Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals naam, adres, identificatienummer, telefoonnummer of geboortedatum. Als betrokkene hebt u recht op bepaalde rechten en beschermende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Europese AlgemeneVerordening Gegevensbescherming(GDPR). Dit privacybeleid legt uit hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze website(www.lei.direct) gebruikt en ermee interageert en wanneer u zich bij ons registreert voor onze aanbiedingen. Als u vragen of feedback hebt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op privacy@gs1.org.

Waar in dit privacybeleid wordt verwezen naar"wij" of"ons" (en vergelijkbare termen), wordt GS1 AISBL bedoeld, een internationale non-profitorganisatie naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 326, bte-10, B-1050 Brussel.

1.dOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

A. Gebruik van onze website

U kunt onze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Als u onze website louter voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. u logt niet in, registreert zich niet, plaatst geen bestelling of verstrekt ons op geen enkele andere wijze informatie over uzelf), verwerken wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft wanneer u onze website bezoekt en de informatie die aan ons wordt verstrekt (in de vorm van cookies).

B. Technische redenen

Om technische redenen kan het voor het ter beschikking stellen van de website noodzakelijk zijn dat wij bepaalde automatisch doorgegeven informatie van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u gebruik kunt maken van onze diensten. Deze informatie wordt automatisch verzameld telkens wanneer u onze website bezoekt en door ons opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. Deze informatie heeft betrekking op het computersysteem van de computer die u bezoekt. De volgende informatie wordt verzameld:

 • Internet service provider (host)
 • IP-adres
 • Naam van de auteur (indien van toepassing)
 • Datum en tijd van toegang
 • Toegangsmethode (invoer/uitvoer)
 • Verzoek
 • Protocol (bijv. HTTP)
 • Status (bijv. foutmeldingen)
 • Hoeveelheid opgehaalde gegevens
 • Pagina van waaruit toegang is verkregen (referrer)
 • Browser en besturingssysteem van de gebruiker

Wij gebruiken cookies om onze website aan te bieden. Cookies zijn tekstbestanden die door en in de internetbrowser of op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat een unieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden herkend wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies uitsluitend om u onze website en de technische functies ervan aan te bieden.zonder het gebruik van cookies kunnen we sommige functies van onze website niet aanbieden. Met uitzondering van statistische analyses van het gebruik van onze website, gebruiken we alleen sessiecookies. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat. Dit geldt niet voor inlogcookies, die uw toegangsgegevens opslaan. Deze worden automatisch na 24 uur verwijderd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de technische beschikbaarstelling van onze website op de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (conform Art. 6(1)(b) GDPR, als u onze website bezoekt om informatie over onze producten of diensten te verkrijgen;
 • om onze legitieme belangen veilig te stellen (in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR) om de website technisch en in overeenstemming met alle beschermende maatregelen aan u beschikbaar te stellen. Dit is de enige manier waarop we u een technisch vlekkeloos functionerende en gebruiksvriendelijke website kunnen bieden en onze website kunnen beschermen tegen cyberrisico's en kunnen voorkomen dat onze website een cyberrisico vormt voor derden.

C. Website-analyse

Wij gebruiken Google Analytics en cookies om het dataverkeer naar en de activiteiten op onze website te analyseren om de kwaliteit en de inhoud van onze website te optimaliseren. De informatie die wordt verzameld in het kader van de statistische analyse van onze website wordt niet samengevoegd met uw andere gegevens die op de website worden verzameld.

Google AdWords: Wij gebruiken het online-advertentieprogramma Google AdWords en de AdWords-interne tool voor het bijhouden van conversies. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) ("Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie, dus het is niet mogelijk om cookies op de websites van AdWords-klanten te volgen.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking, zodat klanten het totale aantal gebruikers kunnen zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door het gebruik van cookies te voorkomen door de juiste instelling te maken in uw browsersoftware(nu deactiveren of browserplugin installeren via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ of https://policies.google.com.

Google Tag Manager: We gebruiken Google Tag Manager op onze website. Met Google Tag Manager kunnen marketeers websitetags beheren via één interface. De Google Tag Manager-service zelf (die de tags implementeert) maakt geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonsgegevens.google Tag Manager beheert echter andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics, een webgebaseerde analysedienst. Google Analytics maakt gebruik van cookies, waarbij tekstbestanden op uw computer worden opgeslagen om het gebruikersgedrag op de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres echter eerst inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar alleen ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" op onze website. Dit zorgt ervoor dat IP-adressen worden afgekort en voorkomt directe persoonlijke identificatie. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

D. Registratie

Naast de eenvoudige toegang tot onze website kunt u onze website ook actief gebruiken om onze producten of diensten te bestellen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of contact met ons op te nemen. Naast de hierboven vermelde verwerking van uw persoonsgegevens voor louter informatieve doeleinden, verwerken wij in dit geval ook andere persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw bestelling uit te voeren of om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

Contactaanvraag: Om uw aanvragen te verwerken en te beantwoorden (bijv. via het contactformulier of ons e-mailadres), verwerken we uw persoonsgegevens. Dit omvat uw naam en e-mailadres om u een antwoord te kunnen sturen, evenals de andere informatie die u verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens bij het beantwoorden van gebruikersaanvragen op basis van de rechtsgrondslag van het waarborgen van onze legitieme belangen (in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) GDPR), in dit geval het adequaat beantwoorden van contactaanvragen.

Contractverwerking: Als u onze producten of diensten via onze website bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te ontvangen en te verwerken en om u de producten of diensten te leveren die u hebt besteld. In dit verband verwerken wij de informatie uit de respectieve invoerformulieren (vrijwillige informatie is gemarkeerd met "indien van toepassing"):

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Functie
 • Volledige naam
 • Naam bedrijf
 • Branche
 • Straat/huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoon

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het sluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract op de wettelijke basis van de nakoming van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b) GDPR).

E. Servicecommunicatie

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met uw registratie en de levering van onze producten of diensten, behouden we ons het recht voor om u per e-mail aanbiedingen te sturen voor gerelateerde producten of diensten uit ons portfolio, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door een e-mail te sturen naar privacy@gs1.org. We verwerken uw persoonsgegevens bij het verzenden van onze nieuwsbrief op basis van de bovengenoemde bescherming van onze legitieme belangen (in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR) bij het promoten van onze producten en diensten.

F. Contactverzoeken

Als u ons een contactaanvraag stuurt of een contract sluit en dit niet via onze website doet, maar via een ander communicatiekanaal (bijv. e-mail, telefoon of persoonlijk), verwerken wij uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten of diensten en voor het sluiten, uitvoeren en, indien nodig, beëindigen van onze contracten met u, zoals hieronder beschreven.

Contactaanvraag: Om uw vragen per telefoon, post of via ons e-mailadres te verwerken en te beantwoorden, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder in elk geval uw naam en adresgegevens zoals e-mailadres, postadres of faxnummer, om u een antwoord te kunnen sturen, evenals alle andere informatie die u ons in de loop van uw communicatie verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij het beantwoorden van gebruikersaanvragen op basis van onze legitieme belangen (in overeenstemming met art. 6(1)(f) GDPR), namelijk het adequaat beantwoorden van contactaanvragen.

Contractsluiting: Als u onze producten of diensten telefonisch, per e-mail of persoonlijk (of vergelijkbaar) bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te ontvangen en te verwerken en om u de bestelde producten of diensten te leveren. In dit kader verwerken wij de informatie uit de betreffende invulformulieren (vrijwillige informatie is gemarkeerd met "indien van toepassing"):

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Functie
 • Volledige naam
 • Naam bedrijf
 • Branche
 • Straat/huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoon

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het sluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract op de wettelijke basis van de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (in overeenstemming met art. 6(1)(b) GDPR).

G. Gegevensverwerking in geval van een contract

Bij het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt

Dienstverlening: om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, verwerken wij uw persoonsgegevens om de diensten te kunnen verlenen (waaronder het sluiten van een contract, het verduidelijken van verdere vragen en het verlenen van de diensten). Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het sluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract op de wettelijke basis van de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (in overeenstemming met Art. 6(1)(b) GDPR).

Betalingsverwerking: Wij geven betalingsdienstaanbieders en banken opdracht tot betalingsverwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract op de wettelijke basis van de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen (conform Art. 6(1)(b) GDPR).

Naleving van wettelijke bepalingen: Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die ons aangaan in verband met de uitvoering van het contract. Hieronder vallen met name bewaartermijnen op grond van het handelsrecht, het handelsrecht of het belastingrecht. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract op de wettelijke basis van het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (in overeenstemming met Art. 6(1)(c) GDPR) in verband met de toepasselijke bepalingen op grond van het handelsrecht, het handelsrecht of het belastingrecht.

Handhaving: Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om onze rechten te doen gelden en onze rechtsvorderingen af te dwingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om ons te verdedigen tegen gerechtelijke stappen en voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging of vervolging van strafbare feiten.wij verwerken uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te beschermen (in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR) voor zover wij gerechtelijke stappen of geschillen initiëren of ons hiertegen verdedigen of strafbare feiten voorkomen of onderzoeken.

2.oNTVANGERS VAN DE GEGEVENS

In eerste instantie hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot informatie over uw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen we in sommige gevallen, voor zover toegestaan of wettelijk verplicht, uw persoonsgegevens delen met andere ontvangers die diensten aan ons verlenen in verband met onze website en de betreffende dienst. Daarbij beperken we de overdracht van uw noodzakelijke persoonsgegevens. In sommige gevallen ontvangen onze dienstverleners uw persoonsgegevens als gegevensverwerkers die alleen onder ons toezicht toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze verwerken. In andere gevallen verwerken de ontvangers de aan hen overgedragen gegevens zelfstandig.

De noodzakelijke ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zijn

 • Betalingsdienstaanbieders en banken voor de verwerking van betalingen,
 • IT-dienstverleners voor de administratie en hosting van onze website of de werking van onze apps,
 • Incassobedrijven en juridische adviseurs.

3.gRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

Als we uw persoonsgegevens moeten overdragen aan interne ontvangers of derden in het buitenland, garanderen we dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen. In het geval van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie niet als adequaat wordt beschouwd, vertrouwen we onder andere op

 • het afsluiten of implementeren van een overeenkomst die uw persoonsgegevens beschermt in overeenstemming met de vereisten van de GDPR;
 • EU-modelclausules die worden gebruikt als standaard contractuele clausules in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat gegevens die worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden beschermd in overeenstemming met de vereisten van de GDPR. We zullen u de tekst van deze clausules op verzoek verstrekken;
 • redenen van algemeen belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • de Privacy Shield gegevensbeschermingsovereenkomst voor de wettelijk beveiligde overdracht van persoonsgegevens naar de VS.

4.hET BEWAREN VAN GEGEVENS

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, slaan wij uw persoonlijke gegevens op onze servers op voor de duur van uw bezoek. Nadat u onze website hebt verlaten, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Door ons geïnstalleerde cookies worden over het algemeen ook verwijderd nadat u onze website hebt verlaten, met uitzondering van inlogcookies, die 24 uur worden bewaard.

Wanneer u actief gebruik maakt van onze website, contactaanvragen doet en contracten afsluit buiten de website om, slaan we uw persoonlijke gegevens in eerste instantie op voor de tijd die nodig is om op uw aanvraag te reageren. Als er een zakelijke relatie tot stand komt en/of een contract wordt afgesloten, slaan we uw persoonlijke gegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie of voor de duur van de contractuele relatie. Dit omvat ook het initiëren van een contract (precontractuele rechtsverhouding) en de uitvoering van een contract.

5.uW RECHTEN ALS BETROKKENE

De GDPR verleent u de volgende rechten:

Recht op toegang: u heeft het recht om ons op elk gewenst moment te vragen om bevestiging of wij persoonsgegevens over u verwerken; als dit het geval is, heeft u het recht op toegang tot deze gegevens en bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, geplande opslagperiode, uw rechten, de herkomst van de gegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, in geval van overdracht naar een derde land, de passende garanties).

Recht op rectificatie: u hebt het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.

Recht op wissing: U hebt het recht om zonder onnodige vertraging te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. Het recht op wissen is onder meer niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of (iii) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat om deze door te geven of te laten doorgeven aan een andere gegevensbeheerder.

Recht om toestemmingin te trekken: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken.

Rechtom bezwaar te maken: U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in overeenstemming met Art. 21 GDPR). In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken of verplicht zijn dit te doen om onze belangen te vervullen ondanks uw bezwaar. In dit geval zal het bezwaar per geval worden beoordeeld.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35

1000 Brussel

België

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax:n+32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

Internet: https://www.dataprotectionauthority.be/

We raden u aan om bij klachten of zorgen eerst contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@gs1.org.

6.uW VERPLICHTING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

In principe bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u ons uw persoonlijke gegevens echter niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk slechts in beperkte mate van onze website en diensten voorzien. Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zijn gemarkeerd met een "*" of een ander symbool als verplichte informatie.

Deze Data Privacy Statement van GS1 AISBL in haar rol als gegevensbeheerder is van toepassing op het GS1 Global LOU-aanbod. Wij behouden ons het recht voor om deze Data Privacy Statement aan te passen indien wettelijke wijzigingen dit vereisen en/of om te laten zien hoe wij persoonsgegevens verwerken. deze versie is opgesteld in mei 2018 en treedt in werking op 1 juni 2018 (de datum waarop het GS1 Global LOU-aanbod is gelanceerd).

Bijgewerkt: 26.9.2022, 23:50

Wat zijn cookies?

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie die door cookies en soortgelijke technologieën wordt verzameld, kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat je ingelogd blijft tijdens je bezoek aan onze online shop, dat alle items in je winkelmandje bewaard blijven, dat je veilig kunt winkelen en dat de website soepel blijft werken. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, onze eigen cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Welk type cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Sommige van de volgende acties kunnen met deze cookies worden uitgevoerd: - Artikelen in een winkelmandje opslaan voor online aankopen - Uw cookie-instellingen voor deze website opslaan - Taalinstellingen opslaan - Aanmelden bij ons portaal. We moeten controleren of u bent ingelogd.

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens om de prestaties te verbeteren en de website te optimaliseren.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze externe serviceproviders of onze eigen website. De volgende functionaliteiten kunnen al dan niet worden geactiveerd als u deze categorie accepteert- Live chatdiensten- Online video's bekijken- Knoppen voor het delen van sociale media- Inloggen op onze website met sociale media.

Advertentie / Tracking cookies

Deze cookies worden ingesteld door externe reclamepartners en worden gebruikt voor profilering en het bijhouden van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites weergeven op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om reclamecampagnes te optimaliseren.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt alle cookies, behalve de essentiële, uitschakelen. In de browserinstellingen kunt u de instellingen wijzigen zodat cookies worden geblokkeerd. In de meeste browsers vindt u uitleg over hoe u dit kunt doen in de zogenaamde "helpfunctie". Als u echter cookies blokkeert, is het mogelijk dat u niet alle technische functies van onze website kunt gebruiken en dat dit een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring.

We hebben het u gemakkelijk gemaakt om uw toestemming te beheren.

Uw toestemming wijzigenUw toestemming intrekken

Dit is uw unieke ID:

20b4d846-53b0-499f-bca9-ea695d027a97

Als u de herziening van uw toestemming wilt bekijken, neem dan contact op met de websitebeheerder.

Uw laatste toestemmingswijziging werd geregistreerd op: 18.1.2024, 13:42

De cookies die we op onze website gebruiken zijn

Bijgewerkt: 5.2.2024, 01:14

Naam cookieDoelDomeinnaamVervaldatumAanbiederType domein
DomeinnaamDoelNaam domeinVervaldatumAanbiederType domein
DomeinnaamDoelNaam domeinVervaldatumAanbiederType

Noodzakelijk

 
cookiefirst-toestemmingDeze cookie bewaart uw cookie-instellingen voor deze website. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen of uw toestemming intrekken.lei.directéén jaarCookie eersteCookie
cookiefirst-toestemmingDeze cookie bewaart uw cookie-instellingen voor deze website. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen of uw toestemming intrekken.lei.directBlijvendCookie eersteLokale opslag
cookiefirst-idDeze cookie bevat uw unieke ID zodat CookieFirst unieke bezoekers van deze website kan identificeren.lei.directBlijvendCookie EersteLokale opslag
fe_typo_gebruikerDeze cookienaam wordt toegewezen aan het Typo3 web content management systeem. Het wordt gebruikt als gebruikerssessie-identificatie zodat gebruikersinstellingen kunnen worden opgeslagen. Het is de bedoeling dat het aan het einde van een browsersessie wordt vernietigd. Het bevat een willekeurige identificatie en geen specifieke gebruikersgegevens.www.lei.directSessie Cookie
PHPSESSIDCookies die worden gegenereerd door toepassingen op basis van de PHP-taal. Dit is een identifier voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te beheren. Het is meestal een willekeurig gegenereerd nummer en het gebruik ervan kan specifiek zijn voor de site. Een goed voorbeeld is echter het bijhouden van de aanmeldstatus van een gebruiker tussen pagina's.www.lei.directSessie Cookie

Prestaties

 
_gaRegistreert een unieke ID voor een websitebezoeker om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistieken. Gegevensoverdracht naar derde landen: VS. Google LLC. is gecertificeerd onder het Data Privacy Framework, wat betekent dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gegarandeerd..lei.direct2 jaarGoogle LLC.Cookie
_ga_********Deze cookie slaat een unieke ID op voor een websitebezoeker en houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistieken. Gegevensoverdracht naar derde landen: VS. Google LLC. is gecertificeerd onder het Data Privacy Framework, wat betekent dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gegarandeerd..lei.direct2 jaarGoogle LLCCookie

Adverteren

 
_gcl_auDeze cookie wordt ingesteld door Google Adsense voor cross-site advertentieproeven..lei.direct3 maandenGoogle LLCCookie
IDECookie van Double Click (Google), waarmee we onze reclamecampagnes kunnen analyseren en optimaliseren..doubleclick.netéén jaarDoubleClick (Google)Cookie
test_cookieDeze cookie wordt ingesteld door DoubleClick net (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt. Gegevensoverdracht naar derde landen: VS. Google LLC. is gecertificeerd onder het Data Privacy Framework, wat betekent dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gegarandeerd..doubleclick.net15 minutenGoogle LLCCookiebeleid

Dit cookiebeleid is gemaakt en bijgewerkt door CookieFirst.com.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen kun je vinden in onze FAQ sectie. Als u een LEI-record wilt betwisten, neem dan rechtstreeks per e-mail contact met ons op. Voor alle andere vragen, vul het contactformulier in en onze toegewijde klantenservice zal u snel helpen.