MiFIR Regula par Eiropas finanšu instrumentu tirgiem

EMIR regulē atvasināto produktu ārpustirgus tirdzniecību

EMIR regula (ES) Nr. 648/2012 attiecas uz EEZ (Eiropas Ekonomiskā zona). EMIR mērķis ir samazināt sistēmiskos riskus Eiropas atvasināto finanšu instrumentu tirgū.

EMIR galvenais saturs ir darījumu ārpustirgus atvasināto instrumentu tīrvērte, riska pārvaldība un pienākums ziņot par atvasinātajiem darījumiem darījumu reģistrā. EMIR ietver arī kādu saziņu ar BaFin un EVTI.

Lai izpildītu EMIR prasības ziņošanas jomā, ir nepieciešams Juridiskās Personas Identifikators (LEI kods) (EMIR 9. pants).. 

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Pērc LEI kodu tagad