Yêu cầu LEI trong Quy định về Giao dịch Tài trợ Chứng khoán của Liên minh Châu Âu (SFTR)

Thông qua một quy định có hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 năm 2020, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tăng cường tính minh bạch của các Giao dịch tài trợ chứng khoán (SFT), dẫn đến khả năng giám sát tốt hơn và xác định rủi ro tốt hơn của thị trường này. LEI là điều cần thiết một phần của quy định mới này, được gọi là Quy chế Giao dịch Tài trợ Chứng khoán (SFTR).

Giao dịch tài trợ chứng khoán là gì?

Khi các nhà đầu tư và pháp nhân sử dụng các tài sản tài chính - chẳng hạn như trái phiếu hoặc cổ phiếu mà họ sở hữu - để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động khác, họ đang thực hiện một “giao dịch tài trợ chứng khoán” (SFT). Các SFT phổ biến nhất là các giao dịch mua lại và cho vay chứng khoán.

SFTR yêu cầu các công ty phải làm gì?

Theo quy định, các công ty được yêu cầu báo cáo kịp thời chi tiết về SFT, bao gồm LEI của chính họ và LEI của đối tác, cho một kho lưu trữ thương mại (TR) đã được đăng ký hoặc công nhận. Các LEI được báo cáo phải hợp lệ và hoạt động để tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo.

Yêu cầu LEI áp dụng cho tất cả các bên SFT là pháp nhân. [1]

Ai bị ảnh hưởng và ở đâu?

Nói tóm lại, tất cả các tổ chức tài chính và phi tài chính của EU được yêu cầu báo cáo SFT của họ và sử dụng LEI để xác định chính họ. Yêu cầu này áp dụng cho bất kỳ bên nào được thành lập tại EU, bao gồm tất cả các chi nhánh của nó bất kể họ ở đâu và bất kỳ chi nhánh nào của các bên không thuộc EU.

Quy định bao gồm nhiều loại công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở: [2]

 • Ngân hàng
 • Công ty môi giới
 • Quỹ và các quỹ thay thế 
 • Quỹ hưu trí
 • Các công ty đầu tư 
 • Trung tâm thanh toán bù trừ đối tác trung tâm (CCP)
 • Cơ quan lưu ký chứng khoán trung tâm (CSD)
 • Công ty bảo hiểm và cam kết tái bảo hiểm
 • Cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng (UCIT)
 • Các công ty con đầu tư được công nhận (AIF) và các đối tác phi tài chính.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải tự báo cáo các giao dịch của họ với các tổ chức tài chính vì các giao dịch này sẽ được đối tác tài chính của họ báo cáo. Tuy nhiên, họ vẫn cần có LEI cho mục đích báo cáo.

Khi nào quy định có hiệu lực đối với từng hạng mục người tham gia SFT?

Các yêu cầu báo cáo sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 và sẽ dần áp dụng cho các nhóm doanh nghiệp kế tiếp. Nhóm đầu tiên bắt buộc phải tuân thủ trước ngày 13 tháng 4 năm 2020 (với hành động giám sát dựa trên rủi ro bị hoãn đến ngày 13 tháng 7 năm 2020 do COVID-19). 

Ngày bắt đầu nghĩa vụ báo cáo  Các đối tượng có nghĩa vụ báo cáo
 13 tháng 4 năm 2020 
(Lưu ý: thời hạn báo cáo ngày 13 tháng 7 năm 2020 do COVID-19)
 Công ty đầu tư;  
 Các tổ chức tín dụng;
 Các pháp nhân nước thứ ba có liên   quan
 13 tháng 7 năm 2020 Các đối tác Trung ương (CCPs);
 Kho tiền gửi an ninh trung tâm   (CSDs);
  Các pháp nhân nước thứ ba có liên    quan
 13 tháng 10 năm 2020 Các công ty bảo hiểm;
 Các quỹ;
 Tổ chức cung cấp dịch vụ hưu trí   nghề nghiệp (IORP);
 Các pháp nhân nước thứ ba có   liên quan
 13 tháng 7 năm 2021 Các đối tác phi tài chính
 10 tháng 10 năm 2022 Tổ chức phát hành của quốc gia   thứ  ba [3]

[3] ESMA updates its statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers under the SFTR reporting regime

 

Miễn trừ 

Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ESCB), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và các cơ quan quản lý nợ công được miễn báo cáo. ESCB đại diện cho các ngân hàng trung ương của 28 quốc gia châu Âu (cả Euro và không phải Eurozone), ngoài Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). 

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] Theo Điều 2 Quy định do Ủy ban Ủy quyền 2019/363, các thực thể sau sẽ được xác định với LEI: người thụ hưởng, người môi giới, CCP, thành viên bù trừ, người cho vay đại lý , Người tham gia CSD, đại lý ba bên, pháp nhân gửi báo cáo và pháp nhân chịu trách nhiệm báo cáo.

Gia hạn mã LEI của bạn

 • Yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 phút
 • Không có chi phí phát sinh
 • Mẫu đơn đăng ký đơn giản 

Gia hạn

Chuyển giao mã LEI của bạn

 • Yêu cầu chỉ trong 2 phút
 • Chuyển giao miễn phí
 • Gia hạn đồng thời

Chuyển giao

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.