Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu lub data urodzenia. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do pewnych praw i środków ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takimi jak europejskie ogólnerozporządzenie o ochronie danych(RODO). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny internetowej(www.lei.direct) i interakcji z nią oraz podczas rejestracji w naszych ofertach. W przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem e-mail privacy@gs1.org.

Tam, gdzie niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do"my" lub"nas" (i podobnych terminów), odnosi się to do GS1 AISBL, międzynarodowej organizacji non-profit działającej zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą przy Avenue Louise 326, bte-10, B-1050 Bruksela.

1.cEL PRZETWARZANIA DANYCH

A. Korzystanie z naszej strony internetowej

Użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (tj. nie loguje się, nie rejestruje, nie składa zamówienia ani w żaden inny sposób nie przekazuje nam informacji o sobie), nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz informacji przekazywanych nam (w postaci plików cookie).

B. Przyczyny techniczne

Ze względów technicznych w celu udostępnienia strony internetowej może być konieczne przetwarzanie przez nas pewnych automatycznie przesyłanych informacji od użytkownika, aby przeglądarka użytkownika mogła wyświetlać naszą stronę internetową i aby użytkownik mógł korzystać z naszych usług. Informacje te są automatycznie gromadzone za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i przechowywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika serwera. Informacje te odnoszą się do systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp. Gromadzone są następujące informacje:

 • Dostawca usług internetowych (host)
 • Adres IP
 • Imię i nazwisko autora (jeśli dotyczy)
 • Data i godzina dostępu
 • Metoda dostępu (wejście/wyjście)
 • Żądanie
 • Protokół (np. HTTP)
 • Status (np. komunikaty o błędach)
 • Ilość pobranych danych
 • Strona, z której uzyskano dostęp (referrer)
 • Przeglądarka i system operacyjny użytkownika

Używamy plików cookie do udostępniania naszej strony internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową lub na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Plik cookie zawiera unikalny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne rozpoznanie przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie wyłącznie w celu udostępniania naszej strony internetowej i jej funkcji technicznych.bez użycia plików cookie nie możemy oferować niektórych funkcji naszej strony internetowej. Z wyjątkiem analiz statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, używamy wyłącznie sesyjnych plików cookie. Te sesyjne pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Nie dotyczy to plików cookie logowania, które przechowują dane dostępu. Są one automatycznie usuwane po 24 godzinach.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu technicznego udostępnienia naszej strony internetowej w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową w celu uzyskania informacji o naszych produktach lub usługach;
 • w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu udostępnienia użytkownikowi strony internetowej pod względem technicznym i zgodnie ze wszystkimi środkami ochronnymi. Tylko w ten sposób możemy zapewnić użytkownikowi bezbłędnie działającą pod względem technicznym i przyjazną dla użytkownika stronę internetową oraz chronić naszą stronę internetową przed zagrożeniami cybernetycznymi i zapobiegać stwarzaniu przez naszą stronę internetową zagrożeń cybernetycznych dla osób trzecich.

C. Analiza strony internetowej

Używamy Google Analytics i plików cookie do analizy danych dotyczących ruchu i aktywności na naszej stronie internetowej w celu optymalizacji jakości i zawartości naszej strony internetowej. Informacje zebrane w ramach analizy statystycznej naszej strony internetowej nie będą łączone z innymi danymi użytkownika zebranymi na stronie internetowej.

Google AdWords: Korzystamy z internetowego programu reklamowego Google AdWords i wewnętrznego narzędzia do śledzenia konwersji AdWords. Google Conversion Tracking to usługa analityczna firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji.

Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie, więc nie jest możliwe śledzenie plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji, co pozwala klientom zobaczyć całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, uniemożliwiając korzystanie z plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki(dezaktywuj teraz lub zainstaluj wtyczkę przeglądarki za pośrednictwem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ lub https://policies.google.com.

Menedżer tagówGoogle: Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google umożliwia marketerom zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem jednego interfejsu. Sama usługa Menedżera tagów Google (która implementuje tagi) nie wykorzystuje plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych.google Tag Manager kontroluje jednak inne tagi, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona skuteczna dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, za pomocą których pliki tekstowe są przechowywane na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika na stronie internetowej. Informacje zebrane przez plik cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na naszej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google najpierw skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Zapewnia to skrócenie adresów IP i zapobiega bezpośredniej identyfikacji osobistej. Możesz zapobiec korzystaniu z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

D. Rejestracja

Oprócz zwykłego dostępu do naszej strony internetowej, użytkownik może również aktywnie korzystać z naszej strony internetowej w celu zamówienia naszych produktów lub usług, zarejestrowania się do naszego newslettera lub skontaktowania się z nami. Oprócz przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach czysto informacyjnych, o których mowa powyżej, w tym przypadku przetwarzamy również inne dane osobowe, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia użytkownika lub przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie.

Zapytaniekontaktowe: W celu przetwarzania i odpowiadania na zapytania (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na nasz adres e-mail) przetwarzamy dane osobowe użytkownika. Obejmuje to imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc wysłać odpowiedź, a także inne podane przez użytkownika informacje. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas odpowiadania na zapytania użytkowników na podstawie prawnej zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym przypadku właściwej odpowiedzi na zapytania kontaktowe.

Przetwarzanie umowy: Jeśli użytkownik zamawia nasze produkty lub usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzamy jego dane osobowe w celu otrzymania i przetworzenia zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów lub usług. W tym kontekście przetwarzamy informacje z odpowiednich formularzy wejściowych (dobrowolne informacje są oznaczone jako "jeśli dotyczy"):

 • Adres e-mail
 • Pozdrowienie
 • Stanowisko
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Branża
 • Ulica/numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Numer telefonu

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy na podstawie prawnej realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

E. Komunikacja serwisowa

Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku z Twoją rejestracją i dostarczaniem naszych produktów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci ofert powiązanych produktów lub usług z naszego portfolio pocztą elektroniczną, chyba że wyraziłeś na to sprzeciw. Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@gs1.org. Przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas wysyłania naszego biuletynu na podstawie prawnej wspomnianej powyżej ochrony naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w promowaniu naszych produktów i usług.

F. Prośby o kontakt

Jeśli użytkownik wysyła do nas zapytanie kontaktowe lub zawiera umowę i nie robi tego za pośrednictwem naszej strony internetowej, ale za pośrednictwem innego kanału komunikacji (np. poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście), przetwarzamy jego dane osobowe, które nam przekazuje i które są niezbędne do dostarczania naszych produktów lub usług oraz do zawierania, wykonywania i, w razie potrzeby, rozwiązywania naszych umów z użytkownikiem, jak opisano poniżej.

Zapytania kontaktowe: W celu przetwarzania i odpowiadania na zapytania składane telefonicznie, pocztą lub za pośrednictwem naszego adresu e-mail, przetwarzamy podane przez użytkownika dane osobowe, które w każdym przypadku obejmują imię i nazwisko oraz dane adresowe, takie jak adres e-mail, adres pocztowy lub numer faksu, aby móc wysłać odpowiedź, a także wszelkie inne informacje przekazane nam w trakcie komunikacji.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas odpowiadania na zapytania użytkowników na podstawie prawnej ochrony naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a mianowicie właściwej odpowiedzi na zapytania kontaktowe.

Zawarcie umowy: Jeśli użytkownik zamawia nasze produkty lub usługi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście (lub w podobny sposób), przetwarzamy jego dane osobowe w celu otrzymania i przetworzenia zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów lub usług. W tym kontekście przetwarzamy informacje z odpowiednich formularzy wejściowych (dobrowolne informacje są oznaczone jako "jeśli dotyczy"):

 • Adres e-mail
 • Pozdrowienie
 • Stanowisko
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Branża
 • Ulica/numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Numer telefonu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy na podstawie prawnej realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

G. Przetwarzanie danych w przypadku umowy

Wypełniając nasze zobowiązania umowne wobec użytkownika, przetwarzamy jego dane osobowe w następujący sposób

Świadczenie usług: w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe, aby móc świadczyć usługi (w tym w celu zawarcia umowy, wyjaśnienia dalszych zapytań i świadczenia usług). Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy na podstawie prawnej wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Przetwarzanie płatności: Przetwarzanie płatności zlecamy dostawcom usług płatniczych i bankom. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy na podstawie prawnej realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zgodność z przepisami prawa: Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, które mają na nas wpływ w związku z realizacją umowy. Obejmują one w szczególności okresy przechowywania wynikające z prawa handlowego, prawa handlowego lub prawa podatkowego. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy na podstawie prawnej wypełnienia naszych obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z obowiązującymi przepisami prawa handlowego, prawa handlowego lub prawa podatkowego.

Egzekwowanie prawa: Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu dochodzenia naszych praw i egzekwowania naszych roszczeń prawnych. Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu obrony przed działaniami prawnymi oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne do obrony lub ścigania przestępstw.przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6(1)(f) RODO) w zakresie, w jakim wszczynamy lub bronimy się przed działaniami lub sporami prawnymi lub zapobiegamy przestępstwom lub prowadzimy dochodzenia w ich sprawie.

2.oDBIORCY DANYCH

Początkowo tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji o Twoich danych osobowych. Ponadto w niektórych przypadkach, w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którzy świadczą nam usługi w związku z naszą stroną internetową i odpowiednią usługą. W ten sposób ograniczamy przekazywanie niezbędnych danych osobowych. W niektórych przypadkach nasi usługodawcy otrzymują Twoje dane osobowe jako podmioty przetwarzające dane, które mają dostęp do Twoich danych osobowych lub przetwarzają je wyłącznie pod naszym nadzorem. W innych przypadkach odbiorcy przetwarzają przekazane im dane niezależnie.

Niezbędnymi odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być

 • Dostawcy usług płatniczych i banki w celu przetwarzania płatności,
 • Dostawcy usług IT w zakresie administrowania i hostingu naszej strony internetowej lub obsługi naszych aplikacji
 • Firmy windykacyjne i doradcy prawni.

3.tRANSGRANICZNY TRANSFER DANYCH

Jeśli będziemy musieli przekazać dane osobowe użytkownika odbiorcom wewnętrznym lub stronom trzecim za granicą, gwarantujemy, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych użytkownika. W przypadku przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego poziom ochrony danych nie jest uznawany za odpowiedni przez Komisję Europejską, polegamy między innymi na

 • zawarciu lub wdrożeniu umowy chroniącej dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami RODO;
 • Klauzule modelowe UE stosowane jako standardowe klauzule umowne w umowach z dostawcami usług w celu zapewnienia, że dane przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego są chronione zgodnie z wymogami RODO. Na żądanie udostępnimy Ci tekst tych klauzul;
 • powody niezbędne w interesie publicznym;
 • Wyraźna zgoda użytkownika;
 • umowa o ochronie danych Privacy Shield dotycząca bezpiecznego pod względem prawnym przekazywania danych osobowych do USA.

4.pRZECHOWYWANIE DANYCH

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe na naszych serwerach przez czas trwania Twojej wizyty. Po opuszczeniu naszej strony internetowej Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Zainstalowane przez nas pliki cookie są zwykle usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej, z wyjątkiem plików cookie logowania, które są przechowywane przez 24 godziny.

W przypadku aktywnego korzystania z naszej strony internetowej, składania zapytań kontaktowych i zawierania umów poza stroną internetową, początkowo przechowujemy dane osobowe użytkownika przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zapytanie. W przypadku nawiązania relacji biznesowej i/lub zawarcia umowy, przechowujemy dane osobowe użytkownika przez czas trwania naszej relacji biznesowej lub przez czas trwania stosunku umownego. Obejmuje to również zawarcie umowy (stosunek prawny poprzedzający zawarcie umowy) oraz wykonanie umowy.

5.pRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

RODO przyznaje użytkownikowi następujące prawa:

Prawodostępu: użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe; jeśli tak jest, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych i pewnych innych informacji (w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, planowanego okresu przechowywania, swoich praw, pochodzenia danych, istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz, w przypadku przekazywania danych do kraju trzeciego, odpowiednich gwarancji).

Prawodo sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, między innymi, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawodo ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Prawodo przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi danych lub zlecenia przekazania ich innemu administratorowi danych.

Prawodo wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie.

Prawodo sprzeciwu: Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w określonych okolicznościach (zgodnie z art. 21 RODO). W niektórych przypadkach może być konieczne, abyśmy kontynuowali przetwarzanie jego danych osobowych lub byli do tego zobowiązani w celu realizacji naszych interesów pomimo sprzeciwu użytkownika. W takim przypadku sprzeciw zostanie rozpatrzony indywidualnie dla każdego przypadku.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Organ Ochrony Danych

Rue de la Presse 35

1000 Bruksela

Belgia

Telefon: +32 (0)2 274 48 00

Faks: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

Internet: https://www.dataprotectionauthority.be/

Zalecamy, aby w przypadku jakichkolwiek skarg lub wątpliwości najpierw skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@gs1.org.

6.oBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Zasadniczo użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie poda nam swoich danych osobowych, możemy być w stanie udostępnić mu naszą stronę internetową i usługi tylko w ograniczonym zakresie. Dane osobowe, których potrzebujemy do wyżej wymienionych celów przetwarzania, są oznaczone "*" lub innym symbolem jako informacje obowiązkowe.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności danych GS1 AISBL w roli administratora danych ma zastosowanie do oferty GS1 Global LOU. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności danych, jeśli wymagają tego zmiany prawne i/lub w celu pokazania, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. niniejsza wersja została opracowana w maju 2018 r. i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. (data uruchomienia oferty GS1 Global LOU).

Aktualizacja: 26.9.2022, 23:50

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie i podobne technologie to bardzo małe dokumenty tekstowe lub fragmenty kodu, które często zawierają unikalny kod identyfikacyjny. Podczas odwiedzania witryny internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnej komputer prosi komputer lub urządzenie mobilne o pozwolenie na przechowywanie tego pliku na komputerze lub urządzeniu mobilnym i uzyskanie dostępu do informacji. Informacje gromadzone przez pliki cookie i podobne technologie mogą obejmować datę i godzinę wizyty oraz sposób korzystania z określonej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookie zapewniają, że użytkownik pozostaje zalogowany podczas wizyty w naszym sklepie internetowym, że wszystkie produkty w koszyku pozostają zapisane, że można bezpiecznie robić zakupy i że strona internetowa nadal działa płynnie. Pliki cookie zapewniają również, że możemy zobaczyć, w jaki sposób nasza strona internetowa jest używana i jak możemy ją ulepszyć. Ponadto, w zależności od preferencji użytkownika, nasze własne pliki cookie mogą być wykorzystywane do prezentowania mu ukierunkowanych reklam, które odpowiadają jego osobistym zainteresowaniom.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Za pomocą tych plików cookie można wykonać niektóre z następujących czynności: - Zapisywanie produktów w koszyku zakupów online - Zapisywanie ustawień plików cookie dla tej witryny - Zapisywanie ustawień językowych - Logowanie do naszego portalu. Musimy sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany.

Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej witryny, znanych również jako analityczne pliki cookie. Używamy tych danych do poprawy wydajności i optymalizacji witryny.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapewniają większą funkcjonalność odwiedzającym naszą witrynę. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych zewnętrznych dostawców usług lub naszą własną stronę internetową. Następujące funkcje mogą być włączone lub nie, jeśli zaakceptujesz tę kategorię- Usługi czatu na żywo- Oglądaj filmy online- Przyciski udostępniania w mediach społecznościowych- Zaloguj się do naszej witryny za pomocą mediów społecznościowych.

Reklamowe / śledzące pliki cookie

Te pliki cookie są ustawiane przez zewnętrznych partnerów reklamowych i służą do profilowania i śledzenia danych na wielu stronach internetowych. Jeśli użytkownik zaakceptuje te pliki cookie, możemy wyświetlać nasze reklamy na innych stronach internetowych w oparciu o jego profil użytkownika i preferencje. Te pliki cookie przechowują również dane o tym, ilu odwiedzających widziało lub kliknęło nasze reklamy w celu optymalizacji kampanii reklamowych.

Jak mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Możesz zrezygnować ze wszystkich plików cookie oprócz niezbędnych. W ustawieniach przeglądarki można zmienić ustawienia tak, aby pliki cookie były blokowane. W większości przeglądarek wyjaśnienie, jak to zrobić, można znaleźć w tak zwanej "funkcji pomocy". Jeśli jednak zablokujesz pliki cookie, możliwe, że nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji technicznych naszej witryny, co może mieć negatywny wpływ na komfort użytkowania.

Ułatwiliśmy użytkownikowi zarządzanie swoją zgodą.

Zmień swoją zgodęUnieważnij swoją zgodę

To jest Twój unikalny identyfikator:

20b4d846-53b0-499f-bca9-ea695d027a97

Jeśli chcesz przejrzeć swoją zgodę, skontaktuj się z administratorem witryny.

Ostatnia zmiana zgody została zarejestrowana w dniu: 18.1.2024, 13:42

Pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej to

Aktualizacja: 5.2.2024, 01:14

Nazwa pliku cookieCelNazwa domenyData wygaśnięciaDostawcaTyp domeny
Nazwa domenyCelNazwa domenyWygaśnięcieDostawcaTyp domeny
Nazwa domenyCelNazwa domenyWygaśnięcieDostawcaTyp

Niezbędny

 
cookiefirst-consentTen plik cookie zapisuje ustawienia plików cookie dla tej witryny. Możesz zmienić te ustawienia lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.lei.directjeden rokCookie FirstPlik cookie
cookiefirst-consentTen plik cookie zapisuje ustawienia plików cookie dla tej witryny. Możesz zmienić te ustawienia lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.lei.directTrwałeCookie FirstPrzechowywanie lokalne
cookiefirst-idTen plik cookie zawiera unikalny identyfikator użytkownika, dzięki czemu CookieFirst może zidentyfikować unikalnych odwiedzających tę witrynę.lei.directTrwałyCookie FirstPrzechowywanie lokalne
fe_typo_userTa nazwa pliku cookie jest przypisana do systemu zarządzania treścią Typo3. Jest on używany jako identyfikator sesji użytkownika, dzięki czemu można zapisać ustawienia użytkownika. Jest przeznaczony do zniszczenia po zakończeniu sesji przeglądarki. Zawiera losowy identyfikator i nie zawiera żadnych konkretnych danych użytkownika.www.lei.directSesja Plik cookie
PHPSESSIDPliki cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do zarządzania zmiennymi sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo wygenerowana liczba, a jej użycie może być specyficzne dla witryny. Jednak dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu logowania użytkownika między stronami.www.lei.directSesja Plik cookie

Wydajność

 
_gaRejestruje unikalny identyfikator odwiedzającego witrynę w celu śledzenia sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. Dane są wykorzystywane do celów statystycznych. Przekazywanie danych do krajów trzecich: USA. Google LLC. posiada certyfikat Data Privacy Framework, co oznacza, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, mogą być zagwarantowane..lei.direct2 lataGoogle LLC.Cookie
_ga_********Ten plik cookie przechowuje unikalny identyfikator odwiedzającego witrynę i śledzi sposób, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. Dane są wykorzystywane do celów statystycznych. Przekazywanie danych do krajów trzecich: USA. Google LLC. posiada certyfikat Data Privacy Framework, co oznacza, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, mogą być zagwarantowane..lei.direct2 lataGoogle LLCCookie

Reklama

 
_gcl_auTen plik cookie jest ustawiany przez Google Adsense na potrzeby testów reklam cross-site..lei.direct3 miesiąceGoogle LLCCookie
IDEPlik cookie firmy Double Click (Google), za pomocą którego możemy analizować i optymalizować nasze kampanie reklamowe..doubleclick.netjeden rokDoubleClick (Google)Cookie
test_cookieTen plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick net (należący do Google) w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje pliki cookie. Przekazywanie danych do krajów trzecich: USA. Google LLC. posiada certyfikat Data Privacy Framework, co oznacza, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, mogą być zagwarantowane..doubleclick.net15 minutGoogle LLCPolityka plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została stworzona i zaktualizowana przez CookieFirst.com.

Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania można znaleźć w sekcji FAQ. Jeśli próbujesz zakwestionować rekord LEI, skontaktuj się z nami bezpośrednio przez e-mail. W przypadku wszystkich innych pytań prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a nasz dedykowany zespół obsługi klienta niezwłocznie udzieli odpowiedzi.