izstrādāta pamatojoties uz FSB ieteikumiem.

Kopā ar FSB G20 valstu finanšu ministrs un centrālās bankas priekšsēdētājs 2012. gadā apstiprināja LEI Regulatīvās uzraudzības komitejas (LEI ROC) hartu.

2014. gadā tika izveidots Globālais Juridisko Personu Identifikatoru Fonds (GLEIF).

Cita starpā Finanšu stabilitātes padome ir izveidojusi korespondentbanku koordinācijas grupu (CBCG), lai koordinētu un uzturētu korespondentbanku rīcības plānu īstenošanu.

[…] Ir paredzēti arī papildu pielietojumi, piemēram, korespondentbanku jomā. Lai pilnībā izmantotu kolektīvos ieguvumus, ir svarīgi turpināt LEI saņemšanu juridiskām personām visā pasaulē un iestādēm turpināt to izmantošanu reglamentējošiem mērķiem.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Pērc LEI kodu tagad

 

 

¹ Avots: Implementation and Effects of the G20 Financial Regulatory Reforms, 3 July 2017 3rd Annual Report

Papildus informācija

www.fsb.org