Chính sách bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao việc bạn ghé thăm trang web của chúng tôi và sự quan tâm của bạn đối với công ty chúng tôi. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin về một thể nhân đã được xác định hoặc có thể nhận dạng. Điều này bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, số nhận dạng, số điện thoại hoặc ngày sinh. Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn được hưởng một số quyền và biện pháp bảo vệ nhất định theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR). Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này giải thích cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng và tương tác với trang web của chúng tôi (www.lei.direct) và khi bạn đăng ký với chúng tôi để nhận các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng gửi email tới Privacy@gs1.org bất kỳ lúc nào.

Khi chúng tôi đề cập đến “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” (và các thuật ngữ tương tự) trong chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi muốn nói đến GS1 AISBL, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế theo luật của Bỉ có văn phòng đăng ký tại Avenue Louise 326, bte-10, B - 1050 Bruxelles.

1.         MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

A.         Sử dụng trang web của chúng tôi

Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoàn toàn cho mục đích thông tin (nghĩa là không đăng nhập, đăng ký, đặt hàng hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn), chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, ngoại trừ dữ liệu mà trình duyệt của bạn truyền khi bạn truy cập trang web của chúng tôi Thông tin được cung cấp cho chúng tôi (dưới dạng cookie).

B.         Lý do kỹ thuật

Vì lý do kỹ thuật, việc cung cấp trang web có thể yêu cầu chúng tôi xử lý một số thông tin được truyền tự động nhất định từ bạn để trình duyệt của bạn có thể hiển thị trang web của chúng tôi và bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được tự động thu thập mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và được chúng tôi lưu trữ trong cái gọi là tệp nhật ký máy chủ. Thông tin này liên quan đến hệ thống máy tính của máy tính truy cập. Các thông tin sau được ghi lại:

 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet (máy chủ)
 • địa chỉ IP
 • Tên tác giả (nếu có)
 • Ngày và giờ truy cập
 • Phương thức truy cập (đầu vào/đầu ra)
 • Cuộc điều tra
 • Giao thức (ví dụ: HTTP)
 • Trạng thái (ví dụ: thông báo lỗi)
 • Khối lượng dữ liệu được truy cập
 • Trang mà thông qua đó truy cập được thực hiện (người giới thiệu)
 • Trình duyệt và hệ điều hành của người dùng

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ bởi và trong trình duyệt internet hoặc trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie chứa một chuỗi ký tự duy nhất cho phép trình duyệt được nhận dạng rõ ràng khi trang web được truy cập lại. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trang web của chúng tôi và các chức năng kỹ thuật của nó. Nếu không sử dụng cookie, chúng tôi không thể cung cấp một số chức năng trên trang web của mình. Ngoại trừ các đánh giá thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng cookie phiên. Các cookie phiên này sẽ bị xóa khi bạn rời khỏi trang web. Điều này không áp dụng cho các cookie đăng nhập lưu trữ dữ liệu truy cập của bạn. Những nội dung này sẽ tự động bị xóa sau 24 giờ.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp kỹ thuật cho trang web của chúng tôi trên cơ sở pháp lý sau:

 • để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng (theo Điều 6(1)(b) GDPR, nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi để lấy thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo Điều 6(1)(f) GDPR) nhằm cung cấp trang web cho bạn về mặt kỹ thuật và tuân thủ tất cả các biện pháp bảo vệ. Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trang web hoàn hảo về mặt kỹ thuật và thân thiện với người dùng, đồng thời bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi các rủi ro trên mạng cũng như ngăn trang web của chúng tôi gây ra rủi ro mạng cho bên thứ ba.

C.         Phân tích trang web

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và cookie để phân tích lưu lượng truy cập và các hoạt động trên trang web của chúng tôi nhằm tối ưu hóa chất lượng và nội dung trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập như một phần của đánh giá thống kê trang web của chúng tôi sẽ không được kết hợp với dữ liệu khác của bạn được thu thập trên trang web.

Google AdWords: Chúng tôi sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến Google AdWords và công cụ theo dõi chuyển đổi nội bộ của AdWords. Theo dõi chuyển đổi của Google là dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Nếu bạn nhấp vào quảng cáo do Google đặt, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt trên máy tính của bạn. Những cookie này hết hạn sau 30 ngày, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân.

Nếu bạn truy cập một số trang nhất định trong sản phẩm trực tuyến của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, Google và chúng tôi có thể nhận ra rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang này. Mỗi khách hàng Google AdWords nhận được một cookie khác nhau, do đó không thể theo dõi cookie trên trang web của khách hàng AdWords.

Thông tin được thu thập bằng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords sử dụng theo dõi chuyển đổi. Điều này cho phép khách hàng xem tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến trang có thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng.

Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối việc sử dụng này bằng cách ngăn chặn việc sử dụng cookie thông qua cài đặt thích hợp trong phần mềm trình duyệt của bạn (tắt ngay bây giờ hoặc cài đặt plugin trình duyệt qua http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bạn có thể tìm thêm thông tin và chính sách bảo mật của Google tại: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ hoặc  https://policies.google.com.

Trình quản lý thẻ của Google:  Chúng tôi sử dụng Trình quản lý thẻ của Google trên trang web của mình. Trình quản lý thẻ của Google cho phép các nhà tiếp thị quản lý thẻ trang web từ một giao diện duy nhất. Bản thân dịch vụ Trình quản lý thẻ của Google (triển khai thẻ) không sử dụng cookie và không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, Trình quản lý thẻ của Google kiểm soát các thẻ khác có thể thu thập dữ liệu. Trình quản lý thẻ của Google không truy cập dữ liệu này. Nếu việc hủy kích hoạt đã được thực hiện ở cấp tên miền hoặc cookie thì việc hủy kích hoạt đó vẫn có hiệu lực đối với tất cả các thẻ theo dõi được triển khai bằng Trình quản lý thẻ của Google.

Google Analytics: Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích dựa trên web. Google Analytics sử dụng cookie, là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn để phân tích hành vi của người dùng trên trang web. Thông tin được cookie thu thập về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi thường được truyền đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, nếu tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web của chúng tôi, trước tiên Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn ở các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia ký kết khác với Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và chỉ được rút ngắn ở đó. Google thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, lập báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics không được kết hợp với dữ liệu Google khác. Chúng tôi sử dụng Google Analytics với tiện ích mở rộng “_anonymizeIp()” trên trang web của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng các địa chỉ IP được rút ngắn và ngăn chặn việc chuyển nhượng cá nhân trực tiếp. Bạn có thể ngăn việc sử dụng cookie bằng cách đặt cài đặt thích hợp trong phần mềm trình duyệt của mình. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này.

D.         Đăng ký

Ngoài việc truy cập đơn giản vào trang web của chúng tôi, bạn cũng có thể chủ động sử dụng trang web của chúng tôi để đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi. Ngoài việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nêu trên cho mục đích thông tin thuần túy, trong trường hợp này, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi cần để thực hiện đơn đặt hàng của bạn hoặc xử lý và trả lời yêu cầu của bạn.

Yêu cầu liên hệ:   Để có thể xử lý và trả lời các câu hỏi của bạn (ví dụ: qua biểu mẫu liên hệ hoặc tới địa chỉ email của chúng tôi), chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này bao gồm tên và địa chỉ email của bạn để trả lời bạn, cũng như các thông tin khác mà bạn cung cấp. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi trả lời các câu hỏi của người dùng trên cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo Điều 6(1)(f) GDPR), trong trường hợp này là phản hồi thích hợp cho các câu hỏi liên hệ.

Xử lý hợp đồng:   Nếu bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để nhận và xử lý đơn đặt hàng của bạn cũng như cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng. Trong bối cảnh này, chúng tôi xử lý thông tin từ các biểu mẫu đầu vào tương ứng (thông tin tự nguyện được đánh dấu “nếu có”):

 • Địa chỉ email
 • Lời chào
 • chức vụ
 • Họ và tên
 • Theo đuổi
 • Ngành công nghiệp
 • Đường, số nhà
 • Mã bưu điện
 • Vị trí
 • Quốc gia
 • Điện thoại 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trên cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng (theo Điều 6(1)(b) GDPR).

E.         Thông tin liên lạc về dịch vụ

Nếu chúng tôi nhận được địa chỉ email của bạn liên quan đến việc đăng ký của bạn và việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có quyền gửi cho bạn các ưu đãi về sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan từ danh mục đầu tư của chúng tôi qua email, trừ khi bạn phản đối điều này. Bạn có thể phản đối việc sử dụng địa chỉ email của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến privacy@gs1.org. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi gửi bản tin trên cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo Điều 6(1)(f) GDPR) khi quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

F.         Liên hệ thắc mắc

Nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu liên hệ hoặc ký kết hợp đồng và thực hiện việc đó không phải qua trang web của chúng tôi mà qua một kênh liên lạc khác (ví dụ: email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp), chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi và những dữ liệu này cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và ký kết, thực hiện và, nếu cần, chấm dứt hợp đồng của chúng tôi với bạn như được mô tả bên dưới.

Yêu cầu liên hệ: Để có thể xử lý và trả lời các câu hỏi của bạn qua điện thoại, gửi thư hoặc qua địa chỉ email của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Trong mọi trường hợp, điều này bao gồm chi tiết tên và địa chỉ của bạn như địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu điện hoặc số fax để có thể gửi thư trả lời cho bạn cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần trong hồ sơ của bạn. giao tiếp.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi trả lời các câu hỏi của người dùng trên cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo Điều 6(1)(f) GDPR), cụ thể là phản hồi thích hợp cho các câu hỏi liên hệ.

Ký kết hợp đồng:  Nếu bạn đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi qua điện thoại, email hoặc trực tiếp (hoặc tương tự), chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để nhận và xử lý đơn đặt hàng của bạn cũng như cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng. Trong bối cảnh này, chúng tôi xử lý thông tin từ các biểu mẫu đầu vào tương ứng (thông tin tự nguyện được đánh dấu “nếu có”):

 • Địa chỉ email
 • Lời chào
 • chức vụ
 • Họ và tên
 • Theo đuổi
 • Ngành công nghiệp
 • Đường, số nhà
 • Mã bưu điện
 • Vị trí
 • Quốc gia
 • Điện thoại

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trên cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng (theo Điều 6(1)(b) GDPR).

G.         Xử lý dữ liệu trong hợp đồng

Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

Cung cấp dịch vụ: Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ (bao gồm ký kết hợp đồng, giải quyết các yêu cầu thêm và cung cấp dịch vụ). Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trên cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng (theo Điều 6(1)(b) GDPR).

Xử lý thanh toán: Chúng tôi ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng xử lý thanh toán. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trên cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng (theo Điều 6(1)(b) GDPR).

Tuân thủ các quy định pháp lý:  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác ảnh hưởng đến chúng tôi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Điều này đặc biệt bao gồm thời gian lưu giữ theo luật thương mại, luật thương mại hoặc luật thuế. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trên cơ sở pháp lý để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (theo Điều 6(1)(c) GDPR) liên quan đến các quy định thương mại, thương mại hoặc thuế hiện hành .

Thực thi: Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để khẳng định quyền của chúng tôi và thực thi các khiếu nại pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tự bảo vệ mình trước hành động pháp lý và trong phạm vi điều này là cần thiết để ngăn chặn hoặc truy tố tội phạm hình sự. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo Điều 6(1)(f) GDPR) trong đó chúng tôi khởi xướng hoặc ngăn chặn các hành động pháp lý hoặc tranh chấp hoặc ngăn chặn hoặc điều tra tội phạm hình sự.

2.         NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU

Ban đầu, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người nhận khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến trang web của chúng tôi và dịch vụ liên quan. Khi làm như vậy, chúng tôi hạn chế việc truyền dữ liệu cá nhân cần thiết của bạn. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là người xử lý dữ liệu, dưới sự giám sát của chúng tôi, chỉ cần truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong các trường hợp khác, người nhận xử lý dữ liệu được truyền đến họ một cách độc lập.

Người nhận dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu có thể là:

 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng xử lý thanh toán,
 • Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT để quản trị và lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc vận hành các ứng dụng của chúng tôi,
 • Công ty thu nợ và cố vấn pháp lý.

3.         CHUYỂN DỮ LIỆU QUA BIÊN GIỚI

Nếu chúng tôi phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận nội bộ hoặc bên thứ ba ở nước ngoài, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ dữ liệu của bạn. Trong trường hợp truyền dữ liệu đến một quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu có mức độ bảo vệ dữ liệu không được Ủy ban Châu Âu coi là đầy đủ, chúng tôi dựa vào, trong số những điều khác, TRÊN:

 • ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của GDPR;
 • Điều khoản mẫu của Liên minh Châu Âu, được sử dụng làm điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn trong thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đến các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu được bảo vệ theo yêu cầu của GDPR. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nội dung của các điều khoản này theo yêu cầu;
 • lý do cần thiết vì lợi ích công cộng;
 • sự đồng ý rõ ràng của bạn;
 • thỏa thuận bảo vệ dữ liệu Bảo vệ quyền riêng tư để truyền dữ liệu cá nhân một cách an toàn về mặt pháp lý đến Hoa Kỳ.

4.         LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích thông tin, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi trong suốt thời gian bạn truy cập. Sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa. Cookie chúng tôi cài đặt cũng thường bị xóa sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, ngoại trừ cookie đăng nhập được lưu trữ trong 24 giờ.

Khi bạn tích cực sử dụng trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi và ký kết hợp đồng bên ngoài trang web, ban đầu chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu mối quan hệ kinh doanh và/hoặc hợp đồng được ký kết, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian quan hệ kinh doanh của chúng ta hoặc trong thời gian quan hệ hợp đồng. Điều này cũng bao gồm việc bắt đầu hợp đồng (quan hệ pháp lý trước hợp đồng) và việc thực hiện hợp đồng.

5.         QUYỀN CỦA BẠN NHƯ LÀ CHỦ ĐỀ DỮ LIỆU

GDPR cấp cho bạn các quyền sau:

Quyền truy cập:  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận bất cứ lúc nào về việc liệu chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân về bạn hay không; Trong trường hợp này, bạn có quyền truy cập dữ liệu này và một số thông tin khác (bao gồm mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân, danh mục người nhận, thời gian lưu trữ theo kế hoạch, quyền của bạn, nguồn gốc của dữ liệu, sự tồn tại của quyết định tự động -thực hiện và trong trường hợp chuyển sang nước thứ ba, sẽ có các đảm bảo tương ứng).

Quyền cải chính:  Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa mọi dữ liệu cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác.

Quyền xóa:  Bạn có quyền yêu cầu xóa ngay dữ liệu cá nhân của mình. Quyền xóa không áp dụng, trong số những điều khác, nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân (i) thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, (ii) thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc (iii) khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý là bắt buộc.

Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu:  Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy để truyền dữ liệu đó hoặc chuyển dữ liệu đó đến một bên kiểm soát dữ liệu khác.

Quyền rút lại sự đồng ý của bạn: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định (theo Điều 21 GDPR). Trong một số trường hợp, bất chấp sự phản đối của bạn, chúng tôi có thể được yêu cầu hoặc có nghĩa vụ tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng lợi ích của chúng tôi. Trong trường hợp này, việc phản đối sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp.

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát: Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát tại Quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm. Quyền khiếu nại không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp xử lý hành chính hoặc tư pháp nào khác.

Cơ quan giám sát có trách nhiệm là:

Cơ quan bảo vệ dữ liệu

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

nước Bỉ

Điện thoại: +32 (0)2 274 48 00

Fax:n+32 (0)2 274 48 35

E-Mail: contact@apd-gba.be

Internet: https://www.dataprotectionauthority.be/

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ privacy@gs1.org

6.         NGHĨA VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA BẠN

Về nguyên tắc, bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể bị hạn chế về khả năng cung cấp cho bạn trang web và dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần cho mục đích xử lý nêu trên được đánh dấu là thông tin bắt buộc bằng dấu “*” hoặc ký hiệu khác.

                   

Chính sách quyền riêng tư này của GS1 AISBL với vai trò là người kiểm soát dữ liệu áp dụng cho việc cung cấp LOU toàn cầu của GS1. Chúng tôi có quyền điều chỉnh tuyên bố bảo vệ dữ liệu này nếu những thay đổi về mặt pháp lý yêu cầu điều này và/hoặc để hiển thị cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Phiên bản này được tạo vào tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 (vào ngày việc cung cấp LOU toàn cầu GS1 bắt đầu).

Đã cập nhật: 26/9/2022, 11:50 tối

Cookie là gì?

Cookie và các công nghệ tương tự là những tài liệu văn bản hoặc đoạn mã rất nhỏ thường chứa mã nhận dạng duy nhất. Khi bạn truy cập một trang web hoặc sử dụng ứng dụng di động, máy tính sẽ yêu cầu máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho phép lưu trữ tệp này trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và có quyền truy cập vào thông tin. Thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự có thể bao gồm ngày và giờ truy cập cũng như cách bạn sử dụng một trang web hoặc ứng dụng di động cụ thể.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Cookie đảm bảo rằng bạn vẫn đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến của chúng tôi trong suốt chuyến thăm, tất cả các mặt hàng được lưu trong giỏ hàng của bạn, bạn có thể mua sắm an toàn và trang web tiếp tục hoạt động trơn tru. Các cookie cũng đảm bảo rằng chúng tôi có thể biết cách trang web của chúng tôi được sử dụng và cách chúng tôi có thể cải thiện nó. Ngoài ra, tùy thuộc vào sở thích của bạn, cookie của chúng tôi có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Cookie cần thiết

Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động bình thường. Một số hành động sau có thể được thực hiện với các cookie này: - Lưu các mặt hàng trong giỏ hàng để mua hàng trực tuyến - Lưu cài đặt cookie của bạn cho trang web này - Lưu tùy chọn ngôn ngữ - Đăng nhập vào cổng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cần xác minh rằng bạn đã đăng nhập.

Cookie hiệu suất

Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi, còn được gọi là cookie phân tích. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa trang web của chúng tôi..

Cookie chức năng

Những cookie này mang lại nhiều chức năng hơn cho khách truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này có thể được thiết lập bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc trang web riêng của chúng tôi. Các chức năng sau có thể được bật hoặc không nếu bạn chấp nhận danh mục này.- Dịch vụ trò chuyện trực tiếp- Xem video trực tuyến- Nút chia sẻ trên mạng xã hội- Đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng mạng xã hội.

Cookie quảng cáo/theo dõi

Những cookie này do các đối tác quảng cáo bên ngoài đặt và được sử dụng để lập hồ sơ và theo dõi dữ liệu trên nhiều trang web. Nếu bạn chấp nhận những cookie này, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác dựa trên hồ sơ người dùng và tùy chọn của bạn. Những cookie này cũng lưu trữ dữ liệu về số lượng khách truy cập đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo của chúng tôi để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

Làm cách nào để tắt hoặc xóa cookie?

Bạn có thể chọn không tham gia tất cả trừ các cookie cần thiết. Bạn có thể thay đổi cài đặt trong cài đặt trình duyệt để chặn cookie. Trong hầu hết các trình duyệt, bạn sẽ tìm thấy giải thích về cách thực hiện việc này trong phần được gọi là "Chức năng trợ giúp". Tuy nhiên, nếu bạn chặn cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng kỹ thuật trên trang web của chúng tôi và điều này có thể có tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn.

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng quản lý sự đồng ý của mình.

Thay đổi sự đồng ý của bạnThu hồi sự đồng ý của bạn

Đây là ID duy nhất của bạn:

20b4d846-53b0-499f-bca9-ea695d027a97

Nếu bạn muốn xem kiểm tra sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với quản trị viên trang web.

Thay đổi về sự đồng ý gần đây nhất của bạn đã được đăng ký vào: 1:42 chiều ngày 18 tháng 1 năm 2024

Các cookie chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi là

Đã cập nhật: 5/2/2024 01:14

TênMục đíchTên miềnSự liên tiếpCác nhà cung cấpNghệ thuật
TênMục đíchTên miềnSự liên tiếpCác nhà cung cấpNghệ thuật
TênMục đíchTên miềnSự liên tiếpCác nhà cung cấpNghệ thuật

Cần thiết

 
cookiefirst-consentCookie này lưu trữ cài đặt cookie của bạn cho trang web này. Bạn có thể thay đổi điều này bất cứ lúc nào hoặc thu hồi sự đồng ý của bạn.lei.directMột nămCookie FirstCookie
cookiefirst-consentCookie này lưu trữ cài đặt cookie của bạn cho trang web này. Bạn có thể thay đổi điều này bất cứ lúc nào hoặc thu hồi sự đồng ý của bạn.lei.directKiên trìCookie FirstLocal Storage
cookiefirst-idCookie này chứa ID duy nhất của bạn để cho phép CookieFirst xác định những khách truy cập duy nhất vào trang web này.lei.directKiên trìCookie FirstLocal Storage
fe_typo_userTên cookie này được liên kết với hệ thống quản lý nội dung web Typo3. Nó được sử dụng làm mã định danh phiên người dùng để có thể lưu tùy chọn của người dùng. Nó dự định sẽ bị hủy vào cuối phiên trình duyệt. Nó chứa một mã định danh ngẫu nhiên và không có dữ liệu người dùng cụ thể.www.lei.directPhiên họp Cookie
PHPSESSIDCookie được tạo bởi các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ PHP. Đây là mã định danh có mục đích chung được sử dụng để quản lý các biến phiên của người dùng. Thông thường, đó là một số được tạo ngẫu nhiên mà cách sử dụng của nó có thể dành riêng cho trang web. Tuy nhiên, một ví dụ điển hình là việc duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng giữa các trang.www.lei.directPhiên họp Cookie

Hiệu suất

 
_gaĐăng ký một ID duy nhất cho khách truy cập trang web để theo dõi cách khách truy cập sử dụng trang web. Dữ liệu được sử dụng để thống kê. Truyền dữ liệu sang nước thứ ba: Hoa Kỳ. Google LLC. được chứng nhận theo Khung bảo mật dữ liệu, có nghĩa là quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có thể được đảm bảo..lei.direct2 nămGoogle LLC.Cookie
_ga_********Cookie này lưu trữ một ID duy nhất cho khách truy cập trang web và theo dõi cách khách truy cập sử dụng trang web. Dữ liệu được sử dụng để thống kê. Truyền dữ liệu. sang nước thứ ba: Mỹ. Google LLC. được chứng nhận theo Khung bảo mật dữ liệu, có nghĩa là quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có thể được đảm bảo..lei.direct2 nămGoogle LLCCookie

Quảng cáo

 
_gcl_auCookie này được Google Adsense đặt cho các thử nghiệm quảng cáo trên nhiều trang web..lei.direct3 thángGoogle LLCCookie
IDECookie từ Double Click (Google) cho phép chúng tôi phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình..doubleclick.netMột nămDoubleClick (Google)Cookie
test_cookieCookie này được đặt bởi DoubleClick net (thuộc sở hữu của Google) để xác định xem trình duyệt của khách truy cập trang web có hỗ trợ cookie hay không. Truyền dữ liệu sang nước thứ ba: Hoa Kỳ. Google LLC. được chứng nhận theo Khung bảo mật dữ liệu, có nghĩa là quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có thể được đảm bảo..doubleclick.net15 phútGoogle LLCCookie

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.